Pokorný: Technologický park není veřejný statek

Pokorný: Technologický park není veřejný statek

Jihomoravský kraj se chystá koupit polovinu akcií od soukromé firmy P&O Estates a dostat
tak Technologický Park Brno pod svou kontrolu. Na více než půlmiliardovou investici si
ovšem musí sám půjčit. Zástupci kraje argumentují zkušeností ze zahraničí a možností
lehce přilákat nové investory. Soukromník by ale dokázal hospodařit výrazně efektivněji, a
tím by zajistil i lepší rozvoj areálu. Veřejný sektor by neměl v takto komerčním prostředí
sám podnikat, a tím konkurovat ostatním subjektům.

Brněnský technologický park je podnikatelský park, který nabízí pronájem prostor pro
kanceláře, výzkum a lehký průmysl společně s prostorami pro odpočinkové aktivity a služby.
V současné době zde sídlí 21 společností, které zaměstnávají přes 5 000 pracovníků. Jeho
hlavní výhodou je umístění vedle kampusu VUT a výzkumných center CEITEC
(Středoevropský technologický institut) a AdMaS (Advanced Materials, Structures and
Technologies), díky čemuž nabízí technologický park možnost spolupráce jak se samotnou
univerzitou, tak i s ostatními institucemi. Navíc se může pochlubit širokou nabídkou
kvalifikovaných absolventů technických oborů. Developerem projektu je akciová společnost
Technologický Park Brno, která je společnou investicí města Brna a soukromé společnosti
P&O Estates.

Před nedávnem se ovšem společnost P&O Estates rozhodla, že se jí nadále nevyplatí tohoto
projektu účastnit a nabídla svůj vlastnický podíl k ke koupi. Zájem projevil soukromý investor
a překvapivě i zástupci Jihomoravského kraje. Podle nich je například v zahraničí naprosto
běžné, že technologické parky provozuje veřejný sektor a soukromník disponuje pouze
minimálním podílem. Tvrdí, že tímto krokem může kraj s městem spojit síly, pomoci svými
zdroji k rozvoji této lokality a přilákat sem nové zahraniční investory. Z těchto důvodů se
Jihomoravský kraj nakonec rozhodl nabídnout za padesát procent akcií více než půl miliardy
korun a soukromého zájemce přeplatil.

Souhlasím s tím, že je lepší, aby areál vlastnil buď pouze soukromý, nebo výhradně veřejný
sektor. Spolupráce obou není vhodná a moc dobře nefunguje. Ukázalo se to například na
nedávném sporu, kdy město Brno zabránilo společnosti P&O Estates vlastnící stejný podíl
akcií ve výplatě dividendy ze zisku. Nemyslím si ovšem, že se kraj vydal správnou cestou. Pro
další rozvoj technologického parku je totiž nutná nová výstavba, a ta je podle zkušeností
v případě veřejného investora výrazně nákladnější. Soukromník zkrátka dokáže hospodařit
efektivněji. Navíc Jihomoravský kraj pravděpodobně nebude mít na větší investice do areálu
peníze, jelikož si už tak bude muset na nákup poloviny akcií půjčit.

Jak je vidět, tak hlavním úkolem Technologického Parku Brno je výstavba a pronájem
komerčních prostor. Kraj se zde společně s městem Brnem snaží dělat běžnou realitní
činnost, ve které je ovšem veřejný sektor z pravidla velmi neefektivní. Myslím si, že
soukromý subjekt by dokázal zajistit lepší hospodaření, a tím i rychlejší rozvoj oblasti. Kraj by
měl určitě primárně splatit své existující miliardové dluhy, než se rozhodne zadlužit ještě víc.

 

David Pokorný
člen Republikového výboru Svobodných, zastupitel města Brna

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Alois Sečkár

Alois Sečkár

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31