Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šamonil: O rekordním deficitu, Fialově výletnické diplomacii a odkazu Jana Lucemburského

Šamonil: O rekordním deficitu, Fialově výletnické diplomacii a odkazu Jana Lucemburského

V závěrečné televizní debatě bezprostředně před parlamentními volbami v roce 2021 opřel předseda ODS Petr Fiala „pravicový“ předvolební program koalice SPOLU o pět základních národohospodářských pilířů. Budoucí vláda pod jeho vedením měla bojovat s Babišovou drahotou a snížit podle Fialových slov nepřijatelnou tehdy téměř pětiprocentní inflaci, snížit rozpočtové deficity, souběžně s tím snížit zadlužení Česka, omezit státní výdaje na bující úřednický aparát a postavit každoročně 40 000 bytů. Jenže kde ty loňské sněhy jsou.

Píše se červen léta Páně 2023 a z rok a půl starých předvolebních programů vládnoucí pětikoalice nezůstalo než pár bezcenných cárů papíru. Pádivá (dvouciferná) nominální inflace se Česka drží jako klíště, omezení výdajů na úřednický aparát spočívá ve zrušení několika málo beztak neobsazených úřednických míst a vytvoření třech zbrusu nových ministerských resortů. Po desítkách tisíc bytů postavených na základě úsilí pětikoalice se slehla zem a na konci května skončil český státní rozpočet v rekordním deficitu 271 miliard korun. Fialův kabinet tak zvládl během pěti měsíců vytvořit nominálně vyšší deficit než dvě vlády Václava Klause v letech 1992-1998. Na obhajobu obou těchto Klausových vlád se ještě sluší uvést, že se v daném období potýkaly s řešením natolik závažných ekonomických otázek, že se o tom Zbyňku Stanjurovi nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.

Naprosto zoufalou národohospodářskou situaci se Fialova vláda pokusila v květnu letošního roku vyřešit tzv. úsporným balíčkem. V tomto kontextu je na místě parafrázovat notoricky známý výrok bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina – mysleli to dobře a dopadlo to jako vždycky. Z úsporného balíčku se vyklubal balíček plný dalšího zvyšování daní, stejně jako se z Jurečkovy promyšlené důchodové reformy vyklubalo další zvyšování věku odchodu do důchodu. Poté, co se česká ekonomika v prvním čtvrtletí propadla do recese a důvěra veřejnosti ve vládu je dlouhodobě rekordně nízká by jeden čekal, že premiér bude od rána do večera zavřený v pražské kanceláři a nastalou situaci bude řešit až se mu bude kouřit z jeho mírně prošedivělé hlavy.

Předseda ODS ovšem podoben pštrosu uprostřed vyprahlé pouště bez ustání dělá to, co je mu vlastní. Před problémy, s nimiž si neví rady, strká hlavu do písku. Přesněji řečeno předstírá, že ty problémy neexistují nebo že za ně může někdo úplně jiný. Místo řešení oněch problémů pak rajzuje po světě, fotí se s hlavami více či méně exotických států a vlád bůhví odkud, vyrábí si PR na sociální sítě, zářivě se usmívá a vůbec se snaží českou veřejnost naprosto primitivním způsobem přesvědčit o tom, že snad není na světě důležitější věc, než selfíčko s Ursulou von der Leyen.

Výše uvedené tvrzení se pokusím na následujících řádcích doložit na několika příkladech – půjdeme od nejnovějšího k nejstaršímu. Přelom května a června trávil Petr Fiala v Bratislavě, kde ve společnosti Věry Jourové, Ivana Bartoše, Zuzany Čaputové či Emmanuela Macrona diskutovali na bezpečnostním summitu GLOBSEC mimo jiné o bilaterální a regionální spolupráci. Těsně před zahájením evropského bezpečnostního summitu navštívil Fiala summit Evropského politického společenství EPC v Kišiněvě. Setkal se zde s předsedou vlády Moldavské republiky Dorinem Receanem a prezidentkou Maiou Sandu. Podle vyjádření úřadu vlády byla předmětem jednání s oběma partnery integrace Moldavska do EU, bezpečnostní otázky a posilování hospodářské spolupráce. Kromě domácích politických představitelů se setkal s Volodymyrem Zelenskym (s tím údajně rozebíral situaci na frontové linii), s Rishim Sunakem, Mateuszem Morawieckim nebo Charlesem Michelem.

Těsně před odjezdem do Kišiněva stihl tiskovku s prezidentem a předsedou Senátu, kde všichni společně ujistili veřejnost, že česká zahraniční politika hovoří jedním hlasem. V mezičase si ještě s manželkou odskočili na mezinárodní hudební festival do Kroměříže. V polovině května se v Mnichově na pozvání bavorského premiéra zúčastnil zasedání bavorské vlády. Při výjezdu k našim západním sousedům ještě stihl navštívit Českou školu v Řezně a setkat se s rektorem místní univerzity, aby potvrdil, že česko-bavorské vztahy jsou prý na výborné úrovni. Na domácí půdě se sešel s litevskou předsedkyní vlády Ingridou Šimonytė. S tou mluvil o ekonomické spolupráci, vzájemných vztazích a bezpečnosti v Evropě. Dalším zahraničním hostem, kterého Fiala na půdě Kramářovy vily přivítal, byl předseda saské vlády Michael Kretschmer. Výsledkem tohoto setkání bylo podepsání memoranda o spolupráci při realizaci projektů strategického významu a konstatování, že česko-saská spolupráce je velkou příležitostí pro Ústecký kraj.

Před vypuknutím hokejového šampionátu v Lotyšsku absolvoval Fiala telefonát o hokeji s (dnes už bývalým) slovenským premiérem Hegerem. 10. května se sešel v Kramářově vile s Giorgiou Meloni. S italskou premiérkou mluvili o geopolitických problémech, Číně či válce na Ukrajině. 4. května pak přijal v Kramářově vile arménského premiéra Pashinyana se kterým mluvil o bilaterálních vztazích a ekonomické spolupráci.

Druhou polovinu dubna strávil český premiér cestováním po Asii. Navštívil Filipíny, Indonésii, Singapur, Vietnam, Kazachstán a Uzbekistán. Že představitelé postsovětských středoasijských republik seděli 9. května na Rudém náměstí na tribuně po boku Vladimira Putina, horlivému zastánci Ukrajiny Fialovi v nejmenším nevadilo. Protikomunistická rétorika, kterou Fiala na domácí půdě nešetří, šla při návštěvě Vietnamu rovněž stranou a otázky lidských práv a práv menšin (pozdravujeme ženy v Barmě) při návštěvě Indonésie taktéž nebyly na pořadu dne. Ve všech těchto zemích tak přicházely podle vyjádření úřadu vlády při jednání s místními politickými představiteli na řadu prakticky tytéž otázky jako ve výše uvedených případech – bilaterální spolupráce, obrana, bezpečnost, ekonomický rozvoj, infrastruktura, technologie, umělá inteligence či modernizace průmyslu.

Nemohu říci, že by Fialovi v rámci jeho výletnické diplomacie chyběla snaživost, tohle všechno a mnohem víc koneckonců stihl za něco málo víc než měsíc. Potřásat rukou tolika zahraničním potentátům, kteří stejně nejspíš do týdne zapomenou, jak se ten brýlatý pán odněkud z východní Evropy jmenoval, dá jistě práci.

Faktem ovšem zůstává, že zatímco Fiala cestoval do zahraničí nebo naopak doma přijímal zahraničí politické představitele ostošest, schodek českého státního rozpočtu se z březnových 166 miliard vyšplhal na dubnových 200 miliard a následně na květnových 271 miliard. Reálná kupní síla českých spotřebitelů se podle zprávy ČSÚ v prvním čtvrtletí propadla o 6,7%, přestože nominální růst mezd činil 8,6%. Nominální inflace sice z květnových 16,2% poklesla na květnových 11,6%, inflační očekávání Čechů však v tomto směru výrazně zchladil už zmíněný vládní „úsporný balíček“.

Dovolte mi v tomto kontextu uvést jednu historickou paralelu. Já sám se totiž nemohu ubránit dojmu, že pozice českého premiéra Fialy je díky jeho četným zahraničním výletům do jisté míry podobná pozici českého krále Jana Lucemburského. Když v roce 1310 nastoupil čtrnáctiletý Jan na český trůn, nevydrželo mu nadšení pro řešení domácích problémů dlouho. S vysokou českou šlechtou nikdy nenašel společnou řeč, řešení ekonomických problémů českého království na počátku 14. století mu bylo na obtíž a brzy se tak začal věnovat tomu, v čem našel největší zalíbení – válce. České království měl král Jan pouze za zdroj financí pro vedení válečných tažení v zahraničí, soustava královských hradů vybudovaná posledními Přemyslovci se postupně dostala do zástavy domácí i zahraniční šlechtě, vnitřní i vnější zadlužení království rostlo raketovým tempem a životní úroveň obyvatelstva začala prudce klesat. Jan však ničemu z toho nevěnoval pozornost. A tak zatímco se na všech evropských dvorech říkalo, že bez českého krále se v Evropě neobejde žádná bitva, u domácího obyvatelstva si Jan Lucemburský vysloužil přezdívku „král cizinec“.

Paralela se současným předsedou české vlády a ODS Fialou je nasnadě. Fakt je, že Fiala neobráží evropská válčiště s mečem v ruce. Namísto toho třímá v rukou spíše mikrofon a chlebíček, pronáší plamenné projevy o prohlubování evropské integrace, nenahraditelné roli Evropské unie, inspirativních západních hodnotách, obraně liberální demokracie a podobných nesmyslech. Domácímu publiku pak prezentuje úspěchy svojí zahraniční politiky tak, že pouze a jedině on dojednal s tou či onou zemí hlubší politickou a hospodářskou spolupráci, která českým firmám i občanům přinese nebývalý prospěch. Jakékoliv zpochybnění těchto bezduchých žvástů ze strany kritiků pak sám bez váhání označuje za populismus. O domácí záležitosti však Fiala jeví obdobný zájem jako první Lucemburk na českém trůně a naprosto tragický stav českých veřejných financí je toho nejlepším důkazem.

Ať jsou tedy nadcházející volby pro pravicového voliče v Česku tím, čím byla pro český národ v polovině čtrnáctého století bitva u Kresčaku. Ať jsou koncem politické éry globalistických ultralevičáků Fialova formátu, kteří obrážejí eurounijní summity a okázale ignorují domácí ekonomické problémy. A stejně jako se zrak Čechů po smrti krále Jana upíral na následníka trůnu Karla, mohou se v této době zraky pravicově smýšlejících lidí v Česku obrátit k poslední autenticky pravicové straně na české politické scéně. Ke straně, která nikdy nevymění zář reflektorů na mezinárodních konferencích za český veřejný zájem.

Ke straně Svobodných.

Filip Šamonil

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Pozn. autora: Citace uvedené v textu, stejně jako veškeré další faktografické údaje o daném tématu pocházejí z veřejně dostupných webových stránek vlada.cz, není – li uvedeno jinak.

Pozn. autora 2: Přirovnání voleb k bitvě u Kresčaku neznamená, že by autor přál premiéru Fialovi smrt rukou Angličanů 😊

Jan a Eliška

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31