Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

JEŽEK: Jak se politici starají o naše blaho

JEŽEK: Jak se politici starají o naše blaho

Čeští političtí představitelé si zakládají svoji obživu na „zařizování“ „blaha“, „dobra“, případně „jistot“ nás, občanů a daňových poplatníků. Jaký je mechanismus takové jejich obživy, ukazuje jeden jejich aktuální „projekt“.

Čeští političtí představitelé chtějí, po letech proseb od vážně nemocných lidí, umožnit legálně užívat konopí pro léčebné účely. Má to však jeden dost podstatný háček, nebo spíše hák. Monopol na výrobu i distribuci léčebného konopí budou mít státem licencované společnosti. Pěstování konopí pro vlastní potřebu bude i nadále trestným činem, v malém množství pak „pouhým“ přestupkem.

Konopí, podle zkušeností mnohých nemocných, velmi účinný a nenahraditelný přírodní lék, tak má nemocné stát měsíčně mezi 5 a 30 tisíci Kč, podle konkrétní potřeby konkrétního nemocného. Nebo spíše jejich blízké, protože mnozí vážně nemocní přirozeně nemohou sami vydělat tolik peněz. Cena legálního konopí z lékáren, z posvěcení státu a jeho politiků, má tedy být podobná ceně od drogové mafie (jak příznačné).

Je to jen další příklad toho, jak dobře se o nás stát a politici „starají“. Mechanismus je přitom velmi jednoduchý:

Jako první opatření zakážou občanům, aby si pěstovali lék sami a s minimálními náklady. A samozřejmě zakážou dobrovolnou distribuci tohoto léku mezi lidmi.

Jako druhé opatření zřídí (za peníze daňových poplatníků) nákladnou byrokracii, která uděluje státní povolení k výrobě a distribuci jimi vybraným subjektům.

Jako třetí opatření udržují nákladné represivní složky, které budou drobným pěstitelům likvidovat jejich záhonky s lékem, a chytat, soudit a uvězňovat ty „nejtroufalejší“ z nich.

Jako čtvrté opatření pak politici mezi svými zvažují, že ze státního monopolu plynoucí zisky privilegovaných spřátelených subjektů (nebo rovnou zisky oněch politiků) budou zvyšovat přímo ze zdravotního pojištění.

Nebylo by překvapivé, kdyby se, samozřejmě jako velké a k voličům vstřícné gesto, k tomuto pátému opatření politici uvolili. Nejspíš po dramatickém a mediálně vděčném politickém divadlu. Tím by se kruh uzavřel. Podle politiků a úředníků nesvéprávní občané by se o sebe nesměli starat sami (pod hrozbou uvěznění a pokut), nemocní by byli závislí na státu (a mnozí paradoxně vděční za tuto státní „pomoc“), samotným politikům by přes ony privilegované subjekty od daňových poplatníků přitekla spousta peněz za předražený lék, a politici by se před volbami mohli chlubit, jak se jim povedlo zajistit nemocným nákladnou zdravotní péči.

Je to stejný scénář jako při většině ostatních kroků, jimiž se politici „starají“ o naše a vůbec všeobecné blaho. Stejně jako příkazem platit za neefektivní fotovoltaickou elektřinu nezajistí ekologickou elektřinu a záchranu planety, nýbrž tučné příjmy sobě a spřízněným subjektům. Vše samozřejmě pomocí státní moci a z peněz daňových poplatníků (odběratelů elektřiny). Stejně tak tímto konopným projektem nezajišťují dobro pro nemocné, nýbrž podle stejného scénáře oškubávání občanů, v tomto případě navíc těch nejvíce bezmocných.

Ve svobodné společnosti by přitom bylo vše tak jednoduché. Nemocní by si konopí pěstovali s přispěním svých blízkých s únosnými náklady sami, politici by se lidem nepletli do života zbytečnými zákazy, regulacemi a represí, a daňoví poplatníci by nemuseli platit zbytečnou byrokracii a protikonopné represivní složky.

Dočkáme se jednou v České republice skutečně svobodné společnosti?

Jakub Ježek je krajským předsedou Jihomoravského krajského sdružení Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31