Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

„Teď se všichni staráme o vlastní přirozené věci – ozdraví, život a udržení naší míry blahobytu,“ uvedl Luboš Zálom pro IVK

„Teď se všichni staráme o vlastní přirozené věci – ozdraví, život a udržení naší míry blahobytu,“ uvedl Luboš Zálom pro IVK

V březnu poskytl náš místopředseda své vyjádření na anketní otázku pro Institut Václava Klause: „Moderní svět“ ve světle koronaviru. Je tolik jiný než dřív? Často slýcháme, jak je dnešní svět jiný a unikátní a jak dramaticky se vše liší od minulých dob. Jak vše staré bylo překonáno a jak je dnešní společnost moderní a jiná. Do jaké míry se podle Vás ve světle současné epidemie koronaviru ukazuje takový pohled jako pravdivý, nebo navzdory představám o „moderním světě“ zůstává podstata života, motivy a vzorce našeho chování v mnohém neměnné?

Lidstvo neustále překonává to staré a nahrazuje to moderním a modernějším. Podstata lidí je ale neměnná. Objektivní identitu lidské bytosti nelze překonat. Mění se paradigma, ale člověk je pořád rozumovou a volní bytostí, z čehož plynou určitá morální a politická východiska. Kdykoliv si někdo myslel, že je lze změnit, skončilo to špatně. Takoví lidé se ozývají pořád a budou nabízet své konstrukce i dále. Máme mít méně ekonomické globalizace? Máme se uzavírat nebo integrovat do nadstátních celků? Kaž-dá taková úvaha zamýšlená jako konstrukt shora je špatná. Potřeby lidí jsou v principu stále stejné a diktuje nám je objektivní re-alita. Základní potřebou volní a racionální bytosti je svoboda. Od toho se odvíjí vše ostatní.
Co se týče koronaviru a jeho vlivu na náš svět, vidím, že teď se všichni staráme o vlastní přirozené věci – o své zdraví, život,
o udržení naší míry blahobytu. To vše musí těm, kteří zachraňují klima či bojují o „genderovou rovnost“, připadat strašně přízemní. Jejich světonázor teď může utrpět újmu: budou se muset smířit s tím, že jejich boj problémy vesmíru zničí jeden titěrný virus, který přinutil lidi starat se o reálné potřeby života. To může být krátkodobě očišťující.

Celé vydání si můžete přečíst zde.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Luboš Zálom

Mgr. Luboš Zálom

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31