Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Strachota: O tom se mlčí! Nejen Dukovany, ale i Temelín. Spekulanti s povolenkami.

Strachota: O tom se mlčí! Nejen Dukovany, ale i Temelín. Spekulanti s povolenkami.

Podle energetického experta Jiřího Strachoty se v celé Evropské unii záměrně mlčí o jednom důležitém aspektu, který souvisí s tolik preferovaným přechodem na „zelenou energii“. „Aby elektřina zůstala dobrým sluhou a nestala se zlým pánem, musí být neustále v elektrické síti rovnováha mezi výrobou a spotřebou,“ upozornil na zásadní nevýhodu obnovitelných zdrojů Jiří Strachota ze Svobodných.

Naše země čelí v novodobé historii bezprecedentní energetické krizi a miliony domácností, stejně jako většina firem a živnostníků, se potýká se zdrcujícími dopady zdražování energií. Proč jsme se podle vás dostali do této situace?  

Elektřina je zcela výjimečnou komoditou. Zdaleka nejlépe se přepravuje a zdaleka nejhůř se skladuje. Aby zůstala dobrým sluhou a nestala se zlým pánem, musí být neustále v elektrické síti rovnováha mezi výrobou a spotřebou. O tomto imperativu jsme v boji proti CO2 z EU neslyšeli. Prý stačí instalovat dostatek větrníků a solárů, které vyrobí stejné množství čisté elektřiny náhradou za špinavou. Takže se zavírají uhelné elektrárny (fuj CO2) i jaderné elektrárny (běda Fukušima). Ale tím podražilo udržení rovnováhy elektrické sítě. Obnovitelné zdroje energie (OZE) nevyrábějí na náš povel na rozdíl od těch zavíraných. Můžeme je nazvat také občasnými zdroji energie… Protože celý rok málo foukal vítr, chyběla energie z OZE a narostla poptávka po „špinavé energii“. Jenže její výroba musí být drahá, aby se nevyplatila. Toho se dociluje bruselskými emisními povolenkami, bez nákupu kterých se vyrábět nesmí. Objem povolené výroby EU zmenšuje, takže cena povolenek nutně roste. Jsou investicí bez rizika poklesu ceny. Až bude elektřina dostatečně drahá, zaplatí výrobci spekulantovi, aby ji směli vyrobit. Z hlediska byrokracie EU to ani nevypadá jako střílení do vlastní nohy, protože EU inkasuje veškerý výnos z prodeje povolenek. 

Navíc v ČR vzniklo drama ukončením činnosti obchodníka elektřinou Bohemia Energy (a dalších mnohem menších), jehož obchodní model nebyl slučitelný s růstem cen na burze. Tak se náhle jako jeden muž každý desátý odběratel ocitl u dodavatele poslední instance (DPI). Ten pro něj neměl předem nakoupenu energii v základním pásmu, takže ji musí kupovat za okamžitou („spotovou“) cenu. To znamená, že někdo musí tu energii vyrobit neplánovaně, což něco stojí. 

Mnozí mluví o tom, že na vině jsou spekulace s energetickými povolenkami, jiný obviňují Green Deal, další ukazují prstem na Rusko, které přiškrcuje dodávku plynu do Evropy. V čem vy osobně vidíte ten největší problém?

Největším problémem je politický tlak na zavření jaderných a uhelných elektráren, za které neexistuje náhrada pro udržení rovnováhy elektrické sítě. Emisní povolenky jsou jedním nástrojem tohoto tlaku, Green Deal je nový program uplatnění tlaku. Na globální úrovni (OSN aj.) převládá názor, že největším nebezpečím pro planetu je oteplení, tání ledovců (až do znovuzeleného Grónska) a zvýšení hladiny oceánu snad až o 3 m během příštích 150 roků. A že příčinou oteplení je právě jen CO2 ze spalování fosilních paliv. Ochrana proti riziku zničení naší civilizace už tento týden srážkou s asteroidem nebo velkou sluneční protuberancí je asi nedostatečně misantropická pro hnutí pokrokových intelektuálů. Hlavním terčem pokrokové misantropie je bílý muž a bílá žena pocházející historicky z Evropy, proto je EU v odčiňování jejich hříchů nejhorlivější. Dříve narozený našinec si vzpomene na pokrokové úsilí zahřát planetu větším pohlcením slunečního tepla sypáním sazí na polární čepičky v 70. letech. A naši rodiče zažili eugenické pokrokové hnutí, jehož popularita poklesla po druhé světové válce, zejména pro velký rozvoj v hitlerovském Německu. 

Rusko jen důsledky pokrokového politického tlaku v EU takticky využívá. Plyn prodávat potřebuje a kapacita dodávek do Číny je sotva čtvrtinová proti plynovodům do Evropy. Čína dnes dováží LNG z USA a po otevření plánovaného druhého plynovodu z Ruska bude více LNG z USA k dispozici pro nás. USA se staly největším světovým vývozcem LNG a směřují k dalšímu růstu produkce. Takže nevidím vážnou hrozbu od Ruska v zásobování Evropy plynem. 

Čím dál častěji se mluví o tom, že příčinou energetické krize je zcela liberalizovaný trh, v rámci kterého sice Česká republika „levně“ vyrábí elektrickou energii, tu však posílá na evropskou burzu, ze které pak energii zpětně kupuje za raketově rostoucí ceny. Bylo tedy chybou energetický trh liberalizovat?  

O obchodování českou elektřinou na burzách v Lipsku a Praze nemám valnou představu. Jsem ctitelem neviditelné ruky trhu a z tohoto hlediska proti trhu nechci vystupovat. Problém ceny silové elektřiny pro české odběratele můžeme docílit změnou sazby daně z elektřiny na vhodné záporné číslo v § 6 odst. (2) zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 261/2007 Sb. 

Velká diskuse se vede také o jaderné energetice a jejím uznání či neuznání za „zelený“ zdroj energie. Jak to vidíte vy? Je rozvoj jaderné energetiky správnou cestou? Potřebuje ČR dostavět jaderné elektrárny?  

Ano, správnou cestou je rozvoj jaderné energetiky, neboť hnědé uhlí nám brzy dojde. OZE nemohou zajistit rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny. Nový blok v Dukovanech bude rozvojem jen na 10 let, později pouze nahradí dva staré bloky, kterým skončí životnost. Proto pro náhradu uhelných elektráren teď potřebujeme postavit i dva nové bloky v Temelíně, s kterými se počítalo od začátku. Obě naše jaderné elektrárny mají ideální geologické podloží a umožňují plynulou obměnu bloků i do budoucna. Jaderná elektrárna je přesně stejně „zelená“ jako větrník či solár – má nulové emise CO2. To plynové elektrárny na zemní plyn nejsou a z našeho větru a slunce pro ně vodík nevyrobíme. Budoucí vodíkové elektrárny by mohly stát na místech dnešních uhelných a vodík by se pro ně mohl vyrábět v jaderných. 

Vláda Andreje Babiše však po kauze Vrbětice vyřadila z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Rusko. Byl to podle vás správný krok, když mnozí experti upozorňují na to, že obě české jaderné elektrárny fungují pouze a jen na ruské technologii, která nebude kompatibilní například s  jinými „západními“ technologiemi? 

Problém kompatibility se stávajícími bloky nevidím. Řídicí systém v Temelíně je Westinghouse a od roku 2019 se tam zkušebně používá palivo Westinghouse. Rusko pro své bloky kupuje řídicí systém Westinghouse a francouzské turbíny. Nejvyšší prioritu musí mít rychlé vybudování nových jaderných bloků, proto nepřipadá v úvahu zrušení soutěže na nový blok v Dukovanech. Rusko si jako jediné v Evropě uchovalo schopnost stavby jaderných bloků. Navíc Francouzi ani Korejci nemají funkční blok dostatečně malého výkonu. Výkon nového bloku v Dukovanech je omezen chladicí kapacitou z řeky Jihlavy v době, kdy ještě nebudou odstaveny dva starší bloky. Proto myslím, že vyloučení Ruska nebylo úplně nejšťastnější. 

Vláda Petra Fiala se snaží o renesanci solární energetiky a chce podporovat instalaci solárních panelů například na rodinných domcích. Není to podle vás jen další z nekoncepčních kroků? Nechtělo by to důslednou a vizionářskou aktualizaci české energetické koncepce?  

Každá nová dotace je špatný krok. Dotaci dostane jen někdo, zaplatit musí všichni daňoví poplatníci. Vzniknou nové korupční příležitosti. Dobrým krokem by bylo zrušit všechny dotace v rámci oblíbeného boje proti korupci. Jedinou výjimkou vynucenou zemědělskou politikou EU jsou dotace zemědělství, jinak bychom si ho zlikvidovali. Dotace samosprávám jsou výsměchem pojmu „samospráva“ a měly by být nahrazeny nastavením vyššího rozpočtového určení DPH podle průměru dotací na hlavu za minulých 20 let. Aby samosprávy samy hospodařily místo chození s čepicí k vrchnosti a utrácení za dotační experty.   

Co by měla podle vás vláda dělat prioritně, aby vyvedla naši zemi z energetické krize a ochránila stovky tisíc občanů naší země od energetické chudoby?  

Regulovat cenu silové elektřiny pro odběrová místa v ČR negativní sazbou daně z elektřiny. Potřebný výdaj státního rozpočtu kompenzovat nezavedením nové dotace na elektromobily a případně potřebným snížením odvodu za emisní povolenky do EU. Zajistit výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech a chybějících dvou bloků v Temelíně. Snižovat výkon z uhelných zdrojů výhradně v časovém souladu se spouštěním nových jaderných zdrojů dle platné Státní energetické koncepce z roku 2015 Pačesovy komise. Možná jsem uzavřen v nějaké bublině, ač o tom nevím. Ale technicky a fyzikálně erudované názory vesměs vyznívají ve prospěch zdravého rozumu proti dnešnímu alarmismu. Musíme zapomenout na novostavbu vysokorychlostní trati Praha–Brno 350 km/h (VRT) za cenu dvou nových temelínských bloků. 

Jiří Strachota

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: Parlamentní listy

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Jiří Strachota

Mgr. Jiří Strachota

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31