Vondráček: Klimastávkař mi plivl do tváře. Splněním jejich plánu ale plivneme na všechny

Vondráček: Klimastávkař mi plivl do tváře. Splněním jejich plánu ale plivneme na všechny

Titulek jsem však nevytvořil na základě chování jednoho účastníka, ze kterého určitě nejde dělat obecné závěry. Jak jsem k němu došel, se tak pokusím vysvětlit níže a to tak, aby to pochopil nejen vědec, ale i „paní poštmistrová“.

Jak už informovali dříve Parlamentní Listy na demonstraci Fridays for Future jsem obdržel místo od jednoho demonstranta s plackou „Milion chvilek pro demokracii“ místo argumentu „kemr do obličeje“. Psal se pátek 20. září a spolu s dalšími Svobodnými jsme vyrazili na klimatickou stávku. Iniciátorem naší účasti byl Luboš Zálom, když se tématu věnoval celé prázdniny a na akci připravil transparenty, poukazující mj. na spojení těchto stávek s obhájci socialismu. Reakce právě protikapitalisticky smýšlejících účastníků na sebe nenechala dlouho čekat.

Někdy se omezili na vztyčený prostředníček, jindy na slovní urážky a vrcholem byl pokus o naše vytlačení mimo náměstí. Svou roli však úspěšně sehráli dohlížející policisté, kteří poukázali na nezákonnost takového postupu a my jsme tak mohli dále poklidným způsobem vyjadřovat svůj názor.

Ne všichni účastníci však plně sdíleli názory prezentované na pódiu, a tak jsme se díky transparentům s výrazně odlišným obsahem dali do řeči s řadou lidí, kteří skutečně stáli o věcnou diskusi. Přišla za námi celá řada mladých lidí se znalostí argumentů pouze jedné strany, kteří po našich argumentech začali pochybovat o tom, že je problematika tak černobílá, jak se tváří organizátoři i některá média. Semínko pochybností o „jediné správné pravdě“, tak bylo u pár mladých lidí zasazeno a teď už je jen na nich, jak v kombinaci s kritickým myšlením budou dále pracovat s dostupnými zdroji. Od naší účasti jsme však ani neočekávali víc, než vnesení nových informací do diskuse, která je masově komunikována zcela jiným směrem.

Poklidná účast se chýlila k poklidnému a úspěšnému konci, když jeden nepříliš tolerantní účastník, hlásící se k volbě Pirátů začal Svobodné označovat za debily, pro jejich názor ne EU. Poté co se dozvěděl, že mám za sebou úspěšně studium práv včetně zkoušky z Práva EU, změnil rétoriku a začal nás označovat za fašisty. Nic se nezměnilo ani po dotazu, zda ví, co toto slovo znamená. Jeho afektované opakování slova „fašisti“ bez náznaku jakékoliv argumentace si chtěla jedna přítomná natočit, načež jí vytrhl mobil z ruky a za běhu jej upustil z půl metrové výšky na zem. Po jeho sebrání jsem tak na jeho adresu prohlásil: „Vy jste hrdina!“, což ho přimělo k návratu a pokusu o vyvrácení mého tvrzení „plivancem do tváře“ z bezprostřední blízkosti.

Titulek jsem však nevytvořil na základě chování jednoho účastníka, ze kterého určitě nejde dělat obecné závěry. Jak jsem k němu došel, se tak pokusím vysvětlit níže a to tak, aby to pochopil nejen vědec, ale i „paní poštmistrová“.

Svět se ohřívá, a CO2 je skleníkový plyn, ale změní se něco zavedením nových daní, dotací a zákazů?

Statistika měřených teplot bezesporu dokazuje, že teplota na naší planetě poslední desítky let roste. Rovněž lze těžko popírat, že vrstva sklepníkových plynů (i CO2) propustí k povrchu paprsky, které při odrazu mění svůj charakter a díky skleníkovým plynům se ve větší míře vrací zpět k povrchu.

Otázkou však zůstává: Změní se na tom něco, když budeme ještě drastičtěji zvýhodňovat elektromobily na úkor jiné dopravy? Můžeme si pak dovolit vyřadit všechny uhelné elektrárny z provozu? A lze dokonce vinit ze změn klimatu kapitalismus a ekonomický růst s ním související?

V první řadě, nikdo nedokáže spolehlivě prokázat, že s koncem vypouštění CO2 do atmosféry se zastaví i oteplování. Vždyť teplota na naší zemi se vyvíjí miliardy let a lidstvo tento vývoj může ovlivnit jen v omezené míře. Měl jsem dokonce za to, že už doba minulá nám dokázala, že „větru a dešti se poručit nedá“. Jenže přesvědčení o tom, že můžeme poručit přírodě, stejně jako přesvědčení, že kapitalismus je zlo, stojí po čase ve veřejném prostoru opět vedle sebe.

Kapitalismus a ekonomický růst přitom umožňují lidem dosažení takového životního standardu, kdy nemusí myslet na vlastní přežití a mohou se chovat dobrovolně ekologicky. Obecně lze říct, že ekonomicky nejvíce vyspělé části světa si mohou dovolit ekologičtější chování, zatímco přelidněné asijské či africké státy se topí v odpadcích. Právě díky ekonomické vyspělosti mohou děti v Evropě místo práce sedět ve školách, kde se mohou dozvědět, že házet odpadky do moře není správné. Právě ekonomicky vzdělané civilizace se svobodným hospodářstvím jsou skvělým zázemím pro vědce a technologický vývoj, díky kterému mohou auta stále snižovat svou spotřebu, což je nejen ekonomické, ale i ekologické. Budou-li ovšem politici prosazovat na základě vlastního přesvědčení jednu technologii na úkor jiných pomocí dotací, nejen že budou bránit přirozenému vývoji té skutečnější nejlepší technologie, ale také bezpochyby sníží bohatství vlastních lidí.

Naše civilizace je přitom aktuálně tak bohatá, jak je, i díky nejlevnější dopravě v historii lidstva. Ta umožňuje konkurenci na trhu práce, na trhu s potravinami i všude jinde. Zdražíme-li dopravu, pak se logicky dočkáme zdražení potravin i zhoršení kvality dostupných služeb. A to dopadne úplně na všechny, ale nejcitelněji na ty nejchudší, kterým při zdražení potravin těžko zbyde dostatek peněz na koupi nového, ekologičtějšího vozu.

Zvlášť v době hrozící ekonomické recese nás mohou ovšem potkat ještě mnohem horší důsledky než to, že si chudší nebudou moci pořídit nové auto. Aktuálně je nezaměstnanost tak nízká, že už se může jen zvyšovat a díky vysoké minimální mzdě budou přicházet o práci jako první ti, kteří si nevydělají ani na ní. V některých spolkových zemích v Německu už teď zažívají recesi a naše ekonomika provázaná s tou Německou bude jistě reagovat velmi rychle[1]. Inflace a spotřebitelské ceny přitom rostou rychleji, než by si přála České národní banka a nikdo si nemůže přát propouštění v automobilovém průmyslu, který je pro nás tak důležitý a který by jistě další regulace přinášela.

Finančně z těchto nových regulací přitom budou těžit jen vyvolení, kterým to pomůže v jejich byznysu. Typickou ukázkou je 1,80 Kč, kterou zaplatí motorista za každý litr benzínu navíc, aby se mohla dotovat výroba biopaliv a jejich přimíchání do pohonných hmot (v překladu jsou to peníze podporující firmy Andreje Babiše – Preol a Primagra[2], které dodávaly dříve až 80 dnes přes 50 procent biopaliv pro státní společnost Čepro). Podobně se můžeme vyjádřit o solárních baronech, o nichž už bylo napsáno dost, a tak stačí jen dodat, že od roku 2006 byla vyplacena podpora přesahující 340 miliard a je garantováno, že bez problému překročí 400 miliard – což odpovídá 40 000 Kč na každého obyvatele![3] Jen těžko přitom lze očekávat, že příště se dotace rozdělí lépe a žádní vykukové si za peníze daňových poplatníků nenamastí kapsu.

Je tak jasné, že každý běžný člověk na zákazy, daně a dotace jen doplatí a vyprázdní kvůli nim vlastní peněženku.

Pokud vás však stále nepřesvědčilo, že realizace plánů klimastávkařů by byla plivnutím do tváře běžným lidem, pak tu mám ještě pár čísel.

I ty absolutně nejpřísnější studie a odhady tvrdí, že vlivem provozu všech dopravních prostředků se dostává do ovzduší cca 2,6 % z celkových emisí CO2 a osobní automobily představují 1,04 % z celkových emisí CO2[4]. EU přitom produkuje asi 10 % z celkového množství emisí CO2[5], takže si zjednodušeně můžeme obě čísla vydělit číslem 10 a pak nám dojde, k jak nepatrné změně množství COv atmosféře může dojít, pokud by v celé EU zítra zastavila doprava poháněná fosilními palivy a začala jezdit na elektrický pohon. Dalším rozevíráním nůžek v produkci CO2 mezi námi a Čínou se nedosáhne ničeho jiného než nekonkurenceschopnosti našich firem na globálním trhu. A nedovedu si ani představit, jak obrovsky frustrovaní by museli být všichni bojovníci proti CO2, kdyby se jim po desetiletích snažení podařilo na území Evropy vypouštění CO2 zcela zastavit, a přitom by se dál měnilo klima.

Nahrazení všech dopravních prostředků za elektroprostředky by vedlo k nárůstu spotřeby elektrické energie. Bez budování nových jaderných elektráren by tak nebylo možné odstavovat další uhelné elektrárny a problém by byl i se samotnou přenosovou sítí, která by musela mít cca dvojnásobnou kapacitu (jde jen o teorii protože např. elektroletadla se vyrábí jen nesériově s nosností cca 10 lidí[6]).

Požadovaný konec dopravy poháněné fosilními palivy je tak nejen ekonomicky škodlivý, ale i v nejbližší době nerealizovatelná a zejména téměř bez šance, jakkoliv ovlivnit klima. Je tak zřejmé, že naše generace nedisponuje infrastrukturou, která by boj se změnou klimatu podle představ Fridays For Future umožňovala a všechny další generace toho budou moci dosáhnout mnohem efektivněji díky technologickému vývoji. Ten však výrazně zpomalí, pokud ho všemožnými příkazy a zákazy svážou politici, kteří vychází jen z některých teorií, které můžeme za 50 let považovat za přežité.

Existují dokonce studie, které tvrdí, že teploty se zvyšují i na jiných planetách sluneční soustavy a problém souvisí spíše se zvýšenou sluneční aktivitou[7]. Pokud by to aby, alespoň z části pravda, pak řešením není s oteplováním bojovat, ale naopak nechat prostor k vývoji technologií, které by nám pomohla s přizpůsobením se vyšším teplotám. Zemědělci by jistě takovou technologickou pomoc dokázali zúročit efektivněji, než jaký efekt může mít absolutní zastavení vypouštění CO2 vlivem dopravy na základě politické poptávky.

Debata o významu vypouštění CO2 navíc zastiňuje teorie některých odborníků, kteří tvrdí, že sucho a zvyšování teploty mnohem více souvisí se snižováním množství zeleně než s množstvím skleníkových plynů v ovzduší[8]. Důkazem pro to může být osud starověkých civilizací v oblasti Mezopotámie, které se dokázaly ekologicky zničit i bez CO2[9], na což poukazuje mimo jiné náš zastupitel v Jindřichově Hradci docent Jan Pokorný.

I přes existenci těchto pochybností však účastnici stávek za klima stále věří, že nás spasí uhlíková neutralita. A ve jménu této víry a v boji vlastní čisté svědomí požadují taková opatření, kterými by velkou část našeho obyvatelstva uvrhla do chudoby. Moje osobní zkušenosti s jedním z nich je taková, že existují i takoví, kteří si to dokonce uvědomují, ale je jim to úplně jedno. Výslovně mi, že odvrácení chudoby těch, kteří by na regulace doplatili pro něj není důležité, z čehož se dá usoudit, že jeho vlastní „čisté svědomí“ má pro něj vyšší hodnotu.

Sám přes deset let pečlivě třídím odpad, poslední roky se účastním akcí „Ukliďme Česko“ a zasadil jsem se v našem městě (spolu s našimi zastupiteli) o zrušení nesmyslného plošného vykácení části městského parku. Mám nepochybně kladný vztah k přírodě, avšak přesto a možná spíš právě proto, považuju požadavky Fridays For Future za plivance do tváře všem těm, kteří se svou prací a úsilím zasadili o to, že díky ekonomické prosperitě můžeme dnes být tou nejekologičtější částí světa.

PS: Dovedu si představit, že bych tyto demonstrace podpořil, ale to jen za předpokladu, že by splňovaly podmínky, které ve svém statusu trefně pojmenoval Mirek Jahoda, až teda na ty lodě, u kterých se čerpá ze starých čísel.

↓ Na videu vidíte sebrání mobilu krátce před plivnutím do tváře

 

Libor Vondáček

Předseda Jihočeského krajského sdružení Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj 

[1] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jak-by-dopadlo-lidstvo-kdyby-zacalo-poslouchat-Gretu-Ekonomka-Sichtarova-nabizi-pohled-do-budoucnosti-597660

[2] https://echo24.cz/a/SfFg2/vlada-opet-podrzela-babisuv-byznys-s-repkou-podpora-biopaliv-neprestava

[3] https://www.euro.cz/politika/statni-dotace-pro-podporovane-energie-ma-vzrust-na-27-miliard-navrhuje-ministerstvo-prumyslu-1461749

[4] http://portal.sda-cia.cz/clanek.php?id=6204&v=m

[5] https://oenergetice.cz/zahranicni/nejvetsi-producenti-co2-na-svete/

[6] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/izraelska-firma-eviation-predstavila-plne-elektricke-letadlo/r~919c25c0928c11e9ad610cc47ab5f122/

[7] https://www.space.news/2015-10-06-entire-solar-system-is-heating-up-scientists-blame-solar-warming.html

[8] https://www.info.cz/cesko/vybusna-teze-ceskych-odborniku-za-zmeny-klimatu-nemohou-emise-co2-ale-ubytek-zelene-42089.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

[9] https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/219562248420010-prales-nad-zlato#t=17m27s

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Luboš Zálom

Mgr. Luboš Zálom

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31