Podporujeme ředitele Ivana Semeckého, který narozdíl od většiny orgánů moci veřejné zná a dodržuje obsah Listiny a Úmluvy o právech dítěte

Podporujeme ředitele Ivana Semeckého, který narozdíl od většiny orgánů moci veřejné zná a dodržuje obsah Listiny a Úmluvy o právech dítěte

Svobodní podporují Ivana Semeckého a úctu k právům dětí a ke svobodě, kterou svými činy reprezentuje.

Ivan Semecký, ředitel Waldorfské školy, byl radou města Semily odvolán, protože se jako jediný ředitel školy v ČR bez skrývání vzepřel rozhodnutí proti nesmyslným a protiprávním mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky.

K tomuto rozhodnutí ho vedl respekt k tomu, že všechny děti mají právo na výuku a rodiče mají právo rozhodovat o tělesné integritě a ochraně zdraví svých dětí, a takový respekt právům a důstojnosti s ním sdílíme. Jeho argumenty podporuje nejen LZPS, ale i z Úmluva o právech dítěte, která byla přijata Parlamentem České republiky a má aplikační přednost před našimi prostými zákony i podzákonnými normami. 

Když oznámil rodičům svých žáků, že nebude trvat na předložení negativního antigenního testu ani na nošení roušek ve třídách při vyučování, a tyto své žáky následně připustil k prezenční výuce, ještě nebyl známý rozsudek Okresního soudu v německém Výmaru, jenž jeho postup podporuje a výslovně ZAKÁZAL dvěma školám ve spolkové zemi Durynsko vyžadovat jako podmínku přístupu k prezenční výuce předložení negativního antigenního testu, stejně tak jako uložení povinnosti nosit roušku v celém prostoru školy. 

V rámci tohoto rozhodnutí soud konstatoval, že nebyl prokázán jakýkoliv benefit těchto opatření a zároveň, že jejich vynucování poškozuje fyzické, psychické i emoční zdraví dětí, které jsou nuceny tato opatření podstupovat[1].

Přestože se nejedná o rozhodnutí platné pro všechny školy v Německu, je více než pravděpodobné, že ostatní soudy se připojí k tomuto závěru a budou v obdobných případech rozhodovat totožně. A protože argumentace soudu byla opřena právě i o Úmluvu o právech dítěte, předpokládáme, že české soudy v rámci jednání o žalobách českých rodičů dospějí k naprosto stejnému závěru, a proto i rozhodnutí rady města Semily není opodstatněné.

Konstatujeme, že rozhodnutí radních může dočasně posloužit jako nebezpečný precedens pro všechna města a školy, a pro tento celorepublikový přesah jsme toto rozhodnutí v samosprávné kompetenci Rady tak bedlivě a s obavami sledovali.

Nezbývá tedy než počkat na vyjádření soudů, které právní argumenty vyřčené na včerejší demonstraci organizované rodiči na podporu ředitele, jistě znají lépe než Ministerstvo zdravotnictví nebo radní města Semily, a držet řediteli, rodičům i dětem palce.

Stanovisko předsednictva Svobodných.


[1]  Celý text rozsudku

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31