Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Šoška: Pověst o břeclavském obchvatu

Šoška: Pověst o břeclavském obchvatu

Vedení města dlouhodobě bojuje s kolonami, ale bájný obchvat se stále nestaví. Přitom jeho trasu, začleněnou do územního plánu, schválilo zastupitelstvo už v roce 1997. Od té doby se vyskytla řada problémů. Podívejme se na nejzásadnější z nich.

Velkým problémem bylo vyhlášení Naturového území EVL, Soutok-Podluží v roce 2005, jelikož právě toto území zasahuje i do trasy plánovaného obchvatu. Situaci nepomohlo ani nařízení vlády o čtyřproudovém uspořádání obchvatu namísto dvouproudového, který byl předmětem územního plánu města. „Naštěstí“ toto nařízení bylo po dvou letech opět změněno. V roce 2010 vláda upravila předchozí nařízení na čtyřproudové uspořádání zpět na původní dvouproudové. Situace zapříčinila dvouroční blokaci přípravy stavby.

Dalším problémem byla blokace financování z ministerstva dopravy, a to kvůli rozhodnutí tehdejšího ministra Víta Bárty. Ten svým rozhodnutím zablokoval a o několik let zdržet stavby vícera regionálně důležitých projektů. Přípravu stavby v roce 2013 obnovilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zároveň začalo zpracovávat projekt kompenzačních opatření. Po dvou letech mohly být konečně zahájeny výkupy pozemků. Ve stejném roce Krajský úřad JMK vydal rozhodnutí, kterým ŘSD uložil kompenzační opatření, které později potvrdilo i ministerstvo životního prostředí. Následně byly podány dvě žaloby od nově vzniklých spolků. Tyto žaloby nebyly dodnes vyřešeny, nicméně věcně nezasahují do realizace obchvatu.

Ukončení příprav stavby přišlo v roce 2017, kdy byla pozastavena realizace rozhodnutím krajského soudu. Ten nařídil projednání vlivu stavby na životní prostředí. Zelenou obchvat dostal znovu verdiktem Nejvyššího správního soudu. Ten na začátku tohoto roku rozhodl, že se nemusí projednávat zmíněný vliv stavby na životní prostředí.

Nikdo neví, kdy stavba obchvatu opravdu začne. Radnice se na to nemůže spoléhat. Dávno měla učinit kroky, které by vedly k lepší dopravní situaci města.

K tématu dopravy ve městě se často vyjadřuje „Břeclavská zácpa“. Jedná se o občanskou iniciativu, která si klade za cíl upozornit na palčivé problémy městské dopravy a s tím související problematiku. Osobně jsem se setkal s členy této iniciativy a získali si moji podporu. Navrhují rozumná řešení dopravy, která mají smysl.

Jejich plán vnitřní dopravy města stojí na třech pilířích:

  1. přestavba kruhového objezdu u Tesca,
  2. výměna semaforů ve městě,
  3. přestavba třídy 1. Máje.

Problémy s dopravou enormně komplikují život všem Břeclavákům. Jsem velmi rád za aktivitu spolku Břeclavská zácpa a za jejich návrhy řešení. Ale je jasné, že bez obchvatu to nepůjde. Naštěstí už to vypadá, že by mu nemělo nic stát v cestě. Stačí, když se do zastupitelstva dostane pár aktivních politiků, kteří tomu půjdou naproti. Snad budeme mít u letošních voleb šťastnější ruku…

Marek Šoška,
místopředseda Svobodných v Jihomoravském kraji

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem Svobodných, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31