Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Vondráček: Klimastávkař mi plivl do tváře. Splněním jejich plánu ale plivneme na všechny

Vondráček: Klimastávkař mi plivl do tváře. Splněním jejich plánu ale plivneme na všechny

Titulek jsem však nevytvořil na základě chování jednoho účastníka, ze kterého určitě nejde dělat obecné závěry. Jak jsem k němu došel, se tak pokusím vysvětlit níže a to tak, aby to pochopil nejen vědec, ale i „paní poštmistrová“.

Jak už informovali dříve Parlamentní Listy na demonstraci Fridays for Future jsem obdržel místo od jednoho demonstranta s plackou „Milion chvilek pro demokracii“ místo argumentu „kemr do obličeje“. Psal se pátek 20. září a spolu s dalšími Svobodnými jsme vyrazili na klimatickou stávku. Iniciátorem naší účasti byl Luboš Zálom, když se tématu věnoval celé prázdniny a na akci připravil transparenty, poukazující mj. na spojení těchto stávek s obhájci socialismu. Reakce právě protikapitalisticky smýšlejících účastníků na sebe nenechala dlouho čekat.

Někdy se omezili na vztyčený prostředníček, jindy na slovní urážky a vrcholem byl pokus o naše vytlačení mimo náměstí. Svou roli však úspěšně sehráli dohlížející policisté, kteří poukázali na nezákonnost takového postupu a my jsme tak mohli dále poklidným způsobem vyjadřovat svůj názor.

Ne všichni účastníci však plně sdíleli názory prezentované na pódiu, a tak jsme se díky transparentům s výrazně odlišným obsahem dali do řeči s řadou lidí, kteří skutečně stáli o věcnou diskusi. Přišla za námi celá řada mladých lidí se znalostí argumentů pouze jedné strany, kteří po našich argumentech začali pochybovat o tom, že je problematika tak černobílá, jak se tváří organizátoři i některá média. Semínko pochybností o „jediné správné pravdě“, tak bylo u pár mladých lidí zasazeno a teď už je jen na nich, jak v kombinaci s kritickým myšlením budou dále pracovat s dostupnými zdroji. Od naší účasti jsme však ani neočekávali víc, než vnesení nových informací do diskuse, která je masově komunikována zcela jiným směrem.

Poklidná účast se chýlila k poklidnému a úspěšnému konci, když jeden nepříliš tolerantní účastník, hlásící se k volbě Pirátů začal Svobodné označovat za debily, pro jejich názor ne EU. Poté co se dozvěděl, že mám za sebou úspěšně studium práv včetně zkoušky z Práva EU, změnil rétoriku a začal nás označovat za fašisty. Nic se nezměnilo ani po dotazu, zda ví, co toto slovo znamená. Jeho afektované opakování slova „fašisti“ bez náznaku jakékoliv argumentace si chtěla jedna přítomná natočit, načež jí vytrhl mobil z ruky a za běhu jej upustil z půl metrové výšky na zem. Po jeho sebrání jsem tak na jeho adresu prohlásil: „Vy jste hrdina!“, což ho přimělo k návratu a pokusu o vyvrácení mého tvrzení „plivancem do tváře“ z bezprostřední blízkosti.

Titulek jsem však nevytvořil na základě chování jednoho účastníka, ze kterého určitě nejde dělat obecné závěry. Jak jsem k němu došel, se tak pokusím vysvětlit níže a to tak, aby to pochopil nejen vědec, ale i „paní poštmistrová“.

Svět se ohřívá, a CO2 je skleníkový plyn, ale změní se něco zavedením nových daní, dotací a zákazů?

Statistika měřených teplot bezesporu dokazuje, že teplota na naší planetě poslední desítky let roste. Rovněž lze těžko popírat, že vrstva sklepníkových plynů (i CO2) propustí k povrchu paprsky, které při odrazu mění svůj charakter a díky skleníkovým plynům se ve větší míře vrací zpět k povrchu.

Otázkou však zůstává: Změní se na tom něco, když budeme ještě drastičtěji zvýhodňovat elektromobily na úkor jiné dopravy? Můžeme si pak dovolit vyřadit všechny uhelné elektrárny z provozu? A lze dokonce vinit ze změn klimatu kapitalismus a ekonomický růst s ním související?

V první řadě, nikdo nedokáže spolehlivě prokázat, že s koncem vypouštění CO2 do atmosféry se zastaví i oteplování. Vždyť teplota na naší zemi se vyvíjí miliardy let a lidstvo tento vývoj může ovlivnit jen v omezené míře. Měl jsem dokonce za to, že už doba minulá nám dokázala, že „větru a dešti se poručit nedá“. Jenže přesvědčení o tom, že můžeme poručit přírodě, stejně jako přesvědčení, že kapitalismus je zlo, stojí po čase ve veřejném prostoru opět vedle sebe.

Kapitalismus a ekonomický růst přitom umožňují lidem dosažení takového životního standardu, kdy nemusí myslet na vlastní přežití a mohou se chovat dobrovolně ekologicky. Obecně lze říct, že ekonomicky nejvíce vyspělé části světa si mohou dovolit ekologičtější chování, zatímco přelidněné asijské či africké státy se topí v odpadcích. Právě díky ekonomické vyspělosti mohou děti v Evropě místo práce sedět ve školách, kde se mohou dozvědět, že házet odpadky do moře není správné. Právě ekonomicky vzdělané civilizace se svobodným hospodářstvím jsou skvělým zázemím pro vědce a technologický vývoj, díky kterému mohou auta stále snižovat svou spotřebu, což je nejen ekonomické, ale i ekologické. Budou-li ovšem politici prosazovat na základě vlastního přesvědčení jednu technologii na úkor jiných pomocí dotací, nejen že budou bránit přirozenému vývoji té skutečnější nejlepší technologie, ale také bezpochyby sníží bohatství vlastních lidí.

Naše civilizace je přitom aktuálně tak bohatá, jak je, i díky nejlevnější dopravě v historii lidstva. Ta umožňuje konkurenci na trhu práce, na trhu s potravinami i všude jinde. Zdražíme-li dopravu, pak se logicky dočkáme zdražení potravin i zhoršení kvality dostupných služeb. A to dopadne úplně na všechny, ale nejcitelněji na ty nejchudší, kterým při zdražení potravin těžko zbyde dostatek peněz na koupi nového, ekologičtějšího vozu.

Zvlášť v době hrozící ekonomické recese nás mohou ovšem potkat ještě mnohem horší důsledky než to, že si chudší nebudou moci pořídit nové auto. Aktuálně je nezaměstnanost tak nízká, že už se může jen zvyšovat a díky vysoké minimální mzdě budou přicházet o práci jako první ti, kteří si nevydělají ani na ní. V některých spolkových zemích v Německu už teď zažívají recesi a naše ekonomika provázaná s tou Německou bude jistě reagovat velmi rychle[1]. Inflace a spotřebitelské ceny přitom rostou rychleji, než by si přála České národní banka a nikdo si nemůže přát propouštění v automobilovém průmyslu, který je pro nás tak důležitý a který by jistě další regulace přinášela.

Finančně z těchto nových regulací přitom budou těžit jen vyvolení, kterým to pomůže v jejich byznysu. Typickou ukázkou je 1,80 Kč, kterou zaplatí motorista za každý litr benzínu navíc, aby se mohla dotovat výroba biopaliv a jejich přimíchání do pohonných hmot (v překladu jsou to peníze podporující firmy Andreje Babiše – Preol a Primagra[2], které dodávaly dříve až 80 dnes přes 50 procent biopaliv pro státní společnost Čepro). Podobně se můžeme vyjádřit o solárních baronech, o nichž už bylo napsáno dost, a tak stačí jen dodat, že od roku 2006 byla vyplacena podpora přesahující 340 miliard a je garantováno, že bez problému překročí 400 miliard – což odpovídá 40 000 Kč na každého obyvatele![3] Jen těžko přitom lze očekávat, že příště se dotace rozdělí lépe a žádní vykukové si za peníze daňových poplatníků nenamastí kapsu.

Je tak jasné, že každý běžný člověk na zákazy, daně a dotace jen doplatí a vyprázdní kvůli nim vlastní peněženku.

Pokud vás však stále nepřesvědčilo, že realizace plánů klimastávkařů by byla plivnutím do tváře běžným lidem, pak tu mám ještě pár čísel.

I ty absolutně nejpřísnější studie a odhady tvrdí, že vlivem provozu všech dopravních prostředků se dostává do ovzduší cca 2,6 % z celkových emisí CO2 a osobní automobily představují 1,04 % z celkových emisí CO2[4]. EU přitom produkuje asi 10 % z celkového množství emisí CO2[5], takže si zjednodušeně můžeme obě čísla vydělit číslem 10 a pak nám dojde, k jak nepatrné změně množství COv atmosféře může dojít, pokud by v celé EU zítra zastavila doprava poháněná fosilními palivy a začala jezdit na elektrický pohon. Dalším rozevíráním nůžek v produkci CO2 mezi námi a Čínou se nedosáhne ničeho jiného než nekonkurenceschopnosti našich firem na globálním trhu. A nedovedu si ani představit, jak obrovsky frustrovaní by museli být všichni bojovníci proti CO2, kdyby se jim po desetiletích snažení podařilo na území Evropy vypouštění CO2 zcela zastavit, a přitom by se dál měnilo klima.

Nahrazení všech dopravních prostředků za elektroprostředky by vedlo k nárůstu spotřeby elektrické energie. Bez budování nových jaderných elektráren by tak nebylo možné odstavovat další uhelné elektrárny a problém by byl i se samotnou přenosovou sítí, která by musela mít cca dvojnásobnou kapacitu (jde jen o teorii protože např. elektroletadla se vyrábí jen nesériově s nosností cca 10 lidí[6]).

Požadovaný konec dopravy poháněné fosilními palivy je tak nejen ekonomicky škodlivý, ale i v nejbližší době nerealizovatelná a zejména téměř bez šance, jakkoliv ovlivnit klima. Je tak zřejmé, že naše generace nedisponuje infrastrukturou, která by boj se změnou klimatu podle představ Fridays For Future umožňovala a všechny další generace toho budou moci dosáhnout mnohem efektivněji díky technologickému vývoji. Ten však výrazně zpomalí, pokud ho všemožnými příkazy a zákazy svážou politici, kteří vychází jen z některých teorií, které můžeme za 50 let považovat za přežité.

Existují dokonce studie, které tvrdí, že teploty se zvyšují i na jiných planetách sluneční soustavy a problém souvisí spíše se zvýšenou sluneční aktivitou[7]. Pokud by to aby, alespoň z části pravda, pak řešením není s oteplováním bojovat, ale naopak nechat prostor k vývoji technologií, které by nám pomohla s přizpůsobením se vyšším teplotám. Zemědělci by jistě takovou technologickou pomoc dokázali zúročit efektivněji, než jaký efekt může mít absolutní zastavení vypouštění CO2 vlivem dopravy na základě politické poptávky.

Debata o významu vypouštění CO2 navíc zastiňuje teorie některých odborníků, kteří tvrdí, že sucho a zvyšování teploty mnohem více souvisí se snižováním množství zeleně než s množstvím skleníkových plynů v ovzduší[8]. Důkazem pro to může být osud starověkých civilizací v oblasti Mezopotámie, které se dokázaly ekologicky zničit i bez CO2[9], na což poukazuje mimo jiné náš zastupitel v Jindřichově Hradci docent Jan Pokorný.

I přes existenci těchto pochybností však účastnici stávek za klima stále věří, že nás spasí uhlíková neutralita. A ve jménu této víry a v boji vlastní čisté svědomí požadují taková opatření, kterými by velkou část našeho obyvatelstva uvrhla do chudoby. Moje osobní zkušenosti s jedním z nich je taková, že existují i takoví, kteří si to dokonce uvědomují, ale je jim to úplně jedno. Výslovně mi, že odvrácení chudoby těch, kteří by na regulace doplatili pro něj není důležité, z čehož se dá usoudit, že jeho vlastní „čisté svědomí“ má pro něj vyšší hodnotu.

Sám přes deset let pečlivě třídím odpad, poslední roky se účastním akcí „Ukliďme Česko“ a zasadil jsem se v našem městě (spolu s našimi zastupiteli) o zrušení nesmyslného plošného vykácení části městského parku. Mám nepochybně kladný vztah k přírodě, avšak přesto a možná spíš právě proto, považuju požadavky Fridays For Future za plivance do tváře všem těm, kteří se svou prací a úsilím zasadili o to, že díky ekonomické prosperitě můžeme dnes být tou nejekologičtější částí světa.

PS: Dovedu si představit, že bych tyto demonstrace podpořil, ale to jen za předpokladu, že by splňovaly podmínky, které ve svém statusu trefně pojmenoval Mirek Jahoda, až teda na ty lodě, u kterých se čerpá ze starých čísel.

↓ Na videu vidíte sebrání mobilu krátce před plivnutím do tváře

 

Libor Vondáček

Předseda Jihočeského krajského sdružení Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj 

[1] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jak-by-dopadlo-lidstvo-kdyby-zacalo-poslouchat-Gretu-Ekonomka-Sichtarova-nabizi-pohled-do-budoucnosti-597660

[2] https://echo24.cz/a/SfFg2/vlada-opet-podrzela-babisuv-byznys-s-repkou-podpora-biopaliv-neprestava

[3] https://www.euro.cz/politika/statni-dotace-pro-podporovane-energie-ma-vzrust-na-27-miliard-navrhuje-ministerstvo-prumyslu-1461749

[4] http://portal.sda-cia.cz/clanek.php?id=6204&v=m

[5] https://oenergetice.cz/zahranicni/nejvetsi-producenti-co2-na-svete/

[6] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/izraelska-firma-eviation-predstavila-plne-elektricke-letadlo/r~919c25c0928c11e9ad610cc47ab5f122/

[7] https://www.space.news/2015-10-06-entire-solar-system-is-heating-up-scientists-blame-solar-warming.html

[8] https://www.info.cz/cesko/vybusna-teze-ceskych-odborniku-za-zmeny-klimatu-nemohou-emise-co2-ale-ubytek-zelene-42089.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

[9] https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/219562248420010-prales-nad-zlato#t=17m27s

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Luboš Zálom

Mgr. Luboš Zálom

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Mgr. Luboš Zálom

Mgr. Luboš Zálom

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31