Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Před 91 lety byl den daňové svobody 19. února, letos 30. června. Ušetřit 130 miliard na výdajích nemůže být problém, proto snižme daně.

Před 91 lety byl den daňové svobody 19. února, letos 30. června. Ušetřit 130 miliard na výdajích nemůže být problém, proto snižme daně.

Sněmovna podpořila snížení daně z příjmu fyzických osob. Zaměstnancům díky tomu z výplaty zbude v těžké době více z výplaty. Takové opatření jednoznačně podporujeme a doporučujeme všem senátorům, aby pro snížení DPFO hlasovali v aktuálním znění❗️
 
Dopad snížení daní na státní rozpočet je přibližně 130 miliard Kč. Mnoho politiků se z těchto důvodů snaží snížení daní hlasitě kritizovat a snažit se mu zabránit. Prý si to nepomůžeme dovolit. Ptáme se jich: proč jste vytvářeli deficitní rozpočty v minulosti i přesto, že se daně zvyšovaly?
 
Svobodní vždy byli vedle snížení daní i pro rozpočtovou odpovědnost. Politici by proto měli okamžitě začít hledat cesty, jak o těchto 130 miliard snížit státní výdaje Kdo chce, hledá způsob Kdo nechce, hledá důvod Snížení daní by ideálně mělo být následováno omezením výdajů státu.
 
Máme nápady, jak snížit státní výdaje, aby se zmírnil dopad snížení daní na státní rozpočet. Některé změny jde udělat téměř okamžitě některé následně.
 
✅ Zrušení slevy na cestovném pro studenty a seniory – 6 miliard Kč
✅ Zrušení státní podpory u stavebního spoření u nově uzavřených smluv – 4 miliardy Kč
✅ Vyhlásit stop stav na přijímání nových státních zaměstnanců. Stát přitom plánuje najmout dalších 7 tisíc zaměstnanců – 4 miliardy Kč
✅ Zrušení neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (dotace nejen Agrofertu ale i ostatním) – 50 miliard Kč
✅ Částečné snížení dotací vypláceným neziskovým organizacím (zejména ty vyplácené ministerstvem školství a ministerstvem pro místní rozvoj) – 5 miliard Kč
✅ Zrušení kompenzací vypláceným České poště za poskytované služby – 5 miliard Kč
✅ Zrušení výdajů na aktivní politiku zaměstnanost – okamžitá úspora 2.5 miliard Kč
✅ Škrtnutí výdajů na podporu cestovního ruchu, které jsou teď obzvlášť komické – 6 miliard Kč
✅ Zrušení dotací na filmové pobídky – úspora téměř 1 miliarda Kč
✅ Snížení některých neefektivních výdajů státu na vědu a výzkum, zejména ty vyplácené přes resort ministerstva školství (věděli jste. že je to 15 miliard?) -16 miliard Kč
✅ Zrušení povinného přimíchávání biopaliv a „zelené nafty“ – 2 miliardy Kč dodatečného výnosu na spotřební dani
✅ Snížení rozpočtu ministerstva zemědělství (programy Zelená úsporám, omezení výdajů na Státní intervenční fond. Vinařský fond nebo Rolnický a lesnický fond) – 8 miliard Kč
✅ Dodatečný výnos na DPH. spotřebních daních a z růstu ekonomiky
✅ Zrušení podpory obnovitelných zdrojů energie – 46 miliard Kč (kvůli už existujícím nevýhodným smlouvám a riziku žalob nejde o okamžitou úsporu v plné výši)
 
Jen souhrn těchto opatření převyšuje zmiňovaných 130 miliard Kč K tomu můžeme dále pracovat na rušení zbytečných úřadů, omezování státní agendy a hledání dalších provozních úspory

David Král
místopředseda pražských Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31