Smart City – naše radostná Budoucnost?

Smart City – naše radostná Budoucnost?

Pořadatelé předváděcích akcí mají novou fintu, nechávají se zvát na městská zastupitelstva. Jednu takovou "předváděčku" v květnu zažilo písecké zastupitelstvo. Zastupitelé si za peníze daňových poplatníků nekoupili titanové nádobí, ale Smart City. 

Projekt Smart City vzbuzuje dojem modernosti a výjimečnosti. Kdo by nechtěl žít v moderním chytrém městě. Je ale vše tak růžové? Neskrývá se zde nějaké tajemné pozadí? Bude vás město Písek sledovat na každém kroku?

Modrožlutá kniha Smart Písek slibuje vytvoření „živé laboratoře”, ve které umístí senzory i na popelnice a bude monitorovat vážně nemocné a zdravotně postižené občany. Technologické centrum Písek má vytvořit a rozvíjet platformu potřebnou pro rozvoj jednotlivých záměrů. Firma Schneider Electric podle modrožluté knihy disponuje řešeními pro všechny oblasti konceptu Smart Cities (konceptu chytrých měst).

Materiál tak naznačuje, že firmy, které mají projekt realizovat, jsou již předem vybrané.

Projekt by zřejmě měl být financován z evropských fondů. Doufáme, že jsou si zastupitelé dobře vědomi povinnosti při správě cizího majetku, pravidel pro zadávání veřejných zakázek a vlastností systému evropských dotací.

Evropské dotace nejsou poskytovány v plné výši a zbytek doplácí město nebo Česká republika. Po skončení investiční a zaváděcí fáze takového projektu následuje “období udržitelnosti”, během něhož musí investice vykazovat přislíbené parametry, jinak bude muset město celou dotaci vrátit z městského rozpočtu. Totéž hrozí pokud se při následných kontrolách objeví nějaké nedostatky.

Nebude to průšvih? Nebude příští zastupitelstvo vracet dotace a nebudou zastupitelé před soudy popotahováni za porušení pravidel při správě cizího majetku?

 

Kráva dává mléko – SmartCity naděje?

Ptáte se, jaký nám to má přinést užitek? To je podstatně zajímavější téma. Celý projekt je nejasně definován. Hovoří spíše o záměru dělat vše údajně lépe, chytřeji, úsporněji. Jen velmi těžko se hledají výhody pro občany. Většina výhod je nejasně definovaná. Spíš zůstává jen u definice „lépe, chytře, moderně, úsporně”. Snažili jsme se tyto výhody najít, u některých se nám to snad podařilo…

Posuďte sami.

Výhodou může být systém vyhledávání volných parkovacích míst. Jakkoliv chytrý systém Smart City však jejich počet nenavýší. Pokud je všude obsazeno, bude obsazeno i se Smart City. Ať jsme hledali, jak jsme hledali, nic dalšího přímo pro občana jsme nenašli.

Mnoho dalších záměrů nemá přímý dopad na lepší život občana, a tudíž jsou pro něj těžko uchopitelné. Lepší řízení dopravy, regulace topení v městských budovách, centrální řízení semaforů, sbírání dat o hustotě provozu, Smart Grid, Internetová síť. Monitorování stavu odpadu v popelnicích a správnost třídění odpadu, monitorování zdravotně postižených občanů, sledování dění ve městě a tím zvýšená bezpečnost. Lepší informace poskytované městem na webových stránkách. Je otázka, jestli jde vlastně o výhody, nebo se mnohé tyto užitky mohou zároveň počítat i do nevýhod.

 

Problémy? Negativa?

Modrožlutá kniha nijak neříká, jak má být monitorování a sledování města důkladné. Občanům místo hmatatelných výhod přináší dohled Velkého bratra. Město a soukromá společnost Technologické centrum Písek s. r. o. (TCP) budou shromažďovat všechny údaje z kamer a ostatních čidel, o nás, občanech Písku, bude vědět skoro vše.

Sám projekt v jednotlivých částech upozorňuje na vysokou finanční náročnost a tudíž na nutnost nejprve ovlivnit veřejné mínění, aby občané s tímto utrácením souhlasili.

Centrální správa dat má také svá rizika. Hrozí únik dat a jejich zneužití. Při poruše bude ohrožen chod celého smart města.

Budoucího správce dat (TCP), získá velkou moc. Město by nemělo svěřovat všechny důležité informace a informační systémy do rukou jedné soukromé společnosti. Hrozí problémy podobně jako v Praze s Opencard a tunelem Blanka. U nás by TCP kontrolovalo nejen městskou kartu, ale téměř veškerý chod města a téměř veškerá data o nás, jeho obyvatelích.

Není tajemstvím, že novodobé, moderní SMART kamery dokáží číst SPZ aut a podle stylu chůze rozeznat jednotlivé osoby, a tudíž sledovat jejich pohyb po městě. Naše město o nás postupem času bude vědět téměř vše. Kamery uvidí, kudy jsme procházeli nebo jeli autem. Bude sledovat zdravotní stav, evidovat odpadky, které vyhazujeme, a kontrolovat spotřebu elektřiny, tepla a vody. Bude vědět, kdy a s kým chodíme spát, zhasneme světla a vypneme spotřebiče. Bude vědět, kudy chodíme do práce, kde parkujeme.

Je velmi pravděpodobné, že bude evidovat všechny naše přestupky, chybné parkování, chybné třídění odpadu, kouření a pití alkoholu na nepatřičných místech. Všichni se budeme muset bát, že za každý nepatrný přestupek budeme v budoucnu moci býti potrestáni. Budeme se cítit jak vězni pod neustálím dozorem našich bachařů. Předpokládáme, že se město bude postupem času chovat jako novodobé StB. Potichu a klidně bude naše přestupky evidovat a ve vhodnou chvíli je budou moci vyvolení použít.

 

Tři hrnce a dvě deky

Rozprava v městském zastupitelstvu na téma SmartCity nám připomínala prodejce hrnců a dek důchodcům na předváděcí akci. Vše bude skvělé a moderní. Tak, jak to ti chytří na univerzitách a ve skvělé Evropské unii vymysleli. Byla by škoda nestát se průkopníkem v modernizaci města.

Nabyli jsme dojmu, že nám pod pláštíkem pokroku a bezstarostného, šetrného a bezpečného života v Písku je podsouvána ke schválení již v Praze odzkoušená technologie tunelování dotačních fondů do soukromých kapes.

Nikdo se při hlasování nedotázal na výhody, které to přinese jednotlivým občanům, důchodcům, Romům nebo lidem s nižším vzděláním, kteří špatně ovládají moderní elektroniku, nebo na ni nemají peníze.

Je zarážející, že naši zastupitelé nemají strach z porušení ZVZ – Zákona o veřejných zakázkách a do projektu vybrali přednostně dva realizátory: Schneider Electric a Technologické centrum Písek s.r.o. (TCP) a tím je předurčili k realizaci podstatné části projektu, bez výběrového řízení. Naši zastupitelé jsou přeci ti nejvzdělanější, nejprozíravější a nejčestnější lidé. Nemůžeme se na ně zlobit, že hlasovali pro tento okouzlující projekt. Proti prosperitě, bezpečí a úsporám by hlasoval jenom blázen. A obdivujeme jejich odvahu se pod tento projekt podepsat.

Zastupitelé byli před hlasováním ujišťováni, že pouze určují směr vývoje. Ten však přináší závazek investic a provozních náhledů s výhledem na desetiletí. Nezanedbatelné je i riziko jakékoliv realizační chyby s následkem úhrady čerpaných dotací, což by zadlužilo město na mnoho let.

 

„To je hnus, velebnosti…“

Ve městě se šíří dotační nádor, který nám metastázuje do Izraele či na Kypr. Náš nádor má hlad, potřebuje další živiny – naše peníze. Samozřejmě ti, kteří zajistí přísun potravy, ať jednotlivci, firmy, či politické strany, obvykle nezůstanou škodni. Dotace jsou peníze nás všech, a proto si myslíme, že nastal čas hlídat je bedlivěji, dřív než kdykoliv předtím. Přesto si za dotace kupujeme hlavně věci, které nepotřebujeme. Chceme dotace, nebo lepší život?

Často po schválení nevinného projektu nastupují armády spřátelených právnických kanceláří, které ve smlouvách nastaví penězovody správným směrem. Z městské karty se má stát inteligentní platební systém. Něco jako pražská Opencard? Jakou důvěru má mít občan v bezpečnost uložených dat, když zpravodajskou službu nám řídí milenka politika, pomáhá a chrání Berdychův gang a spravedlnost zajistí soudce Berka? Je třeba si uvědomit, že byznys okolo státních a evropských dotací je pravděpodobně výnosnější než obchod drogových mafií. Je třeba tudíž i myslet na bezpečnost města a jeho ochranu před dotační mafií.
 

Naše představa

Jsme velkými podporovateli moderních digitálních technologií. Nejlepší je zavádět novinky postupně a nezávisle na sobě. Technologie mají být prostředkem k lepšímu životu.

Například řízení spotřeby budov. Každá budova může obdržet řídící systém jindy, od jiného dodavatele a s jinou technologií. Jeden dodavatel = větší objem finančních prostředků = větší prostor pro korupci. Vždyť to známe z kauzy exhejtmana Ratha. Větší počet dodavatelů zajistí souboj konkurenčních technologií. Což vyústí v nejlepší služby, za nejlepší cenu. A vlastní soutěží způsobí přirozený rozvoj. Takový postup modernizace je také méně zranitelný. Poruchy se vždy týkají jen jedné budovy nebo jednoho systému z mnoha.

Tento postup je podstatně levnější, protože majitelé domů modernizují až v době, kdy si myslí, že se jim například investice do regulace topení vyplatí. Daňový poplatník to neodnese tak vysokými daněmi. Námi navrhovaný systém zaručuje, že nikoho nenapadne sledovat každý Váš krok a konkurenční firma se nedostane k údajům o vás nebo vašich zákaznících.

Město se má vyvíjet samo, za pomoci práce jeho občanů a soukromých firem. Město jim má dát jen příležitost, popřípadě je mírně korigovat a mírnit ve snaze získat příliš velký vliv nad městem, který by nakonec byl na úkor konkurence, a tudíž blahobytu jeho občanů. Město má jen nasta­vit jednoduchá a jasně kontrolovatelná pravidla, například pomocí územního plánování.

Lidstvo dosáhlo svého úspěchu díky různo­rodosti. Každý člověk je jedinec s vlastními nápady. Nekonečná spleť nápadů, z nichž většina neuspěje, ale některé převratným způsobem změ­ní svět, je hlavním motorem rozvoje. Lidstvo nikdy nefungovalo jako společnost s centrálním vedením. Nakonec jsou motorem technologic­kého pokro­ku vždy jednotlivci.

Přílohapopis projektu Smart City Písek:

Projekt se skládá z několika pilířů: Inteligentní mobilita; Inteligentní energetika a služby; Integrované infrastruktury a ICT.

Inteligentní mobilita se má zabývat řízením a regulací dopravy ve městě včetně parkování, cyklistiky a hromadné dopravy. Dále se zmiňuje o podpoře elektromobilů a podpory cestovního ruchu. Důležitým nástrojem má být sledování a měření dopravy všeho druhu. Například čidla, nebo kamery na pouličních lampách, na parkovištích, apod.

Inteligentní energetika a služby se mají zabývat řízením spotřeby energie i s podporou využití obnovitelných zdrojů. Město sice přiznává, že v oblasti zásobování teplem a ve vodním hospodářství tuto představu již z velké části zvládá i bez projektu Smart Písek, ale přesto Smart City prosazuje.

Pilíř integrované infrastruktury a ICT – jedná se o snahu centralizovat všechny informační systémy do jednoho velkého systému. Jde asi o největší část projektu. Půjde o inteligentní počítačové sítě pro veřejnou i interní potřebu. O systém, který bude řídit veřejné osvětlení, spotřebu energie, chod dopravy, spotřebu vody. Jedná se o systém monitoringu, tedy sledování co nejvíce údajů. Tato data mají být použity k lepšímu řízení a bezpečnosti města. Dále sem bude patřit Inteligentní platební systém (Opencard?) za městské služby. Jedná se ohromný sběr dat o chodu města, o občanech, o jejich pohybu, chování a využívání služeb města.

Celého projektu se mají účastnit předem vybraní stakeholdři. Krásné slovo stakeholder, jistě všichni víte, co se pod ním představit. Stakeholdry SmartCity můžeme zřejmě rozdělit do dvou skupin:

1. Organizace, které budou spíše využívat služeb SmartCity Písek a tudíž budou spíše plátci služeb, nebo investoři projektu. Sem patří zejména Město Písek, pod které patří Centrum kultury o.p.s., Domovní a bytová správa města Písek, Lesy města Písku s.r.o., Městská knihovna Písek, Městské služby Písek s.r.o., Veřejné služby Písek s.r.o., Odpady Písek s.r.o., Paliva Písek a.s., Pečovatelská služba a jesle města Písku, Sladovna Písek o. p. s., Destinační management Písecko, Turistické informační centrum Písek, Teplárna Písek, a.s., Vodárenská správa Písek s.r.o., všechny základní a mateřské školy. Dále pak občané města, Jihočeský kraj, Česká republika, EU, E.ON Česká Republika, ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.

2. Organizace, které budou spíše dodavateli technologie. Budou dodávat techniku, nápady i software. Tyto organizace budou inkasovat největší podíl finančních prostředků z dotací, z městského rozpočtu a z poplatků občanů. Projekt sice připouští, že seznam těchto organizací není úplný a že se na něm bude moci podílet více dodavatelů, ale přesto určuje ty dva největší, nejdůležitější, na nichž má být celý projekt SmartCity postaven. Jedná se o Schneider Electric a Technologické centrum Písek s.r.o. (dále jen TCP). Podrobnosti naleznete na 90 stránkách Modrožluté knihy na webu města.

Za Stranu svobodných občanů:

Pavel Hubka – kooordinátor písecké pobočky,
Aleš Procházka – místopředseda jihočeské krajské organizace,
Karel Kropš – místopředseda jihočeské krajské organizace,
Karel Zvára – místopředseda strany
a Pavel Kašpar, Svobodní Písek

Vyšlo na webu Písecký svět

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31