Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šamonil: O socialistické dotační mašinérii aneb jak (ne)funguje kraj

Šamonil: O socialistické dotační mašinérii aneb jak (ne)funguje kraj

Ústřední výbor komunistické strany Československa měl po celých 40 let, kdy bolševici vládli naší zemi za to, že optimálním způsobem řízení národního hospodářství je centrální plánování. Cíle pětiletého plánu vytyčené uvědomělými soudruhy měly být naplněny prostřednictvím úsilí hrdinů socialistické práce – rolníků a dělníků, úderníků na polích a v továrnách. Soukromé vlastnictví bylo překážkou pokroku a o tom co se bude vyrábět, kdo to bude vyrábět, kolik se toho bude vyrábět, jak a pro koho rozhodl soudruh centrální plánovač. Nefungovalo to. Výsledkem byly tržní přebytky či nedostatky, protože nikdo na světě (snad s výjimkou Boha) není sto postihnout spotřebitelské preference všech účastníků tržního systému v každé jedné chvíli. To dokáže jen a pouze volný systém cenotvorby daný nabídkou a poptávkou.

Od sametové revoluce uplynulo téměř 34 let a slovy klasika jsme tam, kde jsme byli. Místo pětiletých plánů máme dotace a na místě bolševického centrálního plánovače teď sedí bruselský, ministerský, krajský či městský úřednický aparátčík. A jestli se ten byrokrat halí do rudé vlajky se srpem a kladivem nebo do modrého hadru s dvanácti hvězdami je celkem jedno. Ukázkovým příkladem toho, jak komunisté jedenadvacátého století vydávající se za demokraty demolují volný trh v Česku prostřednictvím dotací, jsou kraje. Původním záměrem těch politiků, kteří vznik krajů v roce 2000 umožnili, snad i byl efektivnější výkon správy územních celků, nicméně s postupným přechodem z „klausovské“ tržní ekonomiky na nynější „babišovskou“ a „fialovskou“ dotační ekonomiku, vzal tento záměr za své. Z krajů se tak pod tlakem socialisticky smýšlejících politiků a úředníků staly mašiny na přerozdělování dotací. S čtenářovým dovolením si vezmu na paškál svůj rodný Jihomoravský kraj (dále jen JMK).

Pro začátek si pomohu názorným příkladem. Ze zápisu 18. zasedání zastupitelstva JMK z 27. dubna letošního roku vyplývá, že na pořad jednání zastupitelstva se v tento den dostalo celkem 153 bodů. Pro jednoduchost vynechám prvních dvacet bodů obsahujících formální zahájení a zprávy o činnosti výborů a přidružených společností. V následujících 133 bodech je různě skloňované slovo dotace zmíněno celkem šestaosmdesátkrát. Některé body jednání zastupitelstva obsahují slovo dotace dvakrát, celkem je tedy slovo dotace zmíněno v 63 bodech z výše uvedených 133.

Kromě jiného tak bude JMK na základě rozhodnutí 18. schůze zastupitelstva poskytovat dotace na environmentální vzdělávání a poradenství (jednací bod 39), na činnost národnostních menšin (jednací bod 46), na kulturu (jednací bod 59), na podporu adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023 (jednací bod 65), na program Podnikni to! v Boskovicích (jednací bod 129), na pořádání food festivalu v Miroslavi (jednací bod 132), nebo na karavanová stání, mající přispět k rozvoji turistického ruchu (jednací bod 136).

Pojďme se teď na některé tyto zastupitelstvem schválené výdajové položky podívat podrobněji. Schválením jednacího bodu 39 s názvem Dotace v oblasti environmentálního vzdělávání se JMK mimo jiné zavázal k vyplacení následujících dotací: brněnský spolek Človíček obdrží 150 tisíc korun na dotační titul Človíčkova přírodní zahrada (výukové aktivity na téma voda), rovněž brněnský spolek ENVIK dostane stejnou částku na zkvalitnění prostor přírodní zahrady, mikroregion Hustopečsko obdrží 96 000 korun na projekt enviroZOOM Ovládám to, obec Velké Hostěrádky vyinkasuje 150 000 korun na projekt naučné biodiverzitní stezky a například obec Lesná se může těšit na 140 800 korun na vybudování venkovní učebny environmentální výchovy místní mateřské školy.

Schválený jednací bod 43 nazvaný Dotace v rámci Dotačního programu pro oblast prevence kriminality v roce 2023 přinese dotace následujícím subjektům: město Vyškov vyinkasuje 100 000 korun na zřízení asistenta pro volný čas dětí a mládeže, město Mikulov dostane 106 000 korun na projekt Mikulov – bezpečný kyberprostor 2.0., město Pohořelice obdrží 150 000 korun na financování programu Bezpečnější Pohořelice, na projekt Vzdělávání profesionálů i laické veřejnosti v oblasti prevence kriminality v Židlochovicích půjde také 150 000 korun, dotační titul statutárního města Brna s názvem Brno lepším místem pro život si přijde na stejnou částku a městská část Brno – Židenice získá rovněž 150 000 korun pro program Peer znovu do pracovního procesu. Především u toho posledního dotačního titulu si neodpustím poznámku, že mám jako občan, který se v Židenicích pohybuje prakticky na denní bázi, tušení, které (a)sociální skupině budou tyto prostředky vyhrazeny.

Na základě schválení jednacího bodu 46 s názvem Dotace na činnost národnostních menšin budou krajské dotace poskytnuty i těmto organizacím: Společenství Romů na Moravě obdrží 100 000 korun na zajištění fungování komunitního centra SRNM a podporu romské kultury a vzdělanosti v kraji, spolek TUKE.TV. dostane na projekt TUKE.TV promítá na Cejlu o Romech pro Romy 39 000 korun, neziskovka IQ Roma servis obdrží dotaci ve výši 35 000 korun na Oslavy mezinárodního dne romského jazyka a kupříkladu římskokatolická farnost Kuřim dostane celých 109 000 korun na organizaci Dne národnostních menšin v Kuřimi.

Jednací bod 67 schválený zastupitelstvem JMK s názvem Dotace v rámci dotačního programu Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství přinese dotace i těmto subjektům: obec Nová Lhota obdrží 40 000 korun na nákup zařízení na zpracování bylin, podpora a propagace vinařství a vinohradnictví v obci Hrubé Vrbce získá 88 000 korun, propagace Velkopavlovického vinobraní bude podpořena dotací ve výši 44 000 korun, projekt Nasbírej, vylisuj a vypij si v obci Podbřežice dostane z dotací 41 000 korun a stejnou částku pak na investičních a provozních dotacích vyinkasuje projekt Moravsko – krumlovsko kraj ovocnářství. Jednací bod 70 pak přinesl schválení dotačního příspěvku regionální agrární komoře JMK ve výši 1,5 milionu korun.

Poslední dotační jednací bod 18. schůze zastupitelstva, který v rámci této stručné ilustrace fungování krajských dotací zmíním, je bod 138. Na základě schválení tohoto bodu poskytne JMK společnosti SNIP & CO dotaci ve výši rovných 500 000 korun na realizaci světelných dronových show v rámci brněnského festivalu ohňostrojů Ignis Brunesis.

Pakliže jste dočetli až sem a tu smršť dotačních titulů a částek jste ve zdraví přežili, věřím, že ještě pár čísel k tomuto tématu snesete. Schválený rozpočet JMK pro rok 2023 uvádí, že příjmy JMK pro letošní rok očištěné o nákup železničních elektrických jednotek dosáhnou 14,289 mld. korun. Výdaje JMK pro rok 2023 pak činí 15,842 mld. korun. Necelých 16 miliard korun bude přerozděleno mezi 16 odborů na úřadě JMK. Největší objem prostředků spolkne odbor dopravy (více než 4,18 mld. korun), druhé místo obsadí odbor školství (1,27 mld.), na třetím místě se v tomto ohledu umístí odbor kanceláře ředitele (1,02 mld.), přes miliardu ještě dostane odbor regionálního rozvoje. Například odbor životního prostředí obdrží 155,5 mil., odbor kancelář hejtmana 124 mil. a takový odbor vnějších vztahů si přijde na 17,5 mil. Kraj pod vedením lidoveckého hejtmana Grolicha tak bude pro letošek hospodařit se ztrátou přibližně 1,553 mld. korun. Tolik asi k tureckému hospodaření kraje pod vedením politika, který v předvolební kampani oblepil jižní Moravu billboardy s heslem: „Grolich je jinej“.

Na závěr tohoto ne právě veselého povídání si dovolím zmínit jednu o mnohém vypovídající perličku. Uchazeči o zaměstnání na krajském úřadě JMK se povinně seznamují s tzv. environmentálním desaterem zaměstnance. JMK na vlastních webových stránkách prohlašuje, že je „…institucí, která jako celek přispívá v rámci zavedení principů společenské odpovědnosti (CSR) i k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji“. Zmíněné environmentální desatero nabádá každého zaměstnance například k tomu, aby při výkonu svých činností používal jen přiměřeně potřebné množství kancelářských potřeb, volil nejvhodnější dopravní prostředek a v rámci Brna se přepravoval MHD nebo pěšky, sledoval legislativní novinky v oblasti životního prostředí, průběžně se účastnil vzdělávacích ekologických akcí a komunikoval se svými partnery tak, aby i oni našli další cesty k ochraně životního prostředí.

Rád bych na tomto místě upozornil, že výše zmíněné dotace jsou jen malou kapkou v moři dotací, které byly na 18. schůzi zastupitelstva JMK schváleny. Zdůrazňuji, že se jedná pouze o jedinou schůzi jediného zastupitelstva jediného kraje. V předcházejícím volebním období mezi lety 2016 – 2020 se v JMK konalo 33 takových schůzí, v právě probíhajícím volebním období se počet schůzí krajského zastupitelstva JMK prozatím zastavil na čísle 18. V Česku máme všehovšudy čtrnáct krajů. Kolik schůzí krajských zastupitelstev se během čtyřletého volebního období v Česku celkově odehraje, kolik dotačních peněz se přerozdělí, kolik času stráví krajští úředníci nad rozborem každého jednoho dotačního titulu, sepisováním důvodové zprávy a rozhodnutí o poskytnutí nebo neudělení dotace si ani nechci představit. Do toho všeho absolvuje tato úřednická armáda novodobé PŠM v podobě konzumace environmentálního desatera a hospodaření mého drahého rodného kraje nakonec v jediném roce vykáže ztrátu vyšší než 1,5 miliardy.

Kraj není nic než mašina na dotace. Dotace nejsou nic než zkáza trhu. Trhu, na kterém chybí stovky tisíc zaměstnanců, kteří místo produktivní práce a tvorby hodnot sedí v kanceláři krajského úřadu a posuzují faktickou správnost žádostí o dotace. A kruh se uzavřel. „Fialovské“ národní hospodářství postavené na dotační ekonomice čeká stejný osud jako komunistickou ekonomiku na sklonku 80.let minulého století. Jedinou možností je návrat ke „klausovské“ ekonomice volného trhu bez dotací. A tuto politiku nabízí v Česku voličům pouze jediná strana.

Svobodní.

Filip Šamonil

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Pozn. autora: Citace uvedené v textu, stejně jako veškeré další faktografické údaje o daném tématu pocházejí z veřejně dostupných webových stránek jmk.cz, není – li uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Nejnovější video

Zelená dohoda pro Evropu je eutanazie našeho průmyslu, pronesl ve vysílání CNN Prima NEWS předseda Svobodných Libor Vondráček s tím, že by opatření zrušil. Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) oponoval, že žádné tlačítko k takovému kroku neexistuje. Zdůraznil, že je to prakticky nemožné. Vondráček poté Green Deal ideově připodobnil k čínské kulturní revoluci. „Nechutné přirovnání,“ ohradil se pirátský zákonodárce.

Vondráček by si přál kompletní odstoupení od Zeleného údělu. „Ideální by bylo, kdyby v dalším období Evropské komise nezasedli lidé jako Ursula von der Leyenová nebo Věra Jourová a kdyby budoucí předseda orgánu chtěl celý koncept zrušit. Green Deal je totiž eutanazie našeho průmyslu,“ pronesl šéf Svobodných.

Peksa avšak připomněl, že pod tímto názvem se skrývá zhruba 11 hlavních zákonů a desítky dalších novel. „Jsem pro diskuzi ohledně toho, jak hodláme případně upravit konkrétní jednotlivá opatření. Žádné velké tlačítko ke zrušení Zelené dohody ale neexistuje. Tak to nefunguje,“ zdůraznil europoslanec v pořadu Co na to vaše peněženka.

„Pokud takové tlačítko není, pak zrušme volby, protože takovým tvrzením říkáme lidem, že nemá cenu chodit k volebním urnám,“ namítl Vondráček. „Jde o nejdůležitější předpis za posledních 50 let. Má podobné ambice jako čínská kulturní revoluce, tedy zcela transformovat naše chování,“ dodal.

Proti těmto slovům se však pirátský europoslanec ostře ohradil. „Kulturní revoluce vedla v Číně k desítkám milionům mrtvých v důsledku hladomoru. Takové věci s Green Dealem nesrovnávejte, je to nechutné a neuctivé vůči všem obětem,“ opřel se do Vondráčka.

Peksa a Vondráček dále hovořili o přijetí eura. Více se dozvíte ve videu výše.

Oblíbené štítky

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31