Seznamte se s kandidátem Svobodných na senátora ve volebním obvodu číslo 23 – Praha 8.

Životopis

Michal Malý se narodil v roce 1956 v Praze, kde žije dodnes. Studium na Střední průmyslové škole stavební ukončil maturitou v roce 1975. V letech 1975-1977 absolvoval základní vojenskou službu
v Tachově a Plzni. V období 1977-78 studoval na VUT v Brně, fakulta stavební a v roce 1978 přešel na dálkové studium na ČVUT V Praze. Studium nedokončil, protože bylo neslučitelné nejen s výkonem jeho práce na stavbách 200 km od domova, ale zejména proto, že založil rodinu a narodil se mu syn.V letech 1978 -1990 zastával funkci stavbyvedoucícho.

V letech 1990-92 byl poslancem FS za ODS. Za svůj největší úspěch považuje přispění k ukončení tzv. „pomlčkové války“, kdy navrhl a prosadil pro obě strany kompromisní název státu ČSFR, který platil do zániku federace. Jeho interpelace na ministra obrany Dobrovského vyvolala zásadní obměnu velení tehdejší ČSLA a nastartovala změnu koncepce armády, na které se podílel. Během svého působení ve Federálním shromáždění podal mnoho interpelací, většina z nich byla úspěšná, vyvolala pozitivní změny v dané věci.

Michal Malý je ženatý, má dospělého syna. Politice se dlouhodobě věnuje i v rámci své literární činnosti. Členem Svobodných je od roku 2017.

Program a názory

  • Je euroskeptik, zásadně odmítá řízenou migraci a islamizaci Evropy, omezování naší státnosti a suverenity, přijetí eura.
  • Je zastáncem většinového volebního systému a posílení pravomocí Senátu.
  • Prosazuje nedotknutelnost soukromého vlastnictví, svobodu podnikání, slova a vyznání. Prosazuje snížení administrativy, byrokracie, snížení daní a neúměrně vysokých odvodů z mezd. „Stát musí sloužit občanovi a ne občan státu“.
  • Stát poslední dobou lidem začíná mluvit do všeho a tak je omezována skutečná svoboda. Stát musí být „štíhlý“. Štíhlý stát má zajistit základní funkce: bránit svobodu občanů, vymahatelnost práva a bezpečnost – soudnictví, policii, armádu, zahraniční politiku. Přebujelý současný stát zasahuje dovšech oblastí lidského života a proto nezvládá plnit své základní funkce.

Články

Nejsem proti migraci a nejsem pro zakazovat jakoukoli víru

Nejsem proti migraci a nejsem pro zakazovat jakoukoli víru, protože jsem Svobodný, chci žít svobodně a tak nemohu omezovat svobodu druhých. Nejsem pro, abychom omezovali migraci. V naší vlasti žije plno Vietnamců, Ukrajinců a dalších, kteří tu poctivě pracují a rodí tu své děti. Respektují naši kulturu, zvyky, víru, zákony.

 

Sociální sítě

  Michal Malý na facebooku