Prezidente Zemane, nepodepisujte Fiskální pakt EU

Prezidente Zemane, nepodepisujte Fiskální pakt EU

Svobodní varují před ultimativním požadavkem Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, aby vláda Petra Nečase podepsala tzv. Fiskální pakt EU.

(požadavek zde: http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/top-09-zada-aby-se-cr-pripojila-na-urovni-eu-k-tzv-fiscal-compact-12115.html)

TOP09 mate veřejnost, když říká, že Fiskální pakt je jen o závazku hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Fiskální pakt je zejména o tom, že signatářské země podléhají diktátu hospodářské politiky EU v okamžiku, když vyrovnaný rozpočet nemají, s možností EU popohnat členský stát před Evropský soudní dvůr, když její diktát, pokud jde o rozpočet, fiskální příjmy (daně) a výdaje, nebude plnit.

(smlouva viz zde: http://european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf)

Svobodní mají jiné představy než EU o tom, jak nejlépe vyrovnat český rozpočet.

Podle české ústavy premiér nemůže podepsat mezinárodní smlouvy, aniž by měl pověření prezidenta.

Svobodní vyzývají nastávajícího prezidenta Zemana, aby v žádném případě nedal premiéru Nečasovi pověření tzv. Fiskální pakt podepsat, a v případě, že Nečas smlouvu podepíše a prosadí souhlas s ratifikací v parlamentu, aby ji svým podpisem neratifikoval.

Kdyby se tak stalo, podstatné části smlouvy by se na nás vztahovaly, jakmile by EU rozhodla o zavedení eura v ČR. (Viz odst. 5, článku 14 Smlouvy.)

Svobodní neodsuzují Fiskální pakt kvůli závazku mít vyrovnaný rozpočet, ale právě kvůli ztrátě svrchovanosti, pokud jde o hospodářskou a daňovou politiku. Místo toho Svobodní požadují funkční ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu.

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31