TZ: Stanovisko k dnešnímu setkání Rady ministrů vnitra v Lucemburku k problematice ilegální imigrace

TZ: Stanovisko k dnešnímu setkání Rady ministrů vnitra v Lucemburku k problematice ilegální imigrace

Odmítáme řešení italských a francouzských problémů s imigranty na úkor ČR

Možnost EU pomocí většinového hlasování určovat jednotnou azylovou politiku je pro Svobodné jedním z důvodů odmítání Lisabonské smlouvy. Strana svobodných občanů odmítá, aby se rozhodnutím shora a proti českým zájmům přenášel italský či francouzský problém s imigranty na české území.

V souvislosti s aktuálně svolaným summitem EU k otázkám imigrace Svobodní odmítají, aby česká delegace odjela na summit do Lucemburku jen coby moderátor diskuse.

„Je-li ČR předsednickou zemí, pak to měla být ona, kdo takový summit svolává či nikoliv. Nechat si summit svolat Francouzi a pak mu předsedat bez vlastního názoru je nepřijatelné. Předsednictví Radě EU nás nezbavuje práva na vlastní názor,“ upozorňuje Petr Mach, předseda Svobodných.

„Společná azylová politika není nezbytná pro fungování Evropské unie. Naopak, členské státy by si měly ponechat možnost nastavovat různě přísnou azylovou politiku k řešení svých problémů,“ uvedl Jiří Payne, leader Svobodných do Evropského parlamentu.

„ODS a ČSSD dobře věděly, že Lisabonská smlouva umožňuje většinové hlasování o azylové politice, přesto ji protlačily parlamentem a nehleděly tak na český zájem,“ připomíná Jaroslav Bachora, místopředseda Svobodných.

Citace:
„Jsme předsednickou zemí, nejedeme do Lucemburku s českým stanoviskem, ale hledáme kompromis mezi členskými státy a komisí," řekl iDNES.cz ministr Martin Pecina.
http://zpravy.idnes.cz:80/evropa-si-nevi-rady-s-pristehovalci-poslat-by-je-chtela-i-do-ceska-pho-/domaci.asp?c=A090603_171849_domaci_adb

Lisabonská smlouva zavádí v oblasti azylové politiky většinové hlasování
oproti stávající jednomyslnosti:
Evropský parlament a Rada [přijímají] řádným legislativním postupem opatření týkající se společného evropského azylového systému, který obsahuje:
a) jednotný azylový status pro státní příslušníky třetích zemí platný v celé Unii;
b) jednotný status doplňkové ochrany pro státní příslušníky třetích zemí, kteří, aniž by získali evropský azyl, potřebují mezinárodní ochranu;
c) společný režim dočasné ochrany vysídlených osob v případě hromadného přílivu;
d) společný postup pro udělování a odnímání jednotného azylového statusu nebo statusu doplňkové ochrany;
e) kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu;
f) normy týkající se podmínek pro přijímání žadatelů o azyl nebo doplňkovou ochranu;
g) partnerství a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání přílivů osob žádajících o azyl nebo doplňkovou či dočasnou ochranu.
Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12007L/htm/C2007306CS.01004201.htm

Svobodní proto předkládají k široké diskusi alternativní podobu smluvního uspořádání EU – EVROPSKOU DOHODU (celý text je na www.svobodni.cz)

Kateřina Bouda Kašparová
mediální zástupce Strany svobodných občanů
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31