Představujeme naše kandidáty – Ing. Iveta Nepovím Zadinová

Představujeme naše kandidáty – Ing. Iveta Nepovím Zadinová

Od mala žiji v malém městě Golčově Jeníkově. Studovala jsem na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě. Promovala jsem v roce 2008 s cenou rektora MZLU. Poté jsem začala v oboru podnikat. V roce 2014 jsem uspěla v komunálních volbách a byla jsem zastupitelkou. V současném volebním období jsem místostarostkou – neuvolněnou, stále podnikám v oboru.

Proč kandiduji

Mnoho problémů nyní vnímám nejen z pozice občana, ale i z pohledu obce/města a také z pohledu živnostníka/podnikatele. Daňový systém, zaměstnanecká politika, dotace, byrokracie, státní „šiml“ – ale i životní prostředí, navazující problémy s vodou, pohled na zemědělství a na naši krajinu, to vše je důležité a vše v horizontu desetiletí může přinést beze změn velké problémy. Problémy mohou přijít i z úplně jiné strany – „nálada“ ve společnosti, chování nás všech jako kolektivu, národa. Vadí mi, že se ze společnosti vytrácí slušnost, respekt, úcta jeden k druhému, že zákony často více chrání „ty špatné“. Platí u nás stále: „Svoboda jednoho končí tamkde začíná svoboda druhého.“? (John Stuart Mill, britský filozof a politický ekonom 1806 – 1873)

Nechci nečinně přihlížet tomu, co se děje na státní úrovni. Věřím, že spousta mladších lidí se dívá na budoucnost našeho státu realisticky a uvažují o tom, co bude například za 50 let a jaký život zde budou mít naše děti, jakou jim zajistíme budoucnost.

Ztotožňuji se s naším: „Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považujeme za nedotknutelný.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tomáš Brabenec

Tomáš Brabenec

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31