Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní: Vláda boj s koronavirem nepodcenila, teď je čas některé kroky přehodnotit a informovat lidi, aby nepropadali panice

Svobodní: Vláda boj s koronavirem nepodcenila, teď je čas některé kroky přehodnotit a informovat lidi, aby nepropadali panice

Nechceme v žádném případě podceňovat možná rizika, která epidemie koronaviru přináší, zároveň však nemůžeme automaticky souhlasit se vším, co naše vláda v souvislosti s epidemií dělá. Specifické vlastnosti onemocnění způsobené virem SARS-CoV-2, jako je např. dlouhá inkubační doba, činí mnohá z opatření přinejmenším diskutabilními. Žádná opatření na ochranu zdraví občanů však nesmějí být nahodilá, míjící doporučení epidemiologů a sledující spíše samoúčelnou demonstraci síly – té se koronavirus nezalekne. Aktuální opatření svědčí o tom, že situace nebyla podceněna. Lidé tedy nemusí podléhat panice a vláda může přehodnotit některé své dosavadní kroky, které nesledují zpomalení šíření viru, ale míří na cíle jiné.

  1. Za nepřijatelný považujeme zákaz provádění testů na koronavirus soukromými laboratořemi, který snad bude definitivně přehodnocen. Považujeme jej za pouhý výraz rivality mezi státem a soukromými zdravotnickými zařízeními. Ve chvíli, kdy se mluví především o nutnosti zásadně zpomalit šíření koronaviru, je však co nejširší přístup k testování jedním z nejdůležitějších nástrojů, a vláda by k němu měla uvolnit přístup.
  2. Za ukázku nerozumného jednání vlády pokládáme faktické zestátnění celého trhu se zdravotnickými rouškami či respirátory, přestože podporujeme dočasný zákaz jejich vývozu. Jestliže firmy, které je vyrábějí nebo dovážejí, nesmějí prodávat ani část za tržní cenu (např. pro profese v prašném prostředí či zubaře), pak to považujeme za plýtvání cennými zdroji. Firmy, které by díky větším ziskům mohly najmout více personálu na výrobu roušek, tak tyto peníze nedostanou, což nepovede k jejich rozvoji a roušky zůstanou dlouhodobě nedostatkovým zbožím.
  3. Za nejzávažnější považujeme, že zestátnění trhu s rouškami a respirátory smrtelně ohrožuje osoby chronicky nemocné nebo s poškozenou imunitou (např. v důsledku chemoterapie), kteří se potřebují chránit nejen před viry, ale zejména před bakteriemi, a tyto roušky nyní nemohou dostat. Vláda, která odeslala 1. března leteckým speciálem 43 tisíc roušek či respirátorů na pomoc Číně, by měla v nejbližší době požádat o zaslání podobného počtu zdravotnických potřeb opačným směrem. Situace v miliardové Číně se totiž stabilizuje a 43 tisíc je pro ně pouze zlomkem z celkového počtu roušek na jejich území.
  4. Nemáme tolik informací, abychom mohli tvrdit, že žádná další opatření nejsou třeba. Varujeme ovšem před přistoupením na to, že je třeba “hlavně něco dělat”, aby se neřeklo, že se nic neděje. Hrdiny dnešních dnů jsou zdravotníci a další lidé, kteří s nakaženými přichází do kontaktu, ti skutečně dělat musí. Těm, kteří právě mobilizují své síly na práci v terénu pro následující perné dny, patří naše velká úcta.
    Vláda by nyní čas, získaný přísnějšími opatřeními než v okolních státech, mohla věnovat spíše informační kampani, aby lidé s dotazy mířili na hygienické stanice a nezahlcovali linku záchranné služby. Aby znali pravidla prevence a hlavně nepropadali panice, která by mohla ještě zhoršit nevlídný stav naší ekonomiky, jenž od začátku roku zaznamenáváme.

Republikové předsednictvo Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31