Svobodní odmítají záměr Ministerstva školství odejmout soukromým školám část provozní dotace

Svobodní odmítají záměr Ministerstva školství odejmout soukromým školám část provozní dotace

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy hodlá ve zkráceném řízení předložit Poslanecké sněmovně zákon „sjednocující podmínky financování všech škol ze státního rozpočtu“, který by platil už od příštího roku. Namísto slibovaného rozvoje školství mají být dotace státu na vzdělávání sníženy a má se usnadnit další snižování v budoucnosti.

Ministerstvo chce, aby náklady na vzdělávání nesl ve větší míře zřizovatel. Protože zřizovatelem většiny základních škol jsou obce a zřizovatelem většiny středních škol jsou kraje, budou tyto školy dotovány přes obecní a krajské rozpočty. Soukromé školy tak budou diskriminovány.

Svobodní požadují pro všechny žáky a studenty rovné podmínky při podpoře vzdělávání z veřejných rozpočtů nezávisle na tom, kdo je vlastníkem nebo zřizovatelem školy. 

Odkazy na příslušné materiály:

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9LNDY880

Celá strategie zde

 

Kateřina Kašparová, tisková mluvčí Svobodných

e-mail: kasparova@svobodni.cz
telefon: 736 530 384
www.svobodni.cz

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31