Svobodní odsuzují agresi ozbrojených složek Ruské federace vůči Ukrajině v Azovském moři.

Svobodní odsuzují agresi ozbrojených složek Ruské federace vůči Ukrajině v Azovském moři.

Rusko se v bilaterální dohodě s Ukrajinou zavázalo nebránit proplouvání komerčních a vojenských lodí přes Kerčský průliv.
Loď ruského námořnictva úmyslně narazila do ukrajinského remorkéru. Civilním plavidlem (tanker) blokovalo Ukrajině v přístupu k Azovskému moři. Následně ruské námořnictvo užilo vojenskou sílu k obsazení ukrajinských vojenských lodí a zajetí jejích posádky.
Jedná se o prokazatelné porušení norem mezinárodního práva [1],[2] a neoprávněné a neomluvitelné použití vojenské síly stálým členem RB OSN.
Česká vláda by měla vyzvat vládu Ruské federace k neprodlenému propuštění zajatých ukrajinských námořníků, k vydání zadržených lodí a upustit od dalšího podobného jednání, které by mohlo zvyšovat napětí a eskalovat konflikt.

Republikové předsednictvo

[1] Úmluva OSN o mořském právu ze dne 10. 12. 1982
[2] Charta OSN ze dne 26. 6. 1945

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31