MACH: Kalousek, deficit a zákon o vyrovnaném rozpočtu

MACH: Kalousek, deficit a zákon o vyrovnaném rozpočtu

Když ministr financí Kalousek předkládal v září loňského roku návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009, počítalo se s příjmy 1114 miliard a výdaji 1152 miliard korun, tedy schodkem 38 miliard.

Příjmy měly podle plánů ministerstva růst oproti předchozímu roku o 7,5%. Ministerstvo totiž myslelo, že HDP – a tedy i daňové příjmy – nominálně porostou o 7,5%. Proto o 7,5% také naplánovaly růst platů ve státním sektoru a o 10% dokonce růst výdajů na důchody.

Zatímco plánované výdaje byly dle schváleného zákona o státním rozpočtu dodrženy a státní platy a důchody vesele rostly, příjmy nerostly, protože ekonomický útlum – pokles zisků a růst nezaměstnanosti – znamenal i pokles daňových příjmů. Dnes je patrné, že letošní příjmy rozpočtu budou oproti plánu nižší zhruba o 100 miliard.

Gigantický deficit, který hrozí v letošním (a příštím) roce je tak pouze a jedině důsledkem nepřizpůsobení výdajů příjmům. Ministr financí Kalousek trval při sestavování rozpočtu na odhadu ekonomického růstu 4,8%, i když byl kritizován, že nadhodnocuje příjmy. Rozpočet by se nedostal do potíží, kdyby příjmy lidí placených státem držely krok s příjmy v soukromém sektoru.

Kdyby minulá vláda (nebo tato) byla odpovědná, přišla by s návrhem změny státního rozpočtu ihned, jak bylo jasné, že je postaven na nerealistických předpokladech.

Sněmovním politikům odpovědnost ale schází. Je proto na čase oprášit myšlenku ústavních limitů – když se politici nedokážou chovat fiskálně odpovědně – měli bychom usilovat o ústavní zákon, který jim nedovolí přijímat deficitní rozpočty, leda kvalifikovanou většinou – a který jim uloží podat demisi, když zákon o rozpočtu nedodrží. Strana svobodných občanů má proto ve svém politickém programu myšlenku zákona o rozpočtové kázni. Svobodní chtějí jak navrhoval kdysi neúspěšně Václav Klaus coby poslanec, aby na schválení deficitního rozpočtu bylo potřeba kvalifikované většiny. Svobodní také chtějí, aby kvalifikovaná většina byla po vzoru švýcarské ústavy nutná i k zákonům zvyšujícím daně.

To je také důležité, když slyšíme, že nový ministr hovoří o tom, že by se deficit měl srovnat zvýšením daní. V daních problém není. Je nutné přizpůsobit výdaje.

Navrhuji tedy:

a)   okamžitě přizpůsobit růst vládních výdajů daním, tj. zastavit růst platů a důchodů do doby, než ekonomika opět poroste – a tím opět srovnat veřejné finance (ne zvyšovat daně!) – toto musí udělat Fischerova vláda, resp. ODS+ČSSD, které ji nainstalovaly do úřadu

b)   následně přijmout ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, aby politici nemohli Českou republiku tak snadno zadlužovat – na to je potřeba odhodlání ústavní většiny v parlamentu

c)   omezit státní přerozdělování, tj. snížit daně a všelijaké dotace (na to bude stačit až jednou uspěje skutečně pravicová strana, která chce snížit přerozdělování)

Petr Mach je předsedou Svobodných. vyšlo na blogu.ihned.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31