Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Karešová: Proč je Mgr. Jiří Strachota, CSc. tím kandidátem, kterého v senátu potřebujeme?

Karešová: Proč je Mgr. Jiří Strachota, CSc. tím kandidátem, kterého v senátu potřebujeme?

Protože splňuje právě ty požadavky, které bychom na senátora měli mít.

Senátor by měl být čestný, vzdělaný, inteligentní, úspěšný ve svém oboru, slušný, zodpovědný a kultivovaný. Měl bý to být člověk, kterému budeme důvěřovat a za jehož práci se nebudeme stydět. Člověk, který rozumí tématům, o kterých mluví. Člověk, který prosazuje takové návrhy, které jsou smysluplné a prospěšné nám všem.

Senát je totiž právě tím orgánem, který by měl usměrňovat mnohdy nesmyslné návrhy poslanců. A nevzdělaných, nekultivovaných, nezodpovědných a hloupých poslanců máme v poslanecké sněmovně více než dost. Proto je nutné, aby v senátu zasedli lidé, kteří budou tuto smutnou bilanci vyrovnávat.

Jiří Strachota takovým kandidátem rozhodně je.

Je vzdělaný. Vystudoval jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. S vyznamenáním. Také v roce 2017 vystudoval Liberálně-konzervativní akademii CEVRO. Ovládá 4 světové jazyky. 

Je úspěšný ve svém oboru.

Je autorem a architektem aplikačně neutrálního informačního schématu a průkopníkem informatizace.  Má širokou znalost fyzikálních principů a faktů.

Byl technickým koordinátorem československých fyziků ve spolupráci 300 vědců z 12 zemí při experimentu na novém unikátním urychlovači HERA. Je autorem přibližně 75 publikací, 50 publikací v mezinárodních redigovaných časopisech s  přibižně 3000 citacemi. Byl vědeckým pracovníkem akademie věd.  Přesto nikdy nebyl členem KSČ.

Má bohaté pracovní zkušenosti.

Vyučoval jadernou fyziku a výzkum v oblasti aplikace ionizujícího záření na ČVUT Praha. 

Byl vědeckým pracovníkem SUJV Dubna.

Pracoval jako úspěšný experimentální fyzik v CERN v Ženevě ve Švýcarsku.  Byl členem mezinárodní rady na urychlovači HERA a jejího výkonného výboru a stal se voleným mluvčím československé skupiny.

Byl vědeckým pracovníkem v sekci fyziky elementárních částic Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, vedoucím projektového týmu Emisní monitoring v ČEZ, a. s. , vedoucím průmyslové informatiky v Čížkovické cementárně, a. s. (nyní Lafarge Cement, a.s.).

Založil společnost IND, s.r.o. pro rozvoj informatizace.

Z osobní zkušenosti mohu říci, že je slušný, zodpovědný a důvěryhodný. Jeho vystupování a komunikace s lidmi je až noblesní, což se u politiků bohužel příliš často nevidí.

A rozhodně rozumí tématům, o kterých hovoří.

O těchto kvalitách Jiřího Strachoty se můžete přesvědčit nejlépe sami na některém osobním setkání, osobní zkušenost totiž nic nenahradí.

Jiří Strachota prosazuje smyslupné cíle a to nejen v oblasti energetiky. Má znalost legislativy a administrativy podniků v ČR. Byl by tedy velmi platným senátorem, jak na poli legislativy, která senátem prochází, tak i ve svém oboru, kterým je fyzika, energetika a související témata .

K tomu všemu je navíc i solidární. Zavázal se, že po celou dobu výkonu senátorské funkce věnuje polovinu svého platu sociálním zařízením ve svém senátním obvodu.

Ještě pochybujete, že je Jiří Strachota tím správným kandidátem do senátu? Nepochybujte. Je.

A pokud vám tyto informace stále nestačí, můžete se obrátit přímo na něj, protože kromě výše zmíněného je i komunikativní a vstřícný. Na svých stránkách strachotadosenatu.cz nabízí přímé kontakty. Ty jsou i v jeho letáku, rozeslaném do všech domácností a firem v senátním obvodu Kutná hora.

Markéta Karešová

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Markéta Karešová

Markéta Karešová

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31