Jiří Strachota: Ušetřeme čas za politikaření a hádky kvůli platům. Udělejme naše právo nezávislé na inflaci!

Jiří Strachota: Ušetřeme čas za politikaření a hádky kvůli platům. Udělejme naše právo nezávislé na inflaci!

Vypracoval jsem návrh zákona o nezávislosti českého práva na inflaci.

 

Co dnešní legislativě škodí?

Více než 2340 předpisů ve Sbírce zákonů obsahující unikátní slovo „Kč“ (toto slovo najdeme také dokonce ve 3234 legislativních návrzích najdeme). Chci se zasadit za nezávislost našeho práva na hodnotě měny, protože to jsou DESETITISÍCE položek, která se „musí“ neustále novelizovat kvůli inflaci. tyto změny tvoří většinu legislativní „práce“ orgánů státu, trvale živí pocity křivdy ve společnosti a administrativně zatěžuje stát i podniky.

Odhaduji, že 80% „legislativní práce“ a 99% času ve sdělovacích prostředcích se věnuje právě novelám z důvodu „naposledy se zvýšily … v roce …“. Jednotlivé zvýšení s touto motivací je typicky objektivně nespravedlivé vůči všem, na které se tentokrát nedostalo. Proto vyvolává sváry a negativní emoce.

PRAVIDLA HRY ZÁVISEJÍ NA HODNOTĚ MĚNY!!!

 

Co by pomohlo?

NEZÁVISLOST PRAVIDEL HRY NA INFLACI:

Zavést jednotku, o jejíž hodnotě rozhoduje parlament pro všechny předpisy kromě státního rozpočtu (tam zůstanou Kč). A tak se vypořádat s inflací v celé Sbírce na jediném místě a bez nové nespravedlnosti.

 

Například nahradit slovo „Kč“ slovem „ZKč“ (jako zákon).

 

Můj návrh zákona:

Navrhujeme měnovou nezávislost legislativy ČR, tj. nezávislost pravidel hry (zákonů ČR) na hodnotě koruny.

Zákon, který navrhujeme, ukončí toto zlo a navíc zavádí jediný parametr umožňující operativní opravu výdajů státu při potížích s plněním rozpočtu:


x/202r Sb.

ZÁKON

ze dne dd. mmm 202r

o nezávislosti českého práva na inflaci

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Peněžní jednotkou legislativy ČR je částka ZKč = 1 Kč.

§ 2

Parlament ČR může rozhodovat o změně hodnoty ZKč nejvýš čtyřikrát za kalendářní rok.

§ 3

Veškeré peněžní částky se ve Sbírce zákonů napříště vyjadřují výhradně v ZKč s výjimkou zákonů o státním rozpočtu, kde se i nadále používá Kč. (Zákon o státním rozpočtu a zákon o státním závěrečném účtu závisí na inflaci.)

§ 4
U starších právních norem Sbírky obsahujících peněžní částky v jednotkách Kč se má za to, že se jedná o částky v ZKč. Vyjádření v ZKč musí být v každé normě zavedeno při nejbližší novelizaci ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 202r+1.


 

Jiří Strachota
člen Republikového výboru Svobodných

 

Zdroj: původní verze z roku 2014

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Jiří Strachota

Mgr. Jiří Strachota

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31