Havrda: Problematika padělaných léčivých přípravků

Havrda: Problematika padělaných léčivých přípravků

Odborný mluvčí pro zdravotnictví Svobodných, MUDr. Miroslav Havrda, se vyjádřil k nařízení, které vejde v účinnost 9. února 2019. Viz Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Bruselská směrnice 2011/62/EU o padělaných léčivých přípravcích (Falsified Medicines Directive FMD) vyžaduje, aby balení léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis obsahovala ochranné prvky, tj. jedinečný identifikátor spolu s prostředky k ověření manipulace s nimi. Výrobci musejí uvádět sériová čísla balení léků do evropského systému pro ověřování léčivých přípravků. Směrnice rovněž vyžaduje, aby státy vytvořily své národní elektronické systémy, které umožní ověření a autentizaci těchto obalů.

Pro lékárníky v ČR to znamená nejen více práce, ale i náklady ve výši 300-500 miliónů korun na speciální čtečky kódů, software, školení lékárníků další náklady spojené s tímto opatřením. A to i přesto, že v České republice nebyl ještě v lékárně zaznamenán žádný lékový padělek! Pro lékárny takové opatření znamená, větší náklady, více práce a menší zisk. Zejména pro malé lékárny a výdejny to může znamenat poslední stimul ke zavření provozovny.
Další náklady vznikají výrobcům léků, kteří musí vytvořit a zaplatit systém úložišť, kde se budou evidovat kódy jednotlivých balení léků. V Česku také vznikla Národní organizace pro ověřování léčiv, tvoří ji Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Česká asociace farmaceutických firem, Asociace evropských distributorů léčiv, Asociace velkodistributorů léčiv a Česká lékárnická komora. Ani tito odborníci nepracují zadarmo.

Výsledkem celé šarády bude tlak na zdražování léků, které se mnohdy již mohou stát pro pacienty nedostupnými. Také na příkladu cigaret, kdy krabička stoji na Ukrajině 15 Kč a u nás 80 Kč, nepochybně zvýší poptávku pro nelegálních lacinějších lécích. Tedy přesný opak toho, za co EU svými byrokratickými předpisy v „zájmu pacientů“ bojuje.

MUDr. Miroslav Havrda,
předseda Svobodných Královéhradeckého kraje a garant pro zdravotnictví Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Miroslav Havrda

místopředseda strany a mluvčí odborné skupiny Svobodných pro zdravotnictví

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31