Podpora v kauze Jany Václavíkové

Podpora v kauze Jany Václavíkové

Strana Svobodných apeluje na minstra financí ČR Ing. Z. Stanjuru, aby co nejdříve vyhověl Výzvě ministrovi podané paní Mgr. Janou Václavíkovou dne 21.12. 2023 a anuloval platební výzvy a vyřadil z daňové evidence neziskovou organizaci a ji jako osobu od r.2019. 

Žádné jiné jednání není přijatelné, neboť škoda na zdraví a kvalitě života a ekonomická , kterou svou nečinností MF ČR učinilo paní podnikatelce  je obrovská, nenahraditelná. Neochránění investice v Rakousku  je porušením základních práv občana naší země. Ministerstvo spravedlnosti dne 2.6.2014 vydalo usnesení, kde konstatuje , že MF ČR nekonalo, přestože bylo povinno, když dvoustrannou Dohodu o ochraně investic porušil Rakouský stát tím, že soudně zakázal užívat jedinou příjezdovou cestu k penzionu pro penzionový provoz. De facto tímto vyvlastnil majitele penzionu. 

MS ČR vyzvalo MF ČR k odškodnění paní podnikatelky. 

Při sjednané schůzce v červnu 2014 na MF ČR  odmítl 1. náměstek ministra vést arbitráž s Rakouskem i přes ten fakt , že jsou toto povinni učinit, poruší-li Dohodu o ochraně investic státní instituce. 

Jednoznačně se jedná o neochráněnou investici a MF ČR je povinno se omluvit a odškodnit paní podnikatelku.

Ztracené léta snížené kvality života již nikdo pí podnikatelce nevrátí a to, že přežila  okradení a kriminalizaci a dokázala ještě založit neziskovou organizaci zaměřenou na šíření zdravějšího životní stylu, je obdivuhodné a nikoli trestuhodné.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31