Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Ostrožská Nová Ves

Ostrožská Nová Ves

Do vedení obce Ostrožská Nová Ves bylo již druhé volební období zvoleno sdružení nezávislých kandidátů, kteří kandidují za stranu Svobodní.

Z celkového počtu 17 zastupitelů získalo mandát 10 členů Svobodných a rada obce je složena pouze s 5 členů Svobodných.

Zvolení zastupitelé 2022-2026

Rada obce pro období 2022-2026

Bedřichová Jaroslava Ing. 
starosta obce, 56 let 

Lažek Jaromír Ing.
místostarosta, 56 let

Jurásek Marek
místostarosta, 54 let

Tischer Martin Ing.
radní, 50 let

Klabačková Lucie Mgr.
radní, 27 let

Program

Vážení spoluobčané,

blíží se období voleb do zastupitelstva obce, proto mi dovolte, abych vás oslovila. Většina z vás mě zná, ale pro ty, pro které jsem neznámá, se ve stručnosti představím. Narodila jsem se před 56 lety v Uherském Hradišti, od dětství žiji zde v Ostrožské Nové Vsi. Jsem vdaná a se svým manželem jsem vychovala dvě děti. Od roku 1998 jsem pracovala ve finanční správě a celý život jsem se zajímala o kulturní a společenské dění v obci. V roce 2014 jsem poprvé kandidovala do obecního zastupitelstva. V tomto roce jsem byla zvolena zastupitelstvem obce do funkce uvolněné místostarostky a v roce 2018 do funkce uvolněné starostky.

Za 8 let působení v těchto funkcích jsem pracovala ve třech různých modelech vedení obce:
1. volební období 2014 – 2018 – 26 měsíců uvolněný starosta a uvolněná místostarostka;
2. volební období 2014 – 2018 – 22 měsíců neuvolněný starosta a uvolněná místostarostka;
3. volební období 2018-2022 – uvolněná starostka a dva neuvolnění místostarostové.

K třetímu modelu vedení obce bylo v roce 2018 přistoupeno po odmítnutí spolupráce všech ostatních stran na užším vedení obce.

Za 8 let práce ve vedení obce jsem se přesvědčila, že není důležité, jaký model vedení obce byl zastupitelstvem zvolen, ale nejdůležitější je, zda jsou zadané úkoly profesionálně a zodpovědně splněny, zda je naplánovaná práce vykonána a obec funguje.

Zhodnocení nechám na vás v letošních volbách. Pokud se vám moje práce líbí, volte č. 1.

Podrobnější program pro volební období 2022-2026:

Funkční obec pro všechny:

 • výstavba nové návsi v lokalitě Na Láni před novým obecním úřadem
 • realizace nových učeben pro potřeby základní školy
 • opravy a rekonstrukce kanalizace, místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
 • zahájení prací na výstavbě polyfunkčního domu v místě starého OÚ
 • podpora všech sportovních, kulturních a zájmových spolků v obci
 • přestavba chátrajících fotbalových kabin
 • dořešení  využití prostor pod sportovní halou
 • příprava nových lokalit pro výstavbu  rodinných domů, zabezpečení  stavebních parcel s odpovídající  výměrou pro mladé rodiny
 • vydání změny územního plánu
 • zlepšení systému nakládání s odpadem
 • zlepšení hospodaření s energiemi výstavbou FVE pro obecní objekty
 • podpora setkávání seniorů, pomoc starším, nemocným a sociálně slabším občanům

Kontakty

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Mgr. Libor Vondráček

Mgr. Libor Vondráček

právník a předseda Svobodných

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31