Rumler: Místo pokut za parkování budou strážníci dělat to, co mají

Rumler: Místo pokut za parkování budou strážníci dělat to, co mají

Jako Svobodní nesouhlasíme s navyšováním počtu kamer ve městech – na ztrátu soukromí všech obyvatel, kteří se ničeho nedopouští, má připadnout diskutabilní zlepšení prevence kriminality. Zkušenosti odjinud však žádné významné zlepšení nepotvrzují.

Jsme naopak pro omezení činnosti městské policie v oblastech, které ji nepřísluší (např. měření rychlosti a dávání pokut za parkování), a místo toho navrhujeme zvýšení počtu městských strážníků na ulici. Na rozdíl od kamerového systému může větší množství pochůzkářů působit jako účinná prevence kriminality.

Plánovat výběr pokut je ostuda

Obecní policie nemá řešit statickou dopravu. Pravomoci obecní policie v oblasti dopravních přestupků jsou omezeny pouze a jen na dodržování předpisů na místech se zvýšeným pohybem osob, zejména dětí. Z vybavení městské policie jsou odstraněna (a prodána) veškerá zařízení ke znemožnění odjezdu vozidel (botičky).

Absolutně pak odmítáme, aby v rozpočtu města figurovala položka, která určí, kolik peněz je třeba vybrat na pokutách. Ze strážníků se pak stávájí výberčí pokut, kteří mají jediný úkol – splnit plán na 100 a více procent. To považujeme za skandální.

Ukázkou toho, že ne vždy je městská policie nezbytná, je Pelhřimov. Městské zastupitelstvo se rozhodlo městskou policii zrušit v roce 1996. Městská policie měla v roce 1996 z obecního rozpočtu obdržet 3,8 milionu korun. Pracovalo u ní necelých dvacet osob.

V souvislosti se zrušením městské policie vzniklo při městském úřadu oddělení veřejného pořádku se dvěma úředníky. Sice s menšími pravomocemi, než měli strážníci, ale pro kontrolu plnění městských vyhlášek naprosto dostatečné.

Bezpečnost a dohled nad veřejným pořádkem ve městě, stejně jako dohled nad plynulostí a bezpečností dopravy zajišťuje Policie ČR. Zbytečné zdvojování činnosti je podle Svobodných velkým kamenem úrazu. Spoustu toho totiž zvládne policie státní, která je k tomu především určena. Další činnost strážníků, například kontrolu vyhlášek, pak zvládnou úředníci a radnice pro jejich jmenování má oporu v zákoně.

Martin Rumler,
předseda Svobodných na Vysočině a člen Republikového výboru Svobodných

Články jsou osobním názorem autora a nejsou oficiálním stanoviskem Svobodných, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31