Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šamonil: O Jurečkově e-shopu, sexualitě v Pohádkové chaloupce a samostatnosti

Šamonil: O Jurečkově e-shopu, sexualitě v Pohádkové chaloupce a samostatnosti

Nedávno jsme se ze strany vládní pětikoalice dočkali série přelomových oznámení o úsporných opatřeních, majících za cíl naplnit státní kasu. Premiér Petr Fiala na velkolepé tiskové konferenci k tomuto tématu tlachal o tom, že úsporný balíček myslí na chudé a na budoucnost živnostníků. Předsedkyně sněmovny Pekarová neopomněla zmínit, že Česko potřebuje vzdělanou a odolnou společnost a TOP09 proto v rámci tohoto balíčku prosazuje nulovou DPH na knihy. Ministr vnitra Rakušan se omezil na slaboduchý blábol, že si vláda od občanů této země půjčila důvěru a splatit ji musí odvahou ke krokům, které se nepříjemně dotknou každého občana.

Mezi ostatními představiteli vládní koalice vynikal lidovecký předseda Marian Jurečka. Středobodem jeho projevu byla důchodová reforma, která podle jeho slov zabrala mnoho měsíců práce, pravidelné setkávání s odborníky, odbory a opozicí, a to všechno proto, že je prý nejenom politik, ale i táta, myslící na budoucnost svých dětí. Na výtku novinářů o tom, že vláda „úsporným balíčkem“ porušila svoje mnohokrát opakované předvolební sliby o nezvyšování daní ten samý Marian Jurečka následně v rozhovoru pro ČT odpověděl, že pokud vláda hodlá splnit svůj další slib, že bude snižovat zadlužení Česka, bylo nutné některé tyto sliby bohužel překročit. Jurečka zkrátka a dobře nazývá dvě parametrické změny důchodového systému přelomovou reformou, pro vlastní bezostyšné lhaní si vymyslel výraz překračování, v důchodu slibuje tento geniální matematik každému občanovi strávit v průměru 21,5 roku, KDU-ČSL hlásící se ke Green dealu a agendě Fit for 55 prohlašuje za konzervativní stranu hájící křesťanské hodnoty, vyšší cena emisních povolenek zlepší podle Jurečky Čechům život a zelený marxista Hladík odvede dle jeho slov na ministerstvu životního prostředí kus dobré práce.

O odhodlání Mariana Jurečky, potažmo celé vlády splnit výše uvedený slib o snižování zadlužování Česka mnohé napovídá projekt, který předseda lidovců představil české veřejnosti koncem dubna. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž tehdy Jurečkovými ústy oznámilo spuštění nového e-shopu vzdělávacích kurzů pro veřejnost. Za všech okolností pravdomluvný Jurečka k tomu prohlásil, že 90% pozic na pracovním trhu se bude do roku 2030 proměňovat, a proto bude třeba, aby si lidé doplnili různé typy kompetencí, včetně digitálních. 18% ceny kurzu by si mohl platit uchazeč, zbylých 82% mu proplatí úřad práce. Jinak řečeno to zaplatí daňový poplatník. Například na posílení digitálních dovedností by mohl úřad práce poskytnout účastníkovi během tří let až 50 000 korun. Tento vzdělávací e-shop z dílny MPSV obsahuje téměř 1000 kurzů. Na celý tento projekt vyhradil Jurečkův resort celkem 6,5 miliardy z prostředků Národního plánu obnovy. O tom, co je Národní plán obnovy za inflační chuťovku jsem se už podrobně rozepsal ve svém předchozím textu, na tomto místě proto pouze uvádím, že se jedná o půjčku ve výši 147,5 miliardy korun od Evropské komise na Komisí předem schválené dotační programy.

A co tedy vlastně Jurečkův vzdělávací e-shop nabízí?

Kupříkladu kurz Teorie a praxe AI pro zvídavé nabízí účastníkům v teoretické části seznámení se základními koncepty a filozofií, která stojí v základu AI. V praktické části pak účastníci podle MPSV mohou experimentovat s různými algoritmy a studovat různé přístupy k AI. Vzdělavatelem je v tomto kurzu společnost Czech Green Finance Institute. Osm hodin teorie a osm hodin experimentování z dílny společnosti zabývající se alternativními investicemi v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí mají absolventy vzdělat v IT, vývoji a analýze. Upřímně, mám o efektivitě a praktickém využití tohoto kurzu jisté pochybnosti.

Kurz nesoucí název Digitální produktivita poskytovaný společností HR Mollo má stejné časové rozpětí jako kurz předchozí. Je zaměřen na propojení měkkých dovedností v oblasti produktivity. Účastníkům nabízí seznámení se základy využití jejich energie v průběhu dne, zlepšení práce s časem či podporu v oblasti sebeřízení. Samotná firma HR Mollo pak sama sebe ve feministicky laděném videu označuje za sehraný tým žen profesionálek v oblasti lidských zdrojů. Jiný kurz Cesta k osobní efektivitě organizovaný společností AbecedaPC nabízí na portálu MPSV prakticky totožnou náplň.

Za zmínku jistě stojí kurz Psychodynamický kouč. Společnost Tamara Polanski s.r.o. v něm na portálu MPSV nabízí účastníkům využití moderních technik, které se vyhnou zbytečně traumatizující analýze předchozího života účastníka a zároveň mají hluboký terapeutický účinek. Budete se vzdělávat v koučování, řešit svoje vztahy, získávat supervizi a sebezkušenost. Navrch k tomu získáte kritické myšlení. A to všechno přátelé za cenu symbolických padesáti tisíc korun. Obdobný kurz nabízí na stránkách MPSV i firma MK Psychology s.r.o.

Společnost Rodinné centrum a Pohádková chaloupka z.s. nabízí klientům na portálu MPSV kurz Komunikace jako nástroj poznání. Po absolvování 32 hodin trvajícího kurzu získáte sociolingvistické kompetence, kompetence k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití, kvalitní komunikaci s okolním světem i sám se sebou, schopnost písemného a ústního vyjadřování či schopnost shrnovat výsledky a otevřeně diskutovat. Na rovinu přátelé, kdo by mohl takové rekvalifikaci v Pohádkové chaloupce odolat?

Vzdělávací společnost DTO vám díky nabídce uveřejněné na Jurečkově ministerském e-shopu poskytne vzdělávací program, díky němuž z vás bude Podnikový ekolog. Během 140 hodin výuky se seznámíte s úvodem do environmentálního managementu, environmentální legislativou, environmentálními a prevenčními programy. Kurz ukončíte nácvikem praktických dovedností podnikového ekologa. Kdyby snad lidovecká exministryně Hubáčková potřebovala rekvalifikaci, tipuju, že Podnikový ekolog je pro ni to pravé ořechové.

Společnost Tamara Polanski s.r.o. má u MPSV nejspíš protekci, jelikož kromě kurzu psychodynamického kouče nabízí účastníkům i kurz kouče vztahového. Absolvování kurzu v sobě mimo jiné zahrnuje výcvik spočinutí, čas na uklidnění, okamžiky v mojí hlavě a opět sebezkušenost, kritické myšlení či výcvik supervize.

Vzdělavatel BFZ o.p.s. vás v programu Chytrý telefon a jak na něj naučí používat chytrý telefon tak, aby byl účastníkům nápomocný v každé situaci. Ti se také naučí, jak telefon nastavit, aby je upozornil na opravdu důležité věci. Naučí se stáhnout si aplikace, které jim budou nápomocny při práci v kanceláři nebo ve výrobě. Telefon budou umět ovládat ve zkratkách či rychlých volbách.

Na první pohled by se mohlo zdát, že další kurz „Vítejte na chatu, můžete začít psát“ bude uchazečům nabízet praktické rady pro začínající chalupáře. Češi shlížející se ve stejnojmenném legendárním seriálu Františka Filipa s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem v hlavních rolích však budou zklamaní. Kurz pořádaný společností MK Psychology s.r.o. totiž účastníkům nabízí seznámení se základy chatového poradenství v oblasti poradenské a krizové komunikace s klientem. Frekventantům kurzu se podle MK Psychology v přirozeném prostředí internetu, ve kterém se chatové poradenství reálně odehrává, dostane dostatečného praktického nácviku chatové komunikace s klientem.

Na okamžik ještě zaskočíme do Rodinného centra Pohádková chaloupka z.s., které kromě jiného nabízí na e-shopu konzervativního křesťana Jurečky kurz Vědomá sexualita. Obsahem kurzu je úvodní půlhodinový rozhovor, dále výklad toho, co je to sexualita a intimita, otevřenost a důvěra v sexualitě, co je souhlas a nesouhlas, názvosloví, pomůcky a literatura nebo přijetí sebe sama s důrazem na nahotu a stud. Cílem kurzu je kromě jiného rozvoj respektování odlišných přístupů k sexualitě daných jinou kulturou a vírou nebo respektování jedinců s jinou sexuální orientací v běžných i zátěžových situacích. Kurz zohledňuje cílové kompetence, které mají vliv na životní podmínky a způsoby chování v životě člověka, nemoci přenosné pohlavním stykem a bezpečné způsoby sexuálního chování.

Kurzů zaměřených na Excel, PowerPoint, Word, uživatelskou práci s počítačem, měkké dovednosti, osobnostní rozvoj, marketing a managering tisíce a jednoho nesmyslu pak nabízí Jurečkův e-shop bezpočet.

Budu upřímný – jsem členem Svobodných hlavně a především proto, že mám rád svobodu. Jsem členem Svobodných, protože v sobě pořád živím (dost možná bláhovou) naději, že moje drahá česká vlast bude jednoho krásného dne zemí, kde se vládnoucí garnitura nebude plést lidem do života. Zemí, kde vládnoucí moc ponechá lidem svobodu volby a dostatek příležitostí na to, aby si peníze vydělali sami. Jsem ve Svobodných proto, že chci, aby stát nevodil práceschopné lidi za ručičku jako batolata a nesvazoval jim nohy milionem byrokratických nesmyslů.

Je mi popravdě řečeno úplně jedno, že se někdo rozhodne pro kariéru psychodynamického kouče. Stejně tak je mi lhostejné, jestli se najde dostatek lidí, kteří služby takového člověka vyhledají. Je mi fuk, jestli se někdo bude v Pohádkové chaloupce vzdělávat o vědomé sexualitě a ve stáří o tom vyprávět vnoučatům. Pakliže se jiní lidé rozhodnou absolvovat akreditovaný kurz, aby se naučili nakládat se svým časem a srozumitelně mluvit s lidmi ve svém okolí, je to čistě jejich věc. Není mi ovšem jedno, že se tak děje a bude dít za moje peníze. Český trh práce je přehřátý jak kovářská výheň, nezaměstnanost v Česku je navzdory přílivu ukrajinských uprchlíků minimální, řada firem má lidí jako do mariáše a ultralevičáci Fialova a Jurečkova formátu při tom všem krmí nenasytné chřtány stovek kdejakých poradenských firem nabízejících svoje pofidérní služby přímo na portálu ministerstva práce a sociálních věcí. A to vše z peněz daňových poplatníků.

Když přijdu o práci, najdu si novou. Když se chci rekvalifikovat, peníze na uhrazení rekvalifikace si vydělám sám. Stejně tak se sám musím následně postavit na vlastní nohy. Schopnost postarat se sám o sebe je to, co činí člověka vyspělým. Samostatnost je to, co odděluje muže od chlapců, ženy od dívek, dospělé od dětí, pravicovou stranu od levicové.

Francouzský prokletý básník Charles Baudelaire jednou řekl, že nejlepší trik, který ďábel kdy předvedl spočíval v tom, že přesvědčil lidi, že neexistuje. Nejlepší trik, který kdy předvedla ODS spočíval v tom, že masy Čechů přesvědčila o tom, že je stranou pro pravicové voliče. Lidovci pak sami o sobě kdysi tvrdili, že jsou stranou středopravicovou. ODS, lidovcům i celé pětikoalici ale zvoní hrana. Téměř všechny pravicově se tvářící předvolební sliby vzaly v podání současné vlády za své a vystřídala je ultralevicová realita. Extrémní daně, přerozdělování, bezprecedentní deficity a dluhy, gigantický státní aparát, omezování svobody slova a neustávající příval nicneříkajících frází, to je dnešní ODS a KDU- ČSL. Zoufalství mnohých skutečně pravicových voličů se po vládním oznámení „úsporného balíčku“ změnilo v nefalšovaný hněv a Jurečkův vzdělávací e-shop posvěcený premiérem Fialou je hořkou třešničkou na dortu. Pravicovému voliči už zbývá jen jediná možnost.

Svobodní.

Filip Šamonil

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Pozn. autora: Citace uvedené v textu, stejně jako veškeré další faktografické údaje o daném tématu pocházejí z veřejně dostupných webových stránek MPSV, není – li uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Filip Šamonil

Filip Šamonil

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31