Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Před 91 lety byl den daňové svobody 19. února, letos 30. června. Ušetřit 130 miliard na výdajích nemůže být problém, proto snižme daně.

Před 91 lety byl den daňové svobody 19. února, letos 30. června. Ušetřit 130 miliard na výdajích nemůže být problém, proto snižme daně.

Sněmovna podpořila snížení daně z příjmu fyzických osob. Zaměstnancům díky tomu z výplaty zbude v těžké době více z výplaty. Takové opatření jednoznačně podporujeme a doporučujeme všem senátorům, aby pro snížení DPFO hlasovali v aktuálním znění❗️
 
Dopad snížení daní na státní rozpočet je přibližně 130 miliard Kč. Mnoho politiků se z těchto důvodů snaží snížení daní hlasitě kritizovat a snažit se mu zabránit. Prý si to nepomůžeme dovolit. Ptáme se jich: proč jste vytvářeli deficitní rozpočty v minulosti i přesto, že se daně zvyšovaly?
 
Svobodní vždy byli vedle snížení daní i pro rozpočtovou odpovědnost. Politici by proto měli okamžitě začít hledat cesty, jak o těchto 130 miliard snížit státní výdaje Kdo chce, hledá způsob Kdo nechce, hledá důvod Snížení daní by ideálně mělo být následováno omezením výdajů státu.
 
Máme nápady, jak snížit státní výdaje, aby se zmírnil dopad snížení daní na státní rozpočet. Některé změny jde udělat téměř okamžitě některé následně.
 
✅ Zrušení slevy na cestovném pro studenty a seniory – 6 miliard Kč
✅ Zrušení státní podpory u stavebního spoření u nově uzavřených smluv – 4 miliardy Kč
✅ Vyhlásit stop stav na přijímání nových státních zaměstnanců. Stát přitom plánuje najmout dalších 7 tisíc zaměstnanců – 4 miliardy Kč
✅ Zrušení neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (dotace nejen Agrofertu ale i ostatním) – 50 miliard Kč
✅ Částečné snížení dotací vypláceným neziskovým organizacím (zejména ty vyplácené ministerstvem školství a ministerstvem pro místní rozvoj) – 5 miliard Kč
✅ Zrušení kompenzací vypláceným České poště za poskytované služby – 5 miliard Kč
✅ Zrušení výdajů na aktivní politiku zaměstnanost – okamžitá úspora 2.5 miliard Kč
✅ Škrtnutí výdajů na podporu cestovního ruchu, které jsou teď obzvlášť komické – 6 miliard Kč
✅ Zrušení dotací na filmové pobídky – úspora téměř 1 miliarda Kč
✅ Snížení některých neefektivních výdajů státu na vědu a výzkum, zejména ty vyplácené přes resort ministerstva školství (věděli jste. že je to 15 miliard?) -16 miliard Kč
✅ Zrušení povinného přimíchávání biopaliv a „zelené nafty“ – 2 miliardy Kč dodatečného výnosu na spotřební dani
✅ Snížení rozpočtu ministerstva zemědělství (programy Zelená úsporám, omezení výdajů na Státní intervenční fond. Vinařský fond nebo Rolnický a lesnický fond) – 8 miliard Kč
✅ Dodatečný výnos na DPH. spotřebních daních a z růstu ekonomiky
✅ Zrušení podpory obnovitelných zdrojů energie – 46 miliard Kč (kvůli už existujícím nevýhodným smlouvám a riziku žalob nejde o okamžitou úsporu v plné výši)
 
Jen souhrn těchto opatření převyšuje zmiňovaných 130 miliard Kč K tomu můžeme dále pracovat na rušení zbytečných úřadů, omezování státní agendy a hledání dalších provozních úspory

David Král
místopředseda pražských Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31