Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šoška: Pověst o břeclavském obchvatu

Šoška: Pověst o břeclavském obchvatu

Vedení města dlouhodobě bojuje s kolonami, ale bájný obchvat se stále nestaví. Přitom jeho trasu, začleněnou do územního plánu, schválilo zastupitelstvo už v roce 1997. Od té doby se vyskytla řada problémů. Podívejme se na nejzásadnější z nich.

Velkým problémem bylo vyhlášení Naturového území EVL, Soutok-Podluží v roce 2005, jelikož právě toto území zasahuje i do trasy plánovaného obchvatu. Situaci nepomohlo ani nařízení vlády o čtyřproudovém uspořádání obchvatu namísto dvouproudového, který byl předmětem územního plánu města. „Naštěstí“ toto nařízení bylo po dvou letech opět změněno. V roce 2010 vláda upravila předchozí nařízení na čtyřproudové uspořádání zpět na původní dvouproudové. Situace zapříčinila dvouroční blokaci přípravy stavby.

Dalším problémem byla blokace financování z ministerstva dopravy, a to kvůli rozhodnutí tehdejšího ministra Víta Bárty. Ten svým rozhodnutím zablokoval a o několik let zdržet stavby vícera regionálně důležitých projektů. Přípravu stavby v roce 2013 obnovilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zároveň začalo zpracovávat projekt kompenzačních opatření. Po dvou letech mohly být konečně zahájeny výkupy pozemků. Ve stejném roce Krajský úřad JMK vydal rozhodnutí, kterým ŘSD uložil kompenzační opatření, které později potvrdilo i ministerstvo životního prostředí. Následně byly podány dvě žaloby od nově vzniklých spolků. Tyto žaloby nebyly dodnes vyřešeny, nicméně věcně nezasahují do realizace obchvatu.

Ukončení příprav stavby přišlo v roce 2017, kdy byla pozastavena realizace rozhodnutím krajského soudu. Ten nařídil projednání vlivu stavby na životní prostředí. Zelenou obchvat dostal znovu verdiktem Nejvyššího správního soudu. Ten na začátku tohoto roku rozhodl, že se nemusí projednávat zmíněný vliv stavby na životní prostředí.

Nikdo neví, kdy stavba obchvatu opravdu začne. Radnice se na to nemůže spoléhat. Dávno měla učinit kroky, které by vedly k lepší dopravní situaci města.

K tématu dopravy ve městě se často vyjadřuje „Břeclavská zácpa“. Jedná se o občanskou iniciativu, která si klade za cíl upozornit na palčivé problémy městské dopravy a s tím související problematiku. Osobně jsem se setkal s členy této iniciativy a získali si moji podporu. Navrhují rozumná řešení dopravy, která mají smysl.

Jejich plán vnitřní dopravy města stojí na třech pilířích:

  1. přestavba kruhového objezdu u Tesca,
  2. výměna semaforů ve městě,
  3. přestavba třídy 1. Máje.

Problémy s dopravou enormně komplikují život všem Břeclavákům. Jsem velmi rád za aktivitu spolku Břeclavská zácpa a za jejich návrhy řešení. Ale je jasné, že bez obchvatu to nepůjde. Naštěstí už to vypadá, že by mu nemělo nic stát v cestě. Stačí, když se do zastupitelstva dostane pár aktivních politiků, kteří tomu půjdou naproti. Snad budeme mít u letošních voleb šťastnější ruku…

Marek Šoška,
místopředseda Svobodných v Jihomoravském kraji

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem Svobodných, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31