Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šamonil: O socialistické dotační mašinérii aneb jak (ne)funguje kraj

Šamonil: O socialistické dotační mašinérii aneb jak (ne)funguje kraj

Ústřední výbor komunistické strany Československa měl po celých 40 let, kdy bolševici vládli naší zemi za to, že optimálním způsobem řízení národního hospodářství je centrální plánování. Cíle pětiletého plánu vytyčené uvědomělými soudruhy měly být naplněny prostřednictvím úsilí hrdinů socialistické práce – rolníků a dělníků, úderníků na polích a v továrnách. Soukromé vlastnictví bylo překážkou pokroku a o tom co se bude vyrábět, kdo to bude vyrábět, kolik se toho bude vyrábět, jak a pro koho rozhodl soudruh centrální plánovač. Nefungovalo to. Výsledkem byly tržní přebytky či nedostatky, protože nikdo na světě (snad s výjimkou Boha) není sto postihnout spotřebitelské preference všech účastníků tržního systému v každé jedné chvíli. To dokáže jen a pouze volný systém cenotvorby daný nabídkou a poptávkou.

Od sametové revoluce uplynulo téměř 34 let a slovy klasika jsme tam, kde jsme byli. Místo pětiletých plánů máme dotace a na místě bolševického centrálního plánovače teď sedí bruselský, ministerský, krajský či městský úřednický aparátčík. A jestli se ten byrokrat halí do rudé vlajky se srpem a kladivem nebo do modrého hadru s dvanácti hvězdami je celkem jedno. Ukázkovým příkladem toho, jak komunisté jedenadvacátého století vydávající se za demokraty demolují volný trh v Česku prostřednictvím dotací, jsou kraje. Původním záměrem těch politiků, kteří vznik krajů v roce 2000 umožnili, snad i byl efektivnější výkon správy územních celků, nicméně s postupným přechodem z „klausovské“ tržní ekonomiky na nynější „babišovskou“ a „fialovskou“ dotační ekonomiku, vzal tento záměr za své. Z krajů se tak pod tlakem socialisticky smýšlejících politiků a úředníků staly mašiny na přerozdělování dotací. S čtenářovým dovolením si vezmu na paškál svůj rodný Jihomoravský kraj (dále jen JMK).

Pro začátek si pomohu názorným příkladem. Ze zápisu 18. zasedání zastupitelstva JMK z 27. dubna letošního roku vyplývá, že na pořad jednání zastupitelstva se v tento den dostalo celkem 153 bodů. Pro jednoduchost vynechám prvních dvacet bodů obsahujících formální zahájení a zprávy o činnosti výborů a přidružených společností. V následujících 133 bodech je různě skloňované slovo dotace zmíněno celkem šestaosmdesátkrát. Některé body jednání zastupitelstva obsahují slovo dotace dvakrát, celkem je tedy slovo dotace zmíněno v 63 bodech z výše uvedených 133.

Kromě jiného tak bude JMK na základě rozhodnutí 18. schůze zastupitelstva poskytovat dotace na environmentální vzdělávání a poradenství (jednací bod 39), na činnost národnostních menšin (jednací bod 46), na kulturu (jednací bod 59), na podporu adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023 (jednací bod 65), na program Podnikni to! v Boskovicích (jednací bod 129), na pořádání food festivalu v Miroslavi (jednací bod 132), nebo na karavanová stání, mající přispět k rozvoji turistického ruchu (jednací bod 136).

Pojďme se teď na některé tyto zastupitelstvem schválené výdajové položky podívat podrobněji. Schválením jednacího bodu 39 s názvem Dotace v oblasti environmentálního vzdělávání se JMK mimo jiné zavázal k vyplacení následujících dotací: brněnský spolek Človíček obdrží 150 tisíc korun na dotační titul Človíčkova přírodní zahrada (výukové aktivity na téma voda), rovněž brněnský spolek ENVIK dostane stejnou částku na zkvalitnění prostor přírodní zahrady, mikroregion Hustopečsko obdrží 96 000 korun na projekt enviroZOOM Ovládám to, obec Velké Hostěrádky vyinkasuje 150 000 korun na projekt naučné biodiverzitní stezky a například obec Lesná se může těšit na 140 800 korun na vybudování venkovní učebny environmentální výchovy místní mateřské školy.

Schválený jednací bod 43 nazvaný Dotace v rámci Dotačního programu pro oblast prevence kriminality v roce 2023 přinese dotace následujícím subjektům: město Vyškov vyinkasuje 100 000 korun na zřízení asistenta pro volný čas dětí a mládeže, město Mikulov dostane 106 000 korun na projekt Mikulov – bezpečný kyberprostor 2.0., město Pohořelice obdrží 150 000 korun na financování programu Bezpečnější Pohořelice, na projekt Vzdělávání profesionálů i laické veřejnosti v oblasti prevence kriminality v Židlochovicích půjde také 150 000 korun, dotační titul statutárního města Brna s názvem Brno lepším místem pro život si přijde na stejnou částku a městská část Brno – Židenice získá rovněž 150 000 korun pro program Peer znovu do pracovního procesu. Především u toho posledního dotačního titulu si neodpustím poznámku, že mám jako občan, který se v Židenicích pohybuje prakticky na denní bázi, tušení, které (a)sociální skupině budou tyto prostředky vyhrazeny.

Na základě schválení jednacího bodu 46 s názvem Dotace na činnost národnostních menšin budou krajské dotace poskytnuty i těmto organizacím: Společenství Romů na Moravě obdrží 100 000 korun na zajištění fungování komunitního centra SRNM a podporu romské kultury a vzdělanosti v kraji, spolek TUKE.TV. dostane na projekt TUKE.TV promítá na Cejlu o Romech pro Romy 39 000 korun, neziskovka IQ Roma servis obdrží dotaci ve výši 35 000 korun na Oslavy mezinárodního dne romského jazyka a kupříkladu římskokatolická farnost Kuřim dostane celých 109 000 korun na organizaci Dne národnostních menšin v Kuřimi.

Jednací bod 67 schválený zastupitelstvem JMK s názvem Dotace v rámci dotačního programu Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství přinese dotace i těmto subjektům: obec Nová Lhota obdrží 40 000 korun na nákup zařízení na zpracování bylin, podpora a propagace vinařství a vinohradnictví v obci Hrubé Vrbce získá 88 000 korun, propagace Velkopavlovického vinobraní bude podpořena dotací ve výši 44 000 korun, projekt Nasbírej, vylisuj a vypij si v obci Podbřežice dostane z dotací 41 000 korun a stejnou částku pak na investičních a provozních dotacích vyinkasuje projekt Moravsko – krumlovsko kraj ovocnářství. Jednací bod 70 pak přinesl schválení dotačního příspěvku regionální agrární komoře JMK ve výši 1,5 milionu korun.

Poslední dotační jednací bod 18. schůze zastupitelstva, který v rámci této stručné ilustrace fungování krajských dotací zmíním, je bod 138. Na základě schválení tohoto bodu poskytne JMK společnosti SNIP & CO dotaci ve výši rovných 500 000 korun na realizaci světelných dronových show v rámci brněnského festivalu ohňostrojů Ignis Brunesis.

Pakliže jste dočetli až sem a tu smršť dotačních titulů a částek jste ve zdraví přežili, věřím, že ještě pár čísel k tomuto tématu snesete. Schválený rozpočet JMK pro rok 2023 uvádí, že příjmy JMK pro letošní rok očištěné o nákup železničních elektrických jednotek dosáhnou 14,289 mld. korun. Výdaje JMK pro rok 2023 pak činí 15,842 mld. korun. Necelých 16 miliard korun bude přerozděleno mezi 16 odborů na úřadě JMK. Největší objem prostředků spolkne odbor dopravy (více než 4,18 mld. korun), druhé místo obsadí odbor školství (1,27 mld.), na třetím místě se v tomto ohledu umístí odbor kanceláře ředitele (1,02 mld.), přes miliardu ještě dostane odbor regionálního rozvoje. Například odbor životního prostředí obdrží 155,5 mil., odbor kancelář hejtmana 124 mil. a takový odbor vnějších vztahů si přijde na 17,5 mil. Kraj pod vedením lidoveckého hejtmana Grolicha tak bude pro letošek hospodařit se ztrátou přibližně 1,553 mld. korun. Tolik asi k tureckému hospodaření kraje pod vedením politika, který v předvolební kampani oblepil jižní Moravu billboardy s heslem: „Grolich je jinej“.

Na závěr tohoto ne právě veselého povídání si dovolím zmínit jednu o mnohém vypovídající perličku. Uchazeči o zaměstnání na krajském úřadě JMK se povinně seznamují s tzv. environmentálním desaterem zaměstnance. JMK na vlastních webových stránkách prohlašuje, že je „…institucí, která jako celek přispívá v rámci zavedení principů společenské odpovědnosti (CSR) i k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji“. Zmíněné environmentální desatero nabádá každého zaměstnance například k tomu, aby při výkonu svých činností používal jen přiměřeně potřebné množství kancelářských potřeb, volil nejvhodnější dopravní prostředek a v rámci Brna se přepravoval MHD nebo pěšky, sledoval legislativní novinky v oblasti životního prostředí, průběžně se účastnil vzdělávacích ekologických akcí a komunikoval se svými partnery tak, aby i oni našli další cesty k ochraně životního prostředí.

Rád bych na tomto místě upozornil, že výše zmíněné dotace jsou jen malou kapkou v moři dotací, které byly na 18. schůzi zastupitelstva JMK schváleny. Zdůrazňuji, že se jedná pouze o jedinou schůzi jediného zastupitelstva jediného kraje. V předcházejícím volebním období mezi lety 2016 – 2020 se v JMK konalo 33 takových schůzí, v právě probíhajícím volebním období se počet schůzí krajského zastupitelstva JMK prozatím zastavil na čísle 18. V Česku máme všehovšudy čtrnáct krajů. Kolik schůzí krajských zastupitelstev se během čtyřletého volebního období v Česku celkově odehraje, kolik dotačních peněz se přerozdělí, kolik času stráví krajští úředníci nad rozborem každého jednoho dotačního titulu, sepisováním důvodové zprávy a rozhodnutí o poskytnutí nebo neudělení dotace si ani nechci představit. Do toho všeho absolvuje tato úřednická armáda novodobé PŠM v podobě konzumace environmentálního desatera a hospodaření mého drahého rodného kraje nakonec v jediném roce vykáže ztrátu vyšší než 1,5 miliardy.

Kraj není nic než mašina na dotace. Dotace nejsou nic než zkáza trhu. Trhu, na kterém chybí stovky tisíc zaměstnanců, kteří místo produktivní práce a tvorby hodnot sedí v kanceláři krajského úřadu a posuzují faktickou správnost žádostí o dotace. A kruh se uzavřel. „Fialovské“ národní hospodářství postavené na dotační ekonomice čeká stejný osud jako komunistickou ekonomiku na sklonku 80.let minulého století. Jedinou možností je návrat ke „klausovské“ ekonomice volného trhu bez dotací. A tuto politiku nabízí v Česku voličům pouze jediná strana.

Svobodní.

Filip Šamonil

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Pozn. autora: Citace uvedené v textu, stejně jako veškeré další faktografické údaje o daném tématu pocházejí z veřejně dostupných webových stránek jmk.cz, není – li uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31