Okénko Svobodného zastupitele

Okénko Svobodného zastupitele

Milí sousedé,

úvodem bych rád poděkoval všem občanům, kteří nám dali příležitost a podpořili nás v komunálních volbách. Svoji práci bereme zodpovědně a děláme ji pro vás.

V současné době zastupitelstvo není v nejlepší formě. Společně s dalšími kolegy dobře vnímám, že vedení radnice není připravené na kompromisy a konstruktivní práci s opozicí. Nebývalo zvykem, aby se všichni zastupitelé připravovali na jednání a dožadovali se informací, které jim náleží. Pokusím se rozebrat pro mě současně nejpalčivější body.

Na prvním jednání zastupitelstva nám byla předložena příkazní smlouva, která zavazuje Regionální poradenskou agenturu s.r.o., aby pro Ladnou zpracovala dokumenty pro získání dotace, a to za odměnu. Nicméně dle mého názoru i názoru jiných, jak vyšlo při hlasování najevo, je smlouva pro obec nevýhodná. Ve zkratce, pokud dojde k pochybení na straně obce, nebo to bude společnost minimálně tvrdit, je obec povinna uhradit nejenom odměnu 30.000 Kč + DPH, ale také odměnu 400.000 Kč + DPH, což odpovídá požadované částce 1 % ze získané dotace. Zároveň, pokud se rozhodneme ukončit spolupráci s firmou, tak si nárokují mzdu 1000 Kč na hodinu, ovšem smlouva nestanoví maximální hranici. Krom těchto aspektů jsme následující den po zasedání obdrželi důležitou informaci, a to varování vydané Státním fondem životního prostředí, že zmiňovaná agentura zneužila data z Řídícího výboru Operačního programu Životního prostředí. Tyto skutečnosti ve mně rozhodně nevyvolávají dojem důvěryhodnosti, a proto se stavím proti přijetí smlouvy.

Obdobně pochybná je i předložená objednávka, aby externí společnost za úplatu 225.000 Kč bez DPH vyjednala úvěr s Komerční bankou ve výši 30.000.000 Kč. Osobně se domnívám, že obdobný úvěr je schopná dojednat sama paní starostka. Pokud snad nemá dostatečnou časovou kapacitu, tak nerozumím tomu, proč nepodpořila náš návrh na uvolnění i místostarosty obce. Dalším problematickým aspektem je samotný podpis objednávky. Objednávka byla podepsána paní starostkou 7. 11. 2018, avšak ke schválení zastupitelstvem mělo dojít až 26. 11. 2018. Na otázky ohledně práva k podpisu bez schválení zastupitelstvem bohužel paní starostka neodpovídá, proto jsem byl nucen na základě § 82 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, požádat o poskytnutí informace právní cestou. Nyní má tedy k vyjádření zákonnou lhůtu 30 dnů. Předpokládám zároveň, že pokud paní starostka měla plné právo objednávku podepsat, nezařazovala by zpětně schválení objednávky zastupitelstvem jako bod jednání.

Rád bych se omluvil všem, kteří přišli na zasedání zastupitelstva 26. 11. 2018, protože po rekordně krátkých 3 minutách mohli zase odejít. Bohužel vedení radnice nerespektovalo mé návrhy na body jednání, přičemž jsem je všem zasílal s dostatečným časovým odstupem. To vedlo k neschválení programu jednání a k předčasnému ukončení zasedání.

Závěrem bych rád dodal, že budu i nadále důsledně kontrolovat chod radnice, stejně tak budu prosazovat náš předvolební program. Všichni máme jeden cíl, aby se nám v obci lépe žilo. Věřím, že po obroušení hran zastupitelů dojde ke smysluplné spolupráci.

 

Marek Šoška
zastupitel obce Ladná

pozn. Článek také vyšel v obecním periodiku

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31