Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svoboda, prosperita a nezávislost? Taky mír a kapitalismus!

Svoboda, prosperita a nezávislost? Taky mír a kapitalismus!

Svobodní jsou stranou, která hodlá čelit novodobému ohrožení svobody.

Nejsme ovce, jsme berani a nebojíme se pojmenovávat věci pravými jmény. Místo prázdných výkřiků opozice a populistických gest současné vlády, se chceme zaměřit na samou podstatu problémů dneška.

Pro svobodu, nezávislost a prosperitu hodláme jít osvědčenou cestou, kterou kdysi prošlapal Ronald Reagan: Za mír! Za svobodu! Za kapitalismus!

Zároveň cítíme velkou zodpovědnost být připraveni čelit novodobým ohrožením, které útočí na naši svobodu, ale i základní fungování demokracie. Zavedené a zkostnatělé strany nedokáží nebo nechtějí pružně reagovat na plíživé utahování šroubů, jako jediná parlamentní strana jsme odhodlání stát v první linii a za nic se neskrývat!

Díky pravidelné komunikaci s Vámi jsme pojmenovali 6 největších trápení současnosti:

Bezpečnost je jedna z mála věcí, ve kterých je role státu nezbytná. Nyní přišel čas, kdy si snad uvědomíme, že jeden ze dvou základních úkolů státu je potřeba brát vážně. Není to přitom o tom kolik peněz, ale jak chytře budeme investovat do naší bezpečnosti.

Nelze přitom přehlížet ani rozměr energetické a potravinové nezávislosti, která je narozdíl od soběstačnosti nepřináší jako vedlejší efekt obecné zhoršení hospodářské situace, ale zároveň braní naší vydíratelnosti a bezpečnostní zranitelnosti.

Zásadním problémem podnikání, a české společnosti jako celku, je fakt, že společnost byla nenápadně, postupem času, rozdělena na dvě části – na občany, a na podnikatele/živnostníky.

Dotace nejsou ekonomický, ale politický nástroj. Neslouží k posílení ekonomiky, ale k vytvoření závislosti členských států EU na poskytovateli dotací a příjemců dotací na státu.

Dotace jsou nesystémovým nástrojem, který nemá v podnikání co dělat. Zatímco soukromé podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, dotace jsou státním zásahem do podnikání:

Jsou výběrové, tedy jen pro vyvolené, jimi podporovanou věc vybírají úředníci, tedy nikoli trh, tedy zákazníci, narušují přirozenou konkurenci degradují a demoralizují snahu a úsilí podnikatelů – kdo se naučí psát dotační žádosti, ten má víc.

Dotace křiví trh i charakter.

Green Deal, zánik hotovosti a zavedení digitálního eura, omezování svobody slova a cancel culture, korespondenční volba, koketování se sociálními kredity, zavádění více kategorií občanů, to vše v budoucnu bude ohrožovat svobodu a důvěryhodnost demokracie.

Příležitost dělá zloděje a ani transparentnost tomu evidentně nemůže zabránit. Čím více přerozdělování, čím více moci v rukou politiků a úředník, čím větší počet dotačních titulů, tím větší prostor pro korupci.

Jedním ze základních principů, které prosazujeme je decentralizace, tedy rozhodování blíže k samotným problémů. V přímém rozporu s tím je ambice EU určovat kompletní pravidla hry (dnes více než 60 % přijatých zákonů pochází z Brusel).

Tento tlak na uniformitu celé EU pod jednou vládou a s jednotnými předpisy popírá rozdílné preference a historický kontext jednotlivých států. EU tím dnes více rozděluje, než spojuje, a my tomu říkáme jasné ne!

Jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla mít suverénní právní řád. Usilujeme o renovaci Ústavy před rok 2001 a vyškrnutí článku 10a z naší Ústavy. Za účelem znovuobnovení suverenity práva ČR a zajištění svéprávnosti našeho Parlamentu, který jediný má nést zodpovědnost za zákony platné v naší zemi, jsme tako stvořili tuto petici.

Český lev nosí na hlavě korunu jako symbol suverenity Zemí koruny České. Součástí naší suverenity je nejen symbolicky stabilní a silná měna, která svědčí českému hospodářskému živlu i úsporám našich občanů. Proto jsme připravili jako uskupení petici pro zachování české koruny a sesbírali již přes 24 000 podpisů.

Jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla zachovat českou korunu. Zároveň vyzýváme podpisem této petice vládu, aby aktivně vyjednávala v Evropské unii výjimku ze zavedení eura, tak, aby existence možnosti platit českou korunou nebyla v ohrožení.

Stáhnout v tiskové podobě na nástěnku.

Případné dotazy prosím směřujte na:
mluvci@svobodni.cz, +420 773 940 729

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31