PILC: Finanční vzdělání: Kozel zahradníkem

PILC: Finanční vzdělání: Kozel zahradníkem

Vláda nás chce finančně vzdělávat. Prý jsme finančně málo gramotní. Vláda už prý pro to schválila jakousi strategii. Stát bude opět pečovat o naše dobro.Asi nějaká část občanů nemá finanční vzdělání. Jak je to možné? Vždyť tady máme povinnou školní docházku, drtivá většina žáků absolvuje státní základní školu a přesto nezískali základní finanční vzdělání?

Celá záležitost působí komicky. Vláda je tady představitelem státu, toho státu, o kterém v minulosti představitelé snad všech politických stran prohlásili, že je špatným hospodářem.

Jeden z mých přátel prohlásil (možná ne úplně nevážně), že většině lidí k životu stačí umět číst, psát a počítat a to se prý dá zvládnout naučit za dva roky. Vypadá to, že vláda přiznává, že státní základní školy s devíti třídami neumí lidi naučit počítat a kvalitu ve vzdělání asi bude třeba hledat někde jinde, než ve státní základní škole. Stát, tedy ten špatný hospodář, ve svých státních základních školách s povinnou školní docházkou (podle vlády asi) nedokáže žákům předat finanční vzdělání.

Vláda, tedy představitel tohoto špatného hospodáře, nás teď asi dodatečně chce finančně vzdělávat. Doposud to vypadá tak, že stát se nedokáže postarat ani sám o sebe, neumí pracovat se svými příjmy a výdaji. Stát především by potřeboval získat finanční vzdělání. To je trošku obrazně řečeno. Stát není osoba, která by chodila do školy. Finanční vzdělání by hlavně potřebovali (včas) získat politici, kteří tento stát řídili, řídí a budou řídit. Předseda ČSSD je vystudovaný ekonom. Laik žasne, odborník se diví. Takže žasnu. Minulí ministři financí za ČSSD (pokud zrovna neskončili ve vězení v rámci sociálnědemokratické „akce čistá ruka“, padni komu padni – za tunelování) se po odchodu z funkce ministra financí najednou zázračně naučili počítat a začli pracovat jako poradci v bance a penzijním fondu. Ke spravování státu nestačí mít vystudovanou ekonomii. K tomu je potřeba selský rozum a alespoň špetka odpovědnosti.

Vypracování strategie finančního vzdělání bude zase něco stát. Zaplatí to opět hádejte kdo.

Pečovatelský stát se snaží neustále zasahovat do našeho života, snaží se všechno dostat pod svojí kontrolu, do všeho strká ten svůj nenažraný rypák. Samozřejmě jde zase jenom o naše peníze, které se politici a úředníci snaží dostat pod svojí kontrolu. Takže se budou peníze daňového poplatníka asi utrácet za nějaké informační kampaně, které nás budou finančně vzdělávat.

Nebylo by lepší tyto peníze ponechat občanům a nesebrat jim je na daních? Zatím to vypadá tak, že většina občanů dokáže spravovat svoje rodinné finance a většina politiků a úředníků neumí spravovat finance státu.

Tak kdo tady potřebuje finanční vzdělání?

Lidé sami spravující svoje peníze s nimi zacházejí efektivně. Stát, tedy politici a úředníci, s penězi zachází neefektivně, protože nepracují se svými penězi. Pracují s našimi penězi. Pracují s cizími penězi a z cizího krev neteče.

Politici a úředníci se za naše peníze údajně starají o naše dobro. Ve skutečnosti se pod touto záminkou jen snaží získat naše peníze pod svojí kontrolu.

Není to politik nebo úředník, kdo by se měl starat o naše dobro. My sami nejlépe víme, co je pro nás dobré.

Politikům a úředníkům, zastáncům všemocného státu říkáme: Nechte nás být!

Jindřich Pilc je členem Strany svobodných občanů.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31