MACH: Proč Svobodní chtějí jezdit 160 km/h

MACH: Proč Svobodní chtějí jezdit 160 km/h

V části volebního programu, která se věnuje silniční dopravě, Svobodní mimo jiné navrhují zvýšení rychlostních limitů na dálnici. Není to sice nejdůležitější bod programu Svobodných, pokud jde o dopravu, ale protože jde o trochu kontroverzní téma, zmíním některé argumenty pro zvýšení rychlostních limitů:

Omezení mají odpovídat realitě

Mnoho řidičů dnes jezdí na dálnicích, kde to stav silnice, stav vozu a provoz umožňuje, rychlostí převyšující 130 km. Hrozí jim za to pokuty a ztráty bodů. Policie přitom na dálnici více méně toleruje rychlost do 160 km/h.

Zákazy a příkazy nemají jít proti tomu, co je přirozené. To, co by před dvaceti lety vzhledem ke stavu silnic a aut bylo nenormální, může být dnes přijatelné. Zákazy, které jsou v rozporu s tím, co je normální a přirozené, jsou obcházené a obtížně vymahatelné. Jinými slovy, zákazy mají odpovídat tomu, co rozumná většina přirozeně dodržuje. To platí obecně – a tedy i pro pravidla provozu na silnicích.

Bezpečnost

Pro řidiče, který jede dlouhou cestu – řekněme z Ostravy do Prahy – znamená delší jízda více únavy, a tím i větší riziko. Rychlejší jízda, pokud odpovídá stavu silnice, vozidla a intenzitě provozu, proto může být bezpečnější než jízda pomalejší ale delší.

I řidiči mají rozum

Příliš mnoho zákazů a příkazů znamená, že se řidič často kvůli obavě, aby neporušil pravidla, soustředí více na sledování značek, než na jízdu samotnou. Mnoho řidičů jedoucích např. po pražské Jižní spojce je nejistých, jestli má jet 70, 80 nebo 100 km/h. Většina řidičů by přitom sama dokázala odhadnout rozumnou rychlost. Nekoukali by kolem, jaká značka jim co přikazuje, ale soustředili by se na bezpečnou jízdu.

Aby bylo jasno, nevolám po tom, aby se pravidla zrušila, nehájím piráty silnic. Volám po tom, aby se pravidla zjednodušila, aby každý řidič opravdu kdykoliv věděl, co se smí a co se nesmí. Některá přísná omezení (jako 30 km/h na nájezdu do Strahovského tunelu) jsou zbytečná. Stačilo by, aby řidič jel s vědomím že se nachází v obci, kde se jezdí do 50 km/h.

Nemějme řidiče obecně za neodpovědné hazardéry. Dejme řidičům trochu více volnosti k tomu, aby sami mohli ve více situacích uznat a rozhodnout, co je v daný moment rozumné. Když nebudeme muset kontrolovat soulad jízdy s nadbytečným předpisem, bude možné o to účinněji stíhat opravdové hazardéry.

Petr Mach je předsedou Svobodných

(kompletní program Svobodných, včetně dalších podstatnějších návrhů, pokud jde o dopravu najdete zde .)

Vyšlo na blogu.idnes.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31