MACH: Topolánek ponižuje Českou republiku

MACH: Topolánek ponižuje Českou republiku

Evropská unie Irům a nyní i nám Čechům vyhrožuje , že když rychle neratifikujeme Lisabonskou smlouvu, nebudeme mít v Evropské komisi svého komisaře. Bohužel se k tomuto vyhrožování nyní přidal pan Topolánek , předseda ODS. Ještě že už nejsem volič ODS, musel bych se stydět. Takovéto vyhrožování nepatří do slušné společnosti a nemá oporu v základních smlouvách EU, jak lze ukázat na pár citacích:

1. Vyhrožování s eurokomisařem je nesmyslné. Komisař stejně nesmí hájit zájmy členského státu.

Komisař nesmí reprezentovat zájmy členského státu, zakazují to smlouvy EU. Takže je jedno, jestli je eurokomisařem zbytečných záležitostí Vladimir Spidla , Mirek Topolanek nebo Meglena Kuneva .

Citace ze smlouvy: Při plnění svých úkolů nesmí [členové Komise] vyžadovat ani přijímat jakékoliv pokyny od jakéhokoliv vlády či jiného orgánu…Členské státy budou tento princip ctít a nebudou se pokoušet komisaře při plnění jejich úkolů jakkoliv ovlivňovat. Zdroj: Smlouva o založení Evropských společenství

2. EU nemůže vzít České republice komisaře.

Každá země má nárok na jednoho komisaře. Ke snížení počtu komisařů pod počet států musí být jednomyslná dohoda premiérů. Ovšem i když bude jedna země (výměnou za něco) souhlasit, že půjde z kola ven, přijde na řadu příště na principu rotace.

Citace ze smlouvy: Bude-li se Unie sestávat z 27 členských států, změní se Článek 213(1) Smlouvy o založení Evropského společenství …následovně:

Členové Komise se vyberou na základě jejich všeobecné kvalifikace a jejich nezávislost musí být nade vší pochybnost. Počet členů Komise bude menší než počet členských států. Členové komise budou vybíráni na principu rotace založené na principu rovnosti a podle pravidel, které Rada přijme jednomyslně. Počet členů komise bude určen Radou jednomyslně. Toto ustanovení bude platit ode dne, kdy se svých povinností chopí nová první komise po rozšíření EU na 27 států . Zdroj: Smlouva z Nice

3. I když ČR bude proti tomu, aby si nechala vzít komisaře, nemůže jí ho neschválit Evropský parlament.

Topolánek po nátlakovém setkání s Barrosem říká : Nepochybně názor 26 zemí Evropské unie bez České republiky bude, aby byla redukována právě o Českou republiku. A i kdyby náhodou procedurálně toto neprošlo, kdyby se o tom mělo hlasovat jednomyslně a Češi byli proti, tak Evropský parlament nepochybně českého eurokomisaře neschválí.

Blbost. Evropský parlament hlasuje o komisi jako o celku. Pokud by zlý Evropský parlament blokoval schválení komise jako celku jen kvůli tomu, že je součástí komise eurokomisař-Čech, blokoval by Evropskou komisi jako celek.

Citace ze smlouvy: Předseda a ostatní členové komise…podléhají schválení Evropským parlamentem jako celek. Zdroj: Smlouva o založení Evropských společenství

Suma sumárum:

Představme si, že dojde na „nejhorší“: Tvrdohlavá ČR bude v Radě hlasovat proti návrhu na zredukování počtu komisařů o Českou republiku. EU se tedy rozhodne potrestat Čechy skrze Europarlament. Europarlament odmítne schválit komisi obsahující Čecha (Topolánek, Vondra, Špidla, Švejnar…)

Jen ať! To by bylo jedině dobře, protože Komise je v EU jediný orgán, který může v EU navrhovat směrnice a nařízení. Nebude-li komise schválena, nebude ani kdo by chrlil další směrnice a nařízení. V takové EU by možná i dávalo smysl zůstat.

PS: Ještě odkaz na hru “ Hoď europolitkům Lisabonskou smlouvu na hlavu

Petr MACH je předsedou Svobodných
(publikováno na
http://blog.ihned.cz/ )

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31