Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Prohlášení Svobodných k anexi ukrajinských území

Prohlášení Svobodných k anexi ukrajinských území

Svobodní kategoricky odsuzují připojení ukrajinských území násilně obsazených ruskou armádou k Ruské federaci. Referenda, konaná za této situace, nelze z logiky věci pokládat za důvěryhodná a legitimní.

Při střetu dvou principů mezinárodního práva je totiž třeba vždy provést test proporcionality. Ve střetu práva Ukrajiny na zachování územní celistvosti a práva rusky mluvícího obyvatelstva na sebeurčení hrají roli zejména tři okolnosti, které obecně hovoří v neprospěch uznání referend.

1) Obyvatelé daných oblastí hlásící se k nějakému etniku mají stát, ve kterém je jejich etnikum dominantní a do kterého se mohou svobodně přestěhovat.
2) Referendum nebylo vyhlášené v dostatečném předstihu, aby o takto zásadní otázce byla vedena veřejná diskuse v adekvátní míře.
3) Referendum neprobíhá za klidu zbraní, avšak uprostřed vojenského konfliktu.

Referenda používaná v Kosovu 2008 z roku 1991 nebo konaná v oblastech obsazených Ruskem v roce 2014 či letos nelze přijmout jako legitimní. Nelze je srovnávat například s referendem z roku 2015 ve Skotsku.
Z hlediska ruských geopolitických cílů je zřejmé, že anektovaná území jsou nyní Ruskem pokládána za integrální součást Ruské federace. Ruské jaderné doktríny umožňují použít jaderné zbraně v případě ohrožení celistvosti ruského území.

Anexe ukrajinských území narychlo podpořená nelegitimními referendy je tedy automaticky výhrůžkou: “Neopovažujte se tyto násilně připojené oblasti opět získat. Pokusíte-li se o to, jsme schopni to na vás hodit!” Pro zbytek Ukrajiny a vlastně i pro všechny další sousedy Ruské federace by se stalo existenčním nebezpečím, pokud by Západ na toto vydírání přistoupil.

Přestože stát napadený podobně jako Ukrajina má oporu v mezinárodním právu i při vědomí toho, že výsledek rusko-ukrajinského konfliktu zásadně ovlivní aspekty bezpečnostní i zahraniční politiky na mnoho let, upozorňujeme na to, že v NATO neexistuje možnost členství země, která nekontroluje svou vnější hranici.

Je iluzí, že by samo rozšíření NATO vyřešilo již existující konflikt. Aliance totiž nelze budovat a přetvářet za běhu, uprostřed války, a i proto byla samotná smlouva o NATO konstruována tak, aby vstup do NATO vyžadoval přípravu a podobnou situaci neumožňoval.

Stanovisko předsednictva Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31