Volby 2017 – program do PS

Volby 2017 – program do PS

Volební priority Svobodných pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 2017

 

 1. Levnější zboží a vyšší výplaty díky nižším a jednodušším daním
 2. Volný obchod, svobodné cestování a Evropa bez byrokracie
 3. Kvalitní doprava, propojení krajských měst dálnicemi
 4. Zrušení zbytečných úřadů a papírování – omezení korupce
 5. Obrana v rámci NATO, žádné přerozdělování migrantů

Volební program:

Nízké a jednoduché daně

1. Snížíme a sjednotíme DPH na 14 %

Chceme DPH sjednotit na úrovni 14 %. Jedna DPH je lepší než tři různé sazby. Ceny potravin, spotřebního zboží a služeb budou nižší. Každý zákazník tak uspoří. Jednotná sazba časem ušetří také náklady státu spojené s výběrem daní a také sníží náklady firmám. Ty tak ušetří peníze, protože nebudou potřebovat tolik služeb daňových poradců. V současné době platí směrnice EU, která diktuje min. 15% sazbu do 31. 12. 2017.

2. Každému zvýšíme výplatu o 1 000 Kč měsíčně

Zvyšíme slevu na poplatníka dani z příjmu o 1 000 korun měsíčně (z 2070 na 3070 Kč měsíčně). Sloučíme odvody na sociální zabezpečení a daň z příjmu fyzických osob, aby každý poplatník na zvýšenou slevu dosáhl. Sjednocení obou plateb navíc ušetří papírování lidem i státu.  

3. Zrušíme daň z nabytí nemovitosti

Zrušíme daň z nabytí nemovitých věcí, která činí 4 % z hodnoty koupené nemovitosti. Považujeme tuto daň za nespravedlivé opakované zdanění. Daň zatěžuje už tak napjatý rozpočet každého, kdo kupuje byt nebo dům. Vysoké ceny a daně odrazují lidi od prodejů a nákupů nemovitostí a komplikují tak lidem stěhování se za prací.

Celkem Svobodní chtějí lidem nechat v kapsách 81 mld. Kč, tedy 2 procenta hrubého domácího produktu. Víme, kde na to vezmeme. Dozvíte se to na konci článku.

Kvalitní dálnice a plynulá doprava

1. Doplníme dálniční síť o propojení krajských měst

Konečně prosadíme to, o co už se stát měl postarat dávno – kvalitní dálniční spojení mezi krajskými městy. Lidé nesmí doplácet na neschopnost státu rychle postavit potřebné dálnice a silnice. Výstavbu silnic nesmí zdržovat námitky těch, kterých se stavba bezprostředně netýká. Probíhající řízení budou moci ovlivnit pouze dotčení lidé a samosprávy. Urychlíme schvalování projektů dálnic, proto podporujeme sloučení EIA, územního řízení a stavebního řízení.

2. Zrychlíme cestování a ulevíme obcím a městům

O způsobu dopravy nebude rozhodovat ideologie. Naším základním kritériem bude plynulost dopravy, aby se lidé snadno dostali z bodu A do bodu B. Plynulá doprava je katalyzátorem ekonomického růstu. Proto dobudujeme obchvaty přetížených měst, aby je nezahlcovala tranzitní doprava. Doprava nesmí být soubojem druhů přepravy, protože kolo není víc než auto. Využijeme moderních technologií řízení dopravy, jako jsou například inteligentní semafory. Plynulosti dopravy výrazně pomůže i zvýšení maximální povolené rychlosti na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic. Snížíme stávající mýtné, což povede ke zlepšení stavu na silnicích I. a II. třídy. Kamiony zbytečně nebudou objíždět zpoplatněné úseky a uleví se tím lidem v obcích a městech.

3. Zaměříme pozornost policie na skutečné piráty

Prosadíme změnu současného systému trestů, a to přímou úměrou. Policie bude stavět jen ty, kteří nebezpečně poruší dopravní předpisy, jak je zvykem v dopravně vyspělých zemích. Skuteční piráti musí být přísně trestáni, naopak drobné prohřešky by se měly trestat podstatně mírněji než dnes. Městská policie tady není od toho, aby měřila rychlost. Zasahuje tím do kompetencí státní policie.

Svobodná Evropa, svobodný obchod

1. Chceme Evropu, kde se svobodně žije. Chceme korunu, ne euro

Uděláme z Evropy prostor, kde spolu státy dobrovolně a bez byrokracie spolupracují, obchodují a jejich občané volně cestují. Zachováme korunu jako naši národní měnu, placení eurem musí zůstat dobrovolné. Evropa je ochromena nefunkčností Evropské unie, která se nehezky změnila a stala se byrokratickým molochem. EU produkuje stále více a více euronesmyslů a orgány EU nejsou demokratické a nelze je kontrolovat. Proto uspořádáme referendum o EU. Chceme, aby Česká republika byla suverénní zemí. Sami si budeme určovat naše zákony a nikdo nám nebude hlasováním v Bruselu určovat, co máme dělat.

2. Usilujeme o obchod s celým světem

Vytvoříme příznivé prostředí pro zahraniční obchod českých firem. Vidíme velké rezervy v obchodu s USA, s Izraelem, se státy Latinské Ameriky, s Indií, s Austrálií a s některými státy afrického kontinentu (JAR, případně Egypt). Vláda musí usilovat o vytvoření právního rámce, který firmám garantuje oboustrannou vymahatelnost smluvních závazků. Zároveň právní prostředí nesmí zvyšovat rizika, jakými jsou organizovaný zločin nebo korupce.

3. Spojence máme na Západě

Chceme udržovat západní a transatlantickou orientaci ČR. Jsme obezřetní k dalším mocnostem, jako např. Čína nebo Rusko, nicméně i zde je důležité udržovat funkční vztahy a obchod, které jsou prevencí vojenských konfliktů, a spolupracovat ve světovém boji proti terorismu. Selhávání EU nesmí vést ke zvýšení vlivu Ruska ve střední Evropě. 

Štíhlý stát a vstřícné úřady

1. Zavedeme komunikaci s úřady z tepla domova

Umožníme veškerý kontakt se státní správou přes internet. Nebude třeba čipová občanka, ani datová schránka. Vše zařídíte prostřednictvím aplikace tak jednoduché, jako je třeba internetové bankovnictví. Pokud člověku vyprší platnost dokladu, stát automaticky pošle občanovi nový. Jakoukoliv změnu bude občan hlásit jen jednou. Do ostatních registrů se změna promítne automaticky. Za distribuci informace bude zodpovědný stát, ne občan. Mezi úřady budou běhat papíry, ne lidé. Způsob komunikace s úřadem si vybere občan, nikoliv úřad. Pro ty, kterým je příjemnější osobní kontakt, bude úřad otevřen i v pozdějších večerních hodinách. Kvůli návštěvě úřadu si nebudete muset brát dovolenou.

2. Máme seznam úřadů na zrušení

Navrhujeme rušení zbytečných úřadů. Stát stále bobtná a jeho provoz vytahuje lidem z kapes více a více peněz. Jen za poslední volební období přibylo 10 nových úřadů. Zánik některých úřadů bude mít pozitivní efekt z několika důvodů. Zmenší se prostor pro korupci, protože nebude úřad, který rozděluje miliardy na dotacích. O ušetřené peníze bude možné snížit daňovou zátěž občanů a firem. Věříme, že řada úředníků se v době nejnižší nezaměstnanosti uplatní v soukromém sektoru.

3. Umožníme volit z domova

Jsme zastánci moderní a vstřícné společnosti. Proto umožníme hlasovat ve volbách novými metodami. Tyto volby tak budou poslední, ve kterých musíte pokaždé osobně přijít k volební urně. Zavedeme bezpečný systém korespondenčního nebo elektronického hlasování z pohodlí vašeho domova a umožníme tak každému si vybrat, zda bude hlasovat ve volební místnosti, od počítače, nebo poštou.  

Méně státu, méně korupce

1. Omezíme moc politiků a úředníků

Snížíme vliv politiků a úředníků na naše životy a peněženky. Čím větší jsou daně a přerozdělování a čím více máme úřadů, tím více je korupce. Jediným způsobem, jak účinně bojovat s korupcí, je omezit moc politiků a úředníků, snížit objem přerozdělovaných peněz a ustoupit od nesmyslných regulací a přílišné byrokracie. Korupce tady bude do té doby, dokud bude někdo rozdělovat veřejné peníze nebo dokud bude mít někdo z úřední moci právo překazit vám vaše plány. Nelze ji tedy úplně vymýtit, ale můžeme ji výrazně omezit.

2. Narovnáme podnikatelské prostředí

Zrušíme dotace a investiční pobídky pro podnikatele. Jsou totiž živnou půdou pro korupci. Podnikání má být o schopnostech a aktivitě, ne o vyplňování formulářů. Dotace uměle udržují naživu třeba i ty firmy, které by na trhu neuspěly. Snížíme daně a odvody, dotace poté nebudou potřeba a mezi lidmi a firmami zůstane mnohem více peněz. Domníváme se, že je lepší odmítnout i evropské dotace a zhruba sto milionů denně, které odvádíme do Evropské unie, rozdělit obcím podle jasného klíče, nebo nechat přímo lidem. Dotace EU často směřují na nesmyslné projekty a zakázky jsou velmi předražené.

3. Odtajníme veřejné zakázky bez výjimek

Prosazujeme, aby smlouvy, které uzavírají úřady, příspěvkové organizace a firmy s podílem státu, krajů, měst a obcí, nebyly tajné s odkazem na obchodní tajemství. Stát nemá právo tajit, jak nakládá s vašimi penězi. Veškeré veřejné zakázky a toky peněz totiž musí být pod kontrolou veřejnosti. Díky tomu se omezí zbytečné utrácení, ale také se zakázky otevřou pro více firem, protože ty budou mít více informací pro vstup do výběrového řízení.

Funkční armáda a účinná azylová politika

1. Chceme armádu zaměřenou na naši obranu a fungující NATO

Posílíme investice do armády, protože primární rolí armády je ochrana obyvatel a území státu před jeho napadením. Nesmíme spoléhat jen na schopnosti a vůli spojenců. Armádu je třeba řádně financovat, a to nejen po technické stránce, ale i po stránce výcviku. Základem naší bezpečnosti je členství v NATO, ale prosazujeme i spolupráci v regionu, zejména v rámci Visegrádské skupiny. Veškerá spojenectví musejí mít přísně obranný účel. Účast v zahraničních misích je možná jen na pozvání nebo podle mandátu OSN. Demokracii lze vyvážet jen vlastním dobrým příkladem.

2. Odmítáme přerozdělování lidí

Nepřipustíme zavedení povinných migračních kvót pro Českou republiku. Česká republika má jednu z nejlepších azylových politik v Evropě. Bylo by chybou přijmout společnou azylovou politiku Evropské unie, ztratit tak možnost rychleji reagovat na změny, které se ve světě dějí. Navíc EU v minulých letech ukázala, že není schopna efektivně krize řešit. Každý člověk má právo usilovat o život na místě, kde chce, ale my máme povinnost chránit naši bezpečnost a veřejné peníze.

3. Zachováme možnost vlastnit zbraň

Zachováme současnou zbraňovou legislativu s vysokými požadavky na držitele zbraní. Udržíme tuto svobodu a schopnost účinné sebeobrany i za cenu využití všech právních prostředků. Zbraň je pro ochranu před útočníky podobně užitečným nástrojem jako hasicí přístroj pro boj s požárem. Pomáhá chránit život, zdraví a majetek. Odmítáme současnou snahu EU o výrazné omezení držení zbraní.

Jednodušší podnikání

1. Zrušíme EET

Zrušíme elektronickou evidenci tržeb. EET s sebou nese velké náklady zejména pro malé nebo začínající živnostníky. Malé a střední podnikání je páteří každé zdravé ekonomiky. Současná vláda však hází dennodenně živnostníkům klacky pod nohy, místo toho, aby je nechala pracovat a přispívat tak k větší prosperitě nás všech.

2. Zjednodušíme podnikání

Usnadníme podnikání každému šikovnému člověku. Čím méně byrokracie a papírování, tím bohatší a svobodnější společnost. Při zahájení podnikání se živnostník potýká hlavně s úřady, místo toho, aby se věnoval svému produktu a zákazníkům. To chceme změnit balíčkem pro začínající podnikatele, ve kterém naleznete zahájení živnosti po internetu, podnikání na zkoušku nebo zrušení kontrolního hlášení DPH.

3. Zvýšíme výdajové paušály

Prosazujeme vrácení výdajových paušálů na původní úroveň platnou do roku 2016. Chceme limity ročních příjmů pro uplatnění paušálních výdajů zvýšit zpět na 2 000 000 Kč ze současného 1 000 000 Kč. Možnost uplatnit si výdaje paušálem považujeme za významné zjednodušení byrokracie pro malé a střední živnostníky a podnikatele. Nadále jim bude stačit evidovat tržby a zbude jim tak více času a energie na poskytování kvalitních služeb a atraktivních výrobků zákazníkům. Od roku 2017 lze uplatnit odpočty na vyživované osoby (manželku, manžela, děti) i v případě použití paušálních výdajů. Tyto odpočty navrhujeme ponechat jednotně pro všechny typy výpočtu základu daně.

Školy v rukou učitelů, studentů a rodičů

1. Vrátíme školám nezávislost

Vrátíme ředitelům a učitelům možnost skutečně vést svou školu, protože jsou studentům a jejich rodičům blíže než úředníci na ministerstvu. Pedagogové mají mít možnost školu směrovat a být za její výsledky odpovědní. Proto by školy měly dostat maximální volnost v tom, jaké obory a pro kolik studentů budou otevírat, jak a co vyučovat a jak spolupracovat se soukromým sektorem. Místo ředitelů-byrokratů by se o školy starali ředitelé-manažeři, kteří budou mít zájem o budoucí uplatnění svých absolventů. Považujeme rovněž za nesmyslná a kontraproduktivní nařízení z ministerstva školství, ať už je to pamlsková vyhláška nebo tabulkové stanovení počtu zaměstnanců školních kuchyní. Škola má být vedena z ředitelny a sborovny, ne z kanceláří ministerstva.

2. Umožníme konkurenci mezi školami

Umožníme pestrost zaměření jednotlivých škol a jejich zřizovatelských forem. Chceme ponechat rodičům maximální svobodu při výběru, jakým způsobem mají být jejich děti vzdělávány. Konkurence ve vzdělávání byla vždy zdrojem inspirace a motivací zlepšovat se ve všech oblastech. Přístup státu ke školství musí být jednoduchý a transparentní. Prosazujeme rovnou státní platbu za žáka. Nechceme diskriminovat ani soukromé a státní školy, ani domácí vzdělávání. Nechceme protežovat učně, středoškoláky či gymnazisty. Rodiče mají právo vybrat si základní školu pro své děti bez ohledu na centrálně určenou povinnou spádovou oblast.    

3. Osvobodíme studenty a školy od povinných státních maturit

Umožníme studentům věnovat se tomu, co považují pro svoji budoucnost za důležité. Centralizace školství do jednotné, státem vynucované podoby blokuje inovaci, rozvoj a svobodnou volbu. Proto jsme proti státem diktovaným povinným maturitám z konkrétních předmětů. Školy budou mít možnost si samy vybrat obsah i formu maturitní zkoušky. To platí i pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy.

Skutečná pomoc místo sociálního státu

1. Zavedeme motivační podporu namísto nespravedlivých sociálních dávek

Zavedeme systém, který motivuje lidi pracovat – takzvanou motivační podporu. Současný sociální systém znevýhodňuje aktivní a pracovité a podporuje zneužívání sociálních dávek. Nyní se mnohým lidem nevyplatí najít si legální přivýdělek, protože by se museli vzdát všech sociálních dávek a jejich měsíční příjem by byl nižší, než když budou pobírat dávky. S naším systémem však bude celkový příjem lidí, kteří chtějí pracovat, odstupňovaný, tedy vždy vyšší než kdyby nepracovali a jen využívali sociální dávky. Stát tak navíc ušetří peníze daňových poplatníků.  

2. Prosadíme zásadu „sociální byty jen v opravdové nouzi“

Podpoříme obce a města, aby vlastnila dle svého uvážení pouze několik málo bytů pro občany, kteří se dostanou do velmi tíživé situace, například z důvodu živelné katastrofy. O přidělení sociálního bytu má rozhodnout obec dle jasných pravidel. Odmítáme vládní návrhy, které buďto povinně určují obcím počet sociálních bytů nebo chtějí vytvořit nový systém státního sociálního bydlení. Stát nemá vlastnit či přidělovat takové byty. Velký počet sociálních bytů a nerovná pravidla pro jejich přidělování vedou k vzniku ghett.

3. Podpoříme důstojný život seniorů a zdravotně postižených

Výrazně zjednodušíme vznik a provoz všech sociálních služeb pečující o důchodce a zdravotně postižené. Naším cílem je, aby senioři mohli co nejdéle zůstat ve vlastních domovech. Domovy důchodců by měly být určeny převážně lidem, kteří potřebují celodenní péči. Proto budeme silně podporovat asistenční sociální služby pro seniory. Prosadíme přednostní financování a pomoc sociálním službám určeným seniorům, zdravotně postiženým, lidem s duševními nemocemi a ohroženým dětem.

Rozhodování blíže k lidem

1. Chceme, aby obec ovlivňovala své příjmy

Prosazujeme, aby se města a obce spoléhaly především na své vlastní daňové příjmy, místo aby všechny daně vybíral stát a jejich část pak byla přes ministerstva nebo EU přerozdělována formou nespravedlivých dotací. Obce by měly mít právo na vlastní sazbu obecní daně a byly by tak vystaveny vzájemné daňové konkurenci. V obcích s nižší obecní sazbou by tak lidé platili nižší daň z příjmu. Zároveň zrušíme daň z nemovitosti.

2. Zprůhledníme rozhodování obcí a měst

Prosadíme, aby rozhodování obcí, měst i krajů bylo co nejprůhlednější. Samosprávy musí aktivně zveřejňovat co nejvíce informací – podklady pro jednání zastupitelstva, smlouvy uzavírané obcí, rozklikávací rozpočty včetně nejdrobnějších výdajů, hlasování zastupitelů či on-line přenášená jednání. Čím více možností kontroly rozhodování politiků a úředníků, tím méně se bude utrácet za nesmysly a tím méně se bude krást z veřejných peněz.

Spravedlivé podmínky pro malé i velké zemědělce

1. Zjednodušíme zemědělské dotace

Zahájíme jednání o evropské dohodě o snížení (ideálně zrušení) dotací do zemědělství. V ČR maximálně zjednodušíme složitou strukturu dotací a s tím spojenou byrokracii. Dotace poškozují zemědělské podnikání, krajinu i sedláckou důstojnost. Chápeme, že nelze všechny dotace v našem zemědělství najednou zrušit. Přesto je zemědělství bez dotací našim cílem. Razantně zredukujeme nenárokové dotace a radikálně zjednodušíme veškerou byrokracii spojenou se zemědělským podnikáním. Nenárokové dotace považujeme za výrazně škodlivější než nárokové také proto, že ničí spravedlivou hospodářskou soutěž. Prostředky ušetřené redukcí nenárokových dotací částečně přesuneme do nárokových, a částečně použijeme na dokončení komplexních pozemkových úprav. Ty jsou nezbytné pro emancipaci vlastníků zemědělské půdy ve vztahu k často bezohledným nájemcům.

2. Skoncujeme s nesmyslnými normami a odstraníme bariéry

Otevřeme možnost podnikání i pro ty nejmenší zemědělské podniky a zpracovatele živočišných a rostlinných komodit, uvolníme hygienické normy. Radikálně snížíme nesmyslné byrokratické požadavky pro zemědělce a zpracovatele. Zvláště pro ty začínající. Chceme co největší konkurenci. Jen tak budeme mít možnost kupovat kvalitní místní potraviny. Dnešní zemědělec tráví mnoho času absurdními činnostmi, jako je např. počítání výkalů na metr čtvereční pastviny při chovu skotu. Pustit se do výroby sýrů nebo marmelád je, co do jednání s úřady, skoro tak náročné, jako postavit jadernou elektrárnu.

3. Usnadníme vinařům práci

Zrušíme limit na výsadbu vinic a umožníme rozšiřování viničních tratí. Díky nám se budou moct tuzemští vinaři rozvíjet. Vstupem EU skončila možnost vysazovat nové vinice. Vinaři mohou pouze obnovovat ty stávající. Vyjednáme zrušení tohoto limitu. Naši vinaři se nemohou rozvíjet, přitom tuzemská vína pokryjí jen třetinu domácí spotřeby, dvě třetiny se musí dovézt. Přestaňme být odbytištěm silných evropských států, staňme se opět jejich konkurencí. Produkci nenecháme omezovat současnými hranicemi viničních tratí. Kvalitní víno je možné vyrobit i z hroznů vyprodukovaných mimo stávající schválené viniční tratě.

Rozumná péče o životní prostředí

1. Zastavíme devastaci krajiny obnovitelnými zdroji energie

Zrušíme povinné přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a nucenou podporu obnovitelných zdrojů energie. Důsledkem nuceného přidávání biopaliv do pohonných hmot je krajina žlutá řepkou a vyšší ceny za benzin a naftu. Podpora solárních elektráren je příčinou vysokých účtů za elektřinu, které platíme a které brzdí hospodářský růst ČR. Aktuálně probíhá masivní dotační podpora bioplynových stanic, která přináší rozšiřování ploch energetické kukuřice, která je problematická z hlediska eroze půdy. Protože taková kukuřice není pěstovaná jako potravina, není při jejím pěstování třeba takové obezřetnosti při použití chemikálií. Dá se předpokládat, že to povede k většímu zamoření životního prostředí. V rámci EU budeme trvat na úplném zrušení podpory obnovitelných zdrojů a přimíchávání biopaliv. Obnovitelné zdroje se samy prosazují s nástupem pokročilejších technologií.

2. Urychlíme odstraňování škod napáchaných na krajině

Zasadíme se o razantní zrychlení zahajování komplexních pozemkových úprav. Ty jsou nezbytnou podmínkou pro posílení práv vlastníků půdy. Získají možnost bránit se nevhodnému hospodaření často lokálně dominantního zemědělského nájemníka. Za 28 let od skončení komunistického totalitního režimu jsme nebyli schopní odstranit škody, které na ní napáchali komunisté. Důsledkem je monotónnost krajiny, alarmující stav zemědělské půdy, eroze a mizerná schopnost krajiny zadržet vodu. Také proto trpí krajina suchem nebo naopak záplavami či povodněmi. Po dokončení pozemkových úprav mají vlastníci reálně zajištěn přístup ke všem svým pozemkům a pozemky mají lepší tvar pro současné formy zemědělského hospodaření. To je také klíč k tomu, aby v krajině mohlo hospodařit mnohem více menších zemědělských podniků. To povede k tomu, že krajina kolem nás bude krásnější, ekologicky stabilnější a odolnější vůči erozi.

3. Umožníme nákup kotlů bez front a dotací

Necháme vám více peněz ve vašich peněženkách namísto toho, abyste museli stát potupné fronty na dotace týkající se životního prostředí. Odmítáme projekty typu kotlíkových dotací, zateplovacích dotací nebo dotací na hospodaření s dešťovou vodou. V těchto případech zaplatila většina obyvatel modernější vybavení domů menšině. Jednodušší cestou je snížení daní tak, aby pro majitele domů a bytů nebyl problém koupit si úsporné kotle či zateplit dům za své. Díky našemu plánovanému snížení DPH navíc ceny těchto výrobků a služeb razantně klesnou.

Dostupné a funkční zdravotnictví

1. Umožníme svobodnou volbu lékaře

Prosadíme svobodnou volbu lékaře či zdravotnického zařízení. Základním subjektem ve zdravotnictví je totiž ten, který péči platí a vyžaduje, tedy občan, který má zároveň odpovědnost za své zdraví. Jen svobodná volba tvoří poptávku po zdravotních službách. Na druhé straně stojí nabídka těchto služeb zdravotnickými zařízeními, které jsou si rovny bez ohledu na jejich vlastnictví (státní, krajské, církevní, soukromé společnosti, soukromé praxe). Zdravotnická zařízení si nabídkou služeb a cen za ně konkurují. Síť zdravotnických zařízení je tvořena hlavně potřebami občanů, nikoli centrálními zásahy.

2. Vyjasníme úhrady za zdravotní péči

Zajistíme bezprostřední platby zdravotnickým zařízením za provedené a pacientem (občanem) uznané služby. Platbu dostane zdravotnické zařízení buďto přímo od pacienta (účet za služby si nechá pacient proplatit u své pojišťovny, tzv. pokladní systém), nebo bezhotovostní platbou od pojišťovny na základě pokynu pacienta. Případné spory mezi občanem a jeho pojišťovnou řeší pojišťovenské soudy v zákonem stanovených lhůtách (např. 15 pracovních dní). Pokladní systém nevylučuje, že v limitech sjednaných v pojistné smlouvě dostane občan péči, aniž by musel jednat o proplacení s pojišťovnou.

Směřujeme k systému, v němž bude zrušen bodový sazebník jako regulace cen a množství služeb ve zdravotnictví a i jakákoli jednání o úhradové vyhlášce. Svobodná tvorba cen a konkurence zdravotnických zařízení a pojišťoven je nejlepší zárukou, že pacient zaplatí za lékařské služby (a pojistném) nejnižší cenu.

Platby za stravu v nemocnici, nespadají do běžného zdravotního pojištění. Úroveň hotelových služeb v nemocnici si pacient sám zvolí a zaplatí, může si sjednat i zvláštní připojištění.

3. Zavedeme skutečné zdravotní pojištění

Dnešní systém je založen na zdravotní dani alibisticky nazývané pojištění a na řadě tzv. zdravotních pojišťoven, které si ve skutečnosti nekonkurují a stát jen mezi nimi přerozděluje jejich výnosy, které pocházejí ze zdravotní daně.

Cílem Svobodných je transformovat stávající systém tzv. zdravotního pojištění na systém skutečného pojištění. Základním východiskem proto bude oddělení základního povinného pojištění a individuální pojištění.

Rychlejší soudy a přehledné zákony

1. Zrychlíme fungování soudů

Přijmeme nové soudní úředníky a odebereme zbytečnou administrativní práci soudcům. Soudům, kde chybí soudci, pomůžeme alespoň dočasně vyšším počtem vyšších soudních úředníků. Tím se soudcům uvolní prostor pro řešení závažných sporů. Není přijatelné, aby dva takřka identické spory prošly naprosto odlišnou složitostí procesu a trvaly diametrálně různou dobu. U nejčastějších druhů sporů stanovíme pevný postup i jasné termíny. Zásada rychlosti je jedním z klíčových prvků práva na spravedlivý proces. Posílíme možnost účastníků řízení sledovat procesní úkony on-line.

2. Změníme exekuce tak, aby pomohla věřiteli a nezničila dlužníka

Nahradíme tabulkové odměny exekutorů konkurencí mezi exekutory. Konkurenční ceny budou odrážet skutečné náklady exekuce. Odstraníme tak přemrštěné částky, které se platí i za banální exekuce. Náklady vymáhání platí věřitel, jenž si částku může se souhlasem soudu přičíst k vymáhané částce. Soud přiřkne věřiteli částku přiměřenou náročnosti exekuce. Jsme přesvědčeni, že tento systém umožní věřitelům získat své peníze zpět rychleji a že odstraní případy, kdy exekuční náklady mnohonásobně převyšují vymáhanou částku.

3. Zajistíme průhledné právní prostředí

Zajistíme, že změny zákonů, které souvisí s podnikáním a zaměstnáváním (zejména pracovní právo a daňové právo) budou přijímány jen s účinností k 1. lednu. Zároveň zajistíme, aby nové zákony a normy byly přijaty s dostatečným předstihem před svou účinností. Právní jistota a stabilita podle nás přispívá k důvěře občanů ve spravedlnost.

Svobodná kultura bez státního dohledu

1. Osvobodíme kulturní instituce od závislosti na státu

Přeměníme národní instituce v takzvané veřejné instituce řízené správními radami. Národním divadlům, Národnímu muzeu nebo třeba České filharmonii to umožní větší uměleckou samostatnost, možnost přizvat k produkcím a správě soukromé subjekty. V horizontu 15 let by se pak měl změnit poměr financování těchto institucí ve prospěch peněz ze soukromého sektoru. Působení státu v kultuře by se mělo řídit podle hesla „Málo státu, více kultury“. Stát má pouze určit jednoduchá a jasná pravidla, o vše ostatní se postarají organizátoři kulturního dění, veřejné instituce i soukromí organizátoři.

2. Nastavíme jasná pravidla pro památkovou péči

Vyjasníme pravomoci památkových institucí, aby se majitel nemovitosti nedostával do byrokratického soukolí povolování a zamítání. Nejlepší ochranou jakékoli cenné nemovitosti je pak její jasné vlastnictví. Chápeme stát jako velmi nejasného vlastníka, který se dokáže postarat jen o velmi omezený počet národních památek, například hrad Karlštejn či Pražský hrad. Omezíme také účelové prohlašování nemovitostí za kulturní památky. Tento nástroj může v jednotlivých případech uchovat vzácnou nemovitost pro budoucí generace, ale nesmí být zneužíván aktivisty jako ideologicky motivované omezování soukromého vlastnictví.

Kde na to všechno vezmeme?

Provedeme audit veřejných rozpočtů a toků veřejných peněz. Jsme přesvědčeni, že mnoho financí je vynakládáno neúčelně a plýtvá se s nimi. Přitom by bylo možné peníze daňových poplatníků vynaložit na užitečné a potřebné projekty typu výstavby dálnic a silnic.

Další nezanedbatelné peníze ušetříme snížením moci a korupčního potenciálu politiků a úředníků. Čím více budou stát, kraje, obce a organizace s podílem státu pod kontrolou, tím méně se bude plýtvat s veřejnými financemi.

Zrušíme státní dotace podnikům, nespravedlivé výhody pro vybraná odvětví a zbytečné úřady.

Náš plán na konkrétní a rychlé úspory:

 • Zrušíme státní podporu biopaliv:
  dodatečný výnos 7 mld. Kč (díky odstranění povinnosti přimíchávat biopaliva se sníží cena paliv, to povede k růstu poptávky a k nárůstu inkasa spotřební daně)
 • Zrušíme investiční pobídky:
  8 mld. Kč 
 • Zrušíme filmové pobídky:
  1 mld. Kč (film bude dostatečně podpořen snížením DPH na 14 %)
 • Zrušíme zelenou naftu:
  2 mld. (sleva na spotřební dani pro vybranou skupinu je nespravedlivá)
 • Zrušíme podporu stavebního spoření:
  5 mld. (pro nově uzavřené smlouvy)
 • Zrušíme dotace politickým stranám:
  1 mld. (zvýhodnění některých politických stran vede k nefér soutěži)
 • Zrušíme transfery MMF a světové bance:
  3 mld. 
 • Zrušíme podporu exportu:
  3 mld. (zvýhodnění některých firem vede k nefér soutěži)
 • Zrušíme dotace průmyslovým podnikům:
  3 mld.(zvýhodnění některých firem vede k nefér soutěži)
 • Zrušíme dotace k penzijnímu pojištění:
  8 mld. (každý pracující bude mít větší bonus – o 1000 Kč vyšší slevu na dani každý měsíc)
 • Zrušíme zbytečné úřady 20 mld – propustíme 25 tisíc zbytečných úředníků a zrušíme 20 zbytečných úřadů.
 • Zrušíme dotace na školní mléko a ovoce:
  1 mld. (O tom, co budou děti jíst a pít, mají rozhodovat rodiče, nikoliv ministerstvo. Toto nařízení pomáhá pouze velkým producentům)
 • Zrušíme příspěvek na bydlení:
  10 mld. (znemožníme tak i zneužívání příspěvku spekulantům. Pro skutečně potřebnou sociální pomoc už dnes existují jiné možnosti)
 • Zrušíme ekodotace typu Zelená úsporám – kotlíkové dotace , dotace instalace solárních elektráren:
  3 mld. (Je nespravedlivé, aby většina obyvatel platila menšině jen na základě ideologie.)
 • Zrušíme dotace na pracovní místa a rekvalifikace:
  9 mld. (v době nízké nezaměstnanosti je takové opatření nesmyslné a zvýhodňuje jedny podnikatele na úkor druhých)

 

Celková úspora na těchto konkrétních a rychlých opatřeních bude min. 84 miliard korun.

 

Volební program Svobodných v .pdf

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31