Martin Pánek: Jak funguje Evropský parlament

Martin Pánek: Jak funguje Evropský parlament

Ukázáno na průběhu lednového plenárního zasedání ve Štrasburku.

Na pondělním programu byly pouze jednominutové projevy poslanců na libovolné téma podle pravidla 163 jednacího řádu (dále jen JŘ). Pravidlo umožňuje trvání tohoto bloku v maximální délce 30 minut, což s přetahováním a předáváním slova nestačí ani na třicet řečníků. Mezi 751 poslanci není lehké se mezi těch několik vybraných dostat. Zkoušíme Petra Macha přihlásit na každém zasedání, ale poštěstilo se nám zatím jenom jednou.

Úterní ráno tradičně zahajuje pracovní snídaně českých europoslanců. Lednovými hosty byli státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza a velvyslanec ČR při EU Jakub Dürr. Poslanci se bavili o koncepci české politiky vůči EU. V pořádání těchto pracovních snídaní se poslanci střídají, v únoru byla řada na Petru Machovi.

Ze snídaně se poslanci přesunuli do plenárního sálu, kde už v úterý následoval plnohodnotný program. Zahájil ho předseda parlamentu Martin Schulz (S&D, Německo) vzpomínkou na oběti s Osvětimi při 70. výročí osvobození tohoto koncentračního tábora.

Poté následovalo zhodnocení italského předsednictví v Evropské radě. Do debaty jsme původně přihlásili i Petra Macha, aby oslavil velkolepé úspěchy italského, ale máme v našem europoslaneckém klubu nepsané pravidlo, že přednost se dává řečníkům ze země, které se projednávaný bod týká. Svého slova se ve prospěch naší italské delegace z Hnutí pěti hvězd vzdal i Nigel Farage.

Mediálně nejzajímavější dnešní činností byla debata a následné hlasování o druhém čtení směrnice, která předává některé pravomoci v pěstování GMO zpět na členské státy. Poslanci hlasovali o pozměňovacích návrzích výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Jeho pozměňovací návrhy byly dvojité – na jednu stranu dávaly větší pravomoci členským státům, na druhou stranu ale předepisovaly dohled evropských agentur atp. Petr Mach pozměňovací návrhy nakonec podpořil a svoje hlasování písemně vysvětlil podle pravidla 183 JŘ. Předpokládá se, že Evropská rada s pozměněným textem souhlasit nebude, a tak se návrh vrátí do třetího čtení.

První čtení se konalo už v roce 2011, návrh se tedy po evropských institucích toulá nezvykle dlouho. Velká většina směrnic se ostatně schválí v prvním čtení. (Komise navrhne text, Parlament ho s drobnými úpravami schválí a Rada ho přijme, a to nejčastěji tím způsobem, že o něm vůbec nejedná.)

(zdroj)

(zdroj)

Parlament dále jednal např. o ženách ve správních radách, o situaci v Libyi nebo o dodatcích ke smlouvám se třetími zeměmi.

Večer zasedalo předsednictvo našeho poslaneckého klubu a poté i celý klub. Hostem na tomto zasedání byl lídr Hnutí pěti hvězd, italský komik Beppe Grillo. Hlavními tématy jeho projevu byla přímá demokracie a skepse vůči euru, v čemž se s ním shodují i Svobodní.

Ve středu se poměrně výjimečně nekonalo žádné hlasování, což u stejné situace v únoru kvitoval William Dartmouth s povděkem. Zato si ale poslanci vyslechli lotyšskou premiérku, která tak zahájila lotyšské předsednictví v Radě. Její projev Petr Mach na plénu okomentoval takto:

Lidé nám často vytýkají, že ve videích na YouTube a na euroSEPTIK.cz neuvádíme, co terče euroskeptické kritiky – ať už je to někdo z Komise, zpravodaj návrhu směrnice nebo třeba premiér – na projev odpověděli.

Skutečnost je taková, že Evropský parlament funguje úplně jinak, než jak jsme zvyklí z národních parlamentů. V Evropském parlamentu se žádná debata nevede. Ke každému bodu je otevřena rozprava s předem připraveným seznamem řečníků, kteří si odříkají svoje monology a poté většinou opustí svoje místo a jdou např. na nějaké jednání.

To dokumentuje mj. tato moje fotka z lednového zasedání:

Na plénu tak je pouze několik málo poslanců, kteří budou za chvíli mít projev, předsedající a asi sto tlumočníků.

Jedinou možností, jak tuto sérii monologů narušit, kromě pokřikování, které rád praktikuje např. pan Verhofstadt (ALDE, Belgie), je využít institutu modré karty. Poslanec, který se přihlásí se svojí modrou kartou, může pronést otázku v maximální délce třiceti sekund, pokud mu to povolí jak předsedající, tak dotazovaný řečník. Ten má pak půl minuty na odpověď. (Celé se to řídí pravidlem 162 JŘ.) Tohoto institutu využila v prosinci poslankyně Berèsová (S&D, Francie), když se ptala Petra Macha na jeho vystoupení o dobrovolném euru.

Do kanceláře za Petrem Machem přišla skupinka německých libertariánů, kteří v Německu založili novou libertariánskou stranu a natočili s ním půlhodinový rozhovor.

Ve čtvrtek se parlament vrátil k hlasování. Nejazjímavější položkou byly asi rezoluce jednotlivých politických skupin k pracovnímu programu Komise pro rok 2015. Za naši politickou skupinu (poslanecký klub) rezoluci vypracovalo Hnutí pěti hvězd (M5S). Přestože tam bylo několik míst, kde tato rezoluce velmi dobře Komisi kritizovala, byly v ní i místa, kde M5S požadovalo po Komisi další aktivitu, což Svobodní podpořit nemohli, a při hlasování se tedy Petr Mach zdržel. Rezoluci se zeleně (souhlas) a červeně (nesouhlas) vyznačenými pasažémi si pro ukázku můžete prohlédnout zde.

Na závěr štrasburského programu opět využil Petr Mach pravidla 183 JŘ a vysvětlil svoje hlasování, tentokrát ústně:

A pak ještě jednou písemně:

Hlasoval jsem proti bodu 6 usnesení S&D. Samozřejmě jsem proti nelegální činnosti v oblasti daňových podvodů. Nicméně nemohu vyzývat EU k tomu, aby v této věci konala, protože se jedná o další krok k tomu, aby byly na nedemokratické a nikomu neodpovědné instituce EU převedeny další daňové pravomoci. Druhá část bodu volá po další evropské legislativě. Svobodní nemohou podpořit narůstání legislativy EU.

Hlasoval jsem proti první části bodu 9 usnesení PPE. Byl jsem zvolen, abych bojoval proti nové evropské legislativě, rušil stávající evropské zákony, podporoval vrácení pravomocí zpět na členské státy a vedl kampaň za vystoupení z EU. Tento text se týká zpětvzetí návrhů EU, hlasoval jsem proti kritice zpětvzetí těchto návrhů. Pouze nevolená Komise může iniciovat novou, začít pozměňovat nebo odstraňovat stávají evropskou legislativu. Nikdo z těch, pro koho občané hlasují, nemůže měnit zákony EU. Proto EU není legitimním zákonodárcem předpisů, kterými se Česká republika musí řídit.

Zdržel jsem se u hlasování o druhé části bodu 9 usnesení. Zatímco na jedné straně rozhodně podporuji redukci a zpětvzetí unijní legislativy, nejsem proti mateřské dovolené, a mohl bych být jinými politickými stranami mylně napadán, pokud bych hlasoval pro. Svobodní věří, že legislativa ohledně mateřské dovolené by měla být rozhodována na úrovni členských států.

Ve čtvrtek ve 14:00 končí čtyři dny plenárního zasedání ve Štrasburku a všichni poslanci, asistenti i pracovníci Parlamentu a Komise se rozutečou do všech koutů Evropy. Kdo chce unikátní zážitek, jede rychlovlakem Thalys s eurokraty přes Paříž do Bruselu (osobně jsem si tuto radost ještě nikdy nedopřál).

Martin Pánek,
asistent poslance EP

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31