Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Matějka, Šebek: Umožněme učitelům mít adekvátní plat

Matějka, Šebek: Umožněme učitelům mít adekvátní plat

Liberalizace pravidel pro školy

Pokud jsou splněny požadavky stanovené zákonem, musí být škole umožněna registrace a vznik bez státních regulací. Tímto způsobem se zvýší poptávka po kvalitních učitelích, ti si budou moci vybírat z více nabídek. Bude tak možné i to, co známe z jiných oborů – absolvuji pohovor u jiné firmy a se závaznou nabídkou přijdu za šéfem, že chci zvýšit mzdu a on může nabídku tak dorovnat.

Škola má vzdělávat občany, ne papírovat pro stát

Mateřské, základní i střední školy byly donedávna financovány spravedlivě tzv. normativem na žáka. Tento systém byl za ministryně Valachové nahrazen složitým financováním plným různých vzorečků a koeficientů. Škola se však nemá snažit naplnit koeficienty a vymýšlet, jak nejlépe splnit vzorec. Škola má sloužit občanům ke vzdělávání.

Veřejné školy navíc využívají systému investičních dotací. Tyto dotace vnucují státní politiku a nereflektují potřeby lidí. Školy se pak chovají dle požadavků dotace tak, aby získaly co nejvíce peněz bez ohledu na kvalitu výuky a budoucnost naší společnosti. Systém normativů na žáka má být vrácen a normativy navýšeny tak, aby pokryly zrušení všech nenárokových dotací, ať už se jedná o Internet do škol, dotace na interaktivní tabule nebo komplexní rekonstrukci budovy z prostředků zřizovatele. Příspěvky od státu musí být pro všechny žáky na stejném studijním oboru stejné bez ohledu na zřizovatele školy. Tím ubude školám i jednotlivým učitelům mnoho byrokracie.

Tímto také vzroste množství soukromých škol, čímž se zvýší nabídka na trhu práce pro učitele.

Učitelům adekvátní příjem a benefity

Učitel má být adekvátně ohodnocen za práci, kterou vykonává. Tomu brání především platové tabulky a účetní omezení v hospodaření školy.

Učitel má mít smluvní mzdu na základě dohody a regulérní pracovní smlouvy. Škola si bude moci sama rozhodnout, jestli bude víc investovat do vybavení, nebo do kvalitních učitelů a jejich mezd.

Kvalitním učitelům tak bude nabídnut lepší příjem a některé školy využijí i možnosti benefitů, jako například stravenky, karty multisport, odborné vzdělávání apod. Toto povede k růstu prestiže učitelské profese a motivaci absolventů nastoupit jako učitel.

Omezení využitelnosti levných titulů

Státní zaměstnanci mají přímou finanční motivaci mít co nejvyšší formální vzdělání, soukromý sektor se však  nedívá na tituly, ale na skutečné znalosti a schopnosti lidí. Svobodní řadu úřednických míst zruší, čímž se sníží využitelnost levných titulů a nekvalitním školám klesne poptávka po titulech za peníze.

Postupně také zkrátíme seznam vázaných a řemeslných živností, ke kterým je povinnost formálního vzdělání. Odbornost by měla být pro řemeslníka chloubou, nikoli povinností.

Zrušení státních maturit

Státní maturity jsou katastrofální propadák. Část středoškolského studia změnily na usilovnou přípravu k centrálnímu testu s nejasným obsahem. Jak může stát nařizovat jednotné kvality a znalosti, které má absolvent střední školy mít? Státní maturity vznikly mimo jiné jako odpověď na stížnosti vysokých škol na úroveň studentů. Vysoké školy si však již před zavedením státních maturit zařídily vlastní standardizované testy, které plně nahrazují státní maturitu.

Zrušení státních maturit pomůže školám nabídnout různé úrovně a styly vzdělávání, což povede k větší pestrosti učitelské práce a větší svobodě učení.

Jan Matějka, Jiří Šebek
kandidáti Svobodných do Sněmovny

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31