Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šamonil: O brněnském nesehnutí aneb eko – gender neziskovka za všechny (vaše) peníze

Šamonil: O brněnském nesehnutí aneb eko – gender neziskovka za všechny (vaše) peníze

Nejsou peníze. Na nic. Proto musíme zvedat tu daně, tu věk odchodu do důchodu, abychom suma sumárum byli rozpočtově odpovědní, protože my jsme přeci pravice. Podobná bezduchá prohlášení slýchají diváci, posluchači a čtenáři mainstreamových médií z úst představitelů současné vládní pětikoalice v poslední době čím dál tím častěji. Dlužno dodat, že předchozí dvou a půl koalice nebyla v tomto ohledu o nic lepší, snad až na to, že sama sebe alibisticky neprohlašovala za pravici.

Při pohledu na věru zoufalý stav českých veřejných financí mě bláhového napadla kacířská myšlenka. Zda by se na výdajové straně státního rozpočtu nenašla nějaká položka, na níž by se dalo ušetřit. Položka, kde by Fialova „rozpočtově odpovědná“ vláda mohla vzít pero, výdaje na danou položku jednoduše škrtnout a alespoň trochu zmírnit bezuzdné drancování státní kasy, beztak děravé jak řešeto.

Jistěže mohla. Jenže to neudělá. A pro ty, kteří snad stále ještě žijí v bláhové představě o tom, že se tak jednoho krásného dne stane, mám následující neradostný příběh. Příběh o jedné konkrétní výdajové položce státního rozpočtu, jíž Fialův kabinet považuje za natolik nezbytnou, že její škrtnutí nepřipadá v úvahu ani v čase nejhorší ekonomické krize za posledních třicet let. Příběh o NESEHNUTÍ – Nezávislém sociálně ekologickém hnutí. O brněnské neziskové organizaci, bez jejíž marxistické osvětové činnosti by čeští občané nejspíš do následující zimy nepřežili.

Na svých webových stránkách se tato vládou štědře dotovaná neziskovka fungující už pětadvacátým rokem představuje jako organizace, která „dokázala, že se nesehne před sexismem, diskriminací, zbrojařským průmyslem ani zájmy developerů.“ Pro ty, kteří se nechtějí probírat obsahem práce neziskovky příliš dopodrobna, nabízí NESEHNUTÍ stručný souhrn výsledků jejich činnosti v poslední době.

NESEHNUTÍ se například posledních 10 let věnovalo sexistické reklamě a kromě anticeny Sexistické prasátečko vydalo několik odborných publikací na dané téma. Neziskovka rovněž pořádala akci „Den za rovné příjmy“, vedla kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek, v rámci kampaně „Brnotoč“ aktivizovala lidi, aby psali kandidátům do zastupitelstva města, že chtějí dopravu šetrnou k životnímu prostředí a uspořádala „První brněnskou cyklojízdu“. NESEHNUTÍ též uspělo s žalobou na aktualizaci územního plánu města Brna, která podle jejich slov rušila zelené plochy a zvýhodňovala developery. Pokud snad někdy k nám do Brna zavítáte a budete mít tendence podivovat se nad tím, proč nemá druhé největší české město schválený územní plán, dokončený městský okruh a proč průjezd věčně rozkopaným „štatlem“ trvá tak dlouho, pak vězte, že bohulibé občanské aktivity brněnského NESEHNUTÍ jsou dozajista jednou z mnoha příčin tohoto neutěšeného stavu.

Ještě než se pustím do rozboru jednotlivých programů této neziskovky, nemohu z pochopitelných důvodů nezmínit nedílnou součást etického kodexu NESEHNUTÍ a sice genderově citlivý jazyk. Pro méně progresivně smýšlející jedince jako jsem já nabízí NESEHNUTÍ poměrně podrobné vysvětlení tohoto termínu. Zaměstnanci neziskovky při oslovování zásadně nepoužívají maskulinum, jelikož tento způsob označení „marginalizuje jak ženy, tak i další genderové identity.“ Zároveň podle svých slov nepředpokládají ničí genderovou identitu, protože by se tím mohli dopouštět marginalizace osob, o nichž promlouvají. NESEHNUTÍ dále uvádí, že „…gender není možné určit na první pohled a proto je nevhodné jej předpokládat a na základě toho užívat vybraný rod. Pokud popisujeme skupinu lidí, jejichž gender neznáme, respektive neznáme způsob, jakým o sobě mluví, využíváme znak hvězdičky jako označení všech možných gramatických variant zastřešujících různá genderová vyjádření. Například “Zaměstnanci*kyně NESEHNUTÍ se věnují vzdělávání středoškolských studujících.” Záměrem NESEHNUTÍ je rovněž doslova: „nabourávat představu o tom, že existují pouze dvě pohlaví a dva gendery a zviditelňovat trans a nebinární osoby.“ Stejně tak je v neziskovce zapovězeno užívání nevhodných genderových stereotypů jako například „strážkyně domácího krbu“ nebo „živitel rodiny“, jelikož se jedná o genderové stereotypy reprodukující tradiční genderové role.

Pojďme se teď zaměřit na konkrétní projekty NESEHNUTÍ. Začneme dvěma vzájemně propojenými programy – Pestré jídelny a Za práva zvířat. NESEHNUTÍ podle vlastních slov usiluje v rámci těchto programů o změnu školního stravování tak, aby bylo zdravější, chutnější a mělo menší dopad na klima a životní prostředí. Obohacení školní stravy o rostlinná jídla pomůže podle neziskovky v boji s rostoucí mírou obezity dětí. Vytvoření nového spotřebního koše s vyšším podílem rostlinných produktů namísto živočišných má pak učinit školní obědy chutnějšími a odnaučit děti plýtvat potravinami. Vysoká míra konzumace potravin živočišného původu je pak podle progresivních nesehnutých soudruhů jednou z nejzávažnějších příčin klimatické krize. Další takovou příčinou jsou pak velkochovy dobytka, jež je potřeba zrušit. Pokud bych měl shrnout tyto projekty vlastní konzervativně pravicovou optikou – NESEHNUTÍ zkrátka prosazuje, aby naše děti ve školách a školkách postupně přestaly jíst maso a zachránily tak planetu před strašlivým klimatickým zánikem.

V rámci dalšího programu Odzbrojovka pořádá NESEHNUTÍ veřejné akce jako jsou protesty

proti brněnskému zbrojařskému veletrhu Stop IDET, Týden proti militarizaci mládeže,

vzdělávací pobyt PeaceCamp a nabízí antimilitaristické workshopy či přednášky. Rámec

odzbrojovacích iniciativ ještě doplňuje prohlášení neziskovky, že „…ploty na hranicích

jsou jen drahou a falešnou náhražkou skutečných řešení.“ Moje názory, že nejlepší obranou

proti ozbrojenému zločinci je ozbrojený „ctihodný“ občan a že pouštět přes hranice Česka lidi

odkudkoliv bez jakékoliv kontroly není úplně ideálním řešením by se v NESEHNUTÍ hádám nesetkaly s přílišným úspěchem.

Problematice klimatické krize se v NESEHNUTÍ věnuje program Občanské oko. Principem tohoto programu je zasazování se o města připravená podílet se na řešení klimatické krize. Klimaticky uvědomělé NESEHNUTÍ k tomu na webu uvádí: „podporujeme síť brněnských občanských iniciativ složenou z aktivních občanů*nek, kteří hlídají situaci ve svých čtvrtích.“ Nechci být zbytečně zlý, ale za minulého režimu se takovým lidem tuším říkalo uliční důvěrníci. NESEHNUTÍ se rovněž zapojuje do sítě, která v Brně upozorňuje na výzvy ohledně změny klimatu a snaží se město přesvědčit k účinným opatřením. Mimo jiné vypracovali projekt s názvem „Dobrá žaloba“, jejímž (nakonec bohužel úspěšným) cílem bylo již výše zmiňované zablokování aktualizace územního plánu města Brna. Důvodem byla výstavba panelových domů na zelených plochách.

Další iniciativa nesoucí název F*ÉRA je poměrně rozvětvená a obsahuje podtémata genderově citlivé vzdělávání, sexismus v reklamě, rovné odměňování žen a mužů, zkušenosti žen s migrací a mnoho dalšího. Dovolím si upřít pozornost na téma sexismus v reklamě. NESEHNUTÍ k tomuto tématu vydalo několik samostatných publikací, v nichž najdete mimo jiné analýzu „Proč se reklama‚Potřebujete píchnout‘ příčí dobrým mravům“, vyjádření ombudsmanky (Anny Šabatové) k sexistické reklamě, stať o regulaci reklamy ve vztahu k judikatuře nejvyšších soudů s důrazem na prvky diskriminace, studii „Sexismus v politických kampaních a politické reklamě“, text zaměřující se na firmy, které ve svých reklamách zobrazují muže i ženu a odpovídající si na otázku, zda je zobrazují stejně a podobné perly. Autorky projektu F*ÉRA pak předkládají několik tezí typu: „Stereotypní reklamy v nás utvrzují pocit, že ženy nepatří do politiky a muži se neumí postarat o domácnost“ nebo dokonce „Když nevíte čím upoutat, dejte do reklamy nahou ženu – obrázek zadku si vybavíte snadno, ale už si nevzpomenete, že vám chtějí prodat dovolenou“. V kontextu tohoto antisexistického projektu mám tak trochu tendenci podělit se s autorkami o vlastní zkušenost – že život je mnohem krásnější, když se některé věci berou s nadhledem a že je obecně mnohem užitečnější věnovat svůj čas reálnému sexu než vymýšlení nesmyslů o sexismu v reklamách.

Někomu by dost možná celé NESEHNUTÍ mohlo připadat jako bláznivá marginálie, nad kterou nestojí než mávnout rukou. Jenže ten pověstný pes je zakopaný v tom, že všechny tyhle progresivistické nesmysly vtloukají nesehnutí svazáci na základních a středních školách do hlav dětem. Za aktivismus, workshopy, semináře a podobná bohulibě znějící slova schovává před našimi dětmi tahle neokomunistická partička svoje zvrácené ideje o padesáti pohlavích, klimatické apokalypse a hrůzné patriarchální nadřazenosti bílého heterosexuálního muže. A to všechno za peníze z našich daní.

Jen z rozpočtu ministerstva školství obdrželo NESEHNUTÍ v roce 2021 (výroční zpráva za rok 2022 dosud nebyla publikována) víc jak 2,3 milionu korun, ministerstvo zahraničí přispělo na činnost NESEHNUTÍ víc jak sedmi miliony, resort ministerstva životního prostředí poskytl dotaci v hodnotě 250 tisíc korun, Úřad vlády pak přispěl půlmilionem korun a Jihomoravský kraj 25 tisíci. V celé řadě dalších dárců se pak vyjímá Open Society Fund Praha s téměř 550 tisíci korun a Open Society Fund Berlin se 455 tisíci korun. Jen pro pořádek – nejsem konspirační teoretik mající OSF a George Sorose za původce veškerého zla na planetě, konstatuji pouze veřejně dostupná fakta. Celkem NESEHNUTÍ obdrželo v roce 2021 dotace a dary v hodnotě víc jak 18,5 milionu korun. Na výdajové stránce neziskovky mě pak kromě platů zaměstnanců ve výši 6,5 milionu korun zaujala položka „Odborné služby“ v hodnotě téměř 3,5 milionu. Samozřejmě bez jakékoliv další specifikace.

Závěrem o sobě NESEHNUTÍ píše, že cítí zodpovědnost za dění kolem nás a usiluje o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti na základě ekologických a sociálních souvislostí. Já bych naopak závěrem dodal, že ony změny, o které lidé podobní těm z NESEHNUTÍ usilují, nepovedou ke spravedlnosti ani rovnosti. Povedou k prosazení rovnostářské socialistické ideologie relativizující cokoliv se jí namane, pohlavím počínaje a ochranou přírody konče. Povedou k ultralevicové utopii, ke zrůdnému snu Antonia Gramsciho – ke komunismu. A že ten komunismus bude mít barvu duhovou namísto barvy rudé, na to už se nikdo ptát nebude. Až vám o sobě budou Petr Fiala, Marian Jurečka či Andrej Babiš zase někdy vykládat, jak pravicoví, popřípadě konzervativní že jsou politici, vzpomeňte si na ty desítky milionů, kterými současná i bývalá vládní koalice vybavovala podobné progresivní soudruhy. A nezapomeňte to do voleb.

A volte Svobodné.

Filip Šamonil

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Pozn. autora: Veškeré citace uvedené v textu, přímé i nepřímé, stejně jako údaje o fungování a financování NESEHNUTÍ i fotografie pocházejí z veřejně dostupných webových stránek neziskovky nesehnuti.cz.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31