Miroslav Doubek, který nedávno odstoupil z rady města, …

Miroslav Doubek, který nedávno odstoupil z rady města, …

Miroslav Doubek, který nedávno odstoupil z rady města, oznámil, že Svobodní nenavrhují nikoho, protože jeho stažení radou města z představenstva Jihočeské vodárenské společnosti po odchodu z koalice jej ujistilo v tom, že se v Milevsku rozdělují trafiky bez ohledu na odbornost. Zastupitelé se chvíli dohadovali, jak ze čtyř nominovaných vybrat tři, kterými potřebují dozorčí radu Služeb doplnit. Radní Šrámek přišel s návrhem, který je jinde běžný – hlasovat o jednotlivých jménech. Nenavrhl už ovšem jinde běžný závěr, že totiž pro radu města je pak zastupiteli stanovené pořadí závazkem.
Link: http://www.jcted.cz/milevske-noviny/milevske-radni-ceka-zkouska-ohnem/

Milevské radní čeká zkouška ohněm

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31