Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

EU by měla jít příkladem a odstartovat úspory na provozu

EU by měla jít příkladem a odstartovat úspory na provozu

Svobodní apelují na Evropskou unii, aby přispěla v rámci svých možností k minimalizaci tvrdých ekonomických dopadů pandemie COVID-19 a místo zvyšování příspěvků členských států z 1 % HDP na 1,21-1,3 % HDP využila krize ke změně přístupu.

Umožnění pružnějšího čerpání strukturálních fondů pokládají Svobodní za samozřejmost. Podstatně lepší by ovšem bylo, kdyby EU státům peníze ani nebrala a nepřerozdělovala je, ani nepředurčovala jejich použití svými regulacemi.

Proto Svobodní navrhují tato tři mimořádná opatření:

1) Doporučujeme EU odpustit státům na dva roky účastnický poplatek a zároveň si adekvátně o 2/7 snížit svůj sedmiletý rozpočet. Jednotlivé státy budou umět lépe než Unie využít takto ušetřené finanční prostředky.
K ušetření je vhodné podstatně zmenšit byrokratický aparát, včetně výdajů na úřednické a europoslanecké platy. Dále EU může zrušit komisariát pro řešení krizí, a přinejmenším redukovat komisariát pro zdraví a bezpečnost potravin. Oba v posledních měsících osvědčily svoji nepotřebnost. Kromě toho by měla EU ušetřit na svých zahraničních aktivitách a přestat usilovat o paralelní obrannou strukturu dublující NATO.
Kvůli snížení rozpočtu by měla též úměrně omezit množství projektů strukturálních fondů, na které státům přispívá. Pokles u každého státu by měl být úměrný původně plánovanému příspěvku.

2) Doporučujeme EU zrušit nebo přinejmenším o 2 roky odložit realizaci drahé doktríny zvané Green New Deal (Zelený Nový úděl) založené na předpokladu člověkem způsobeného globálního oteplování skrze skleníkové plyny, zejména CO2.
Obrovský hospodářský pokles související s koronavirovou krizí je vynikající příležitostí k posouzení platnosti daného předpokladu. Dle něj by se měl pokles skokově projevit i na množství CO2 v atmosféře a na globální teplotě povrchu Země. Pro prokázání vlivu člověka, je toto podmínka nutná, nikoliv však postačující.
Vzhledem ke zpožděné možnosti vyhodnotit údaje o celosvětově vypouštěném CO2 nebude možné příslušné vědecké posouzení provést dříve, než koncem roku 2021. A to je jeden z důvodů, proč by EU měla realizaci Zeleného údělu přinejmenším o dva roky odložit a tudíž pozastavit jakékoliv utužování v oblasti redukcí CO2. I po zisku těchto informací by měla přínosy podobných politik nadále pečlivě zvažovat.

3) Doporučujeme EU zrušit regulace, které státy na její popud musely dříve zavést a které omezují firmy i jednotlivce v jejich možnosti volby či zdražují energie nebo výrobky.
EU nemá zavádět další regulace, omezující podnikatelské prostředí, a nemá usilovat o společnou daňovou politiku, ničící daňovou konkurenci. Činností EU nesmí docházet k zániku volného trhu pomocí dotačních titulů podporujících neefektivní priority vybrané úředníky a komisemi.

Svobodní s tímto návrhem pro EU zároveň navrhují eurobyrokratům a europoslancům bez rozdílu politické a státní příslušnosti, aby v případě, že EU nesníží dle výše uvedeného návrhu jejich platy, věnovali po dobu svého mandátu 2/7 platu na potírání ekonomických následků krize COVID- 19, a to nejlépe formou příspěvku do fondů pro záchranu živnostníků a malých podnikatelů.

Republikové předsednictvo Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31