12. prosince Republikový výbor rozhodl o zřízení fondu na podporu podnikatelů, kteří jsou za svůj občanský projev postihováni, a v rozpočtu na příští rok zařadil položku 100 000 Kč jako první vklad Svobodných.

O co nám jde?

Fond na podporu popotahovaných podnikatelů vznikl jako reakce na jednotlivá opatření vlády, která doslova drtí podnikatele a živnostníky. Nekoncepční a leckdy nic neřešící opatření vlády v souvislosti s pandemií covid 19 dlouhodobě paralyzují chod celé řady podniků (živnostníků), kteří se v důsledku těchto opatření dostaly na samou hranu „přežití“.

Svobodní proto k této situaci zaujali stanovisko na jednání Republikového výboru dne 12. 12. 2020.  V tomto stanovisku odsuzujeme chaotický, necitlivý a až šikanózní přístup vlády vůči malým a středním podnikatelům v této zemi. Domníváme se, že naše vláda ztrácí každým svým dalším krokem poslední zbytky kredibility a důvěry, která je nutná, mají-li být kroky v boji s epidemií koronaviru ospravedlnitelné a úspěšné.

Svobodní podporují postižené podnikatele a jejich projevy legitimní občanské neposlušnosti, které se v poslední době začínají stále častěji objevovat především v oblasti gastroslužeb, a pokládají je v aktuální situaci za velmi pádnou a relevantní zpětnou vazbu, na kterou vláda musí začít brát zřetel.

Republikový výbor rozhodl o zřízení fondu na podporu podnikatelů, kteří jsou za svůj občanský projev postihováni, a v rozpočtu na příští rok zařadil položku 100 000 Kč jako první vklad Svobodných.

Jsme si vědomi toho, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci, a právě těmto lidem bychom rádi v této velmi nelehké době pomohli.

Jak můžete pomoci?

Můžete nás odkázat na nějaký popotahovaný podnik nebo můžete na jiné podniky přispět.
Buď univerzálně a nebo účelově na některý ze zveřejněných příběhů.
Stačí zaslat částku na náš transparentní účet: 2401907446/2010.
V případě účelového daru na konkrétní příběh pište do zprávy pro příjemce informaci o jaký příběh se jedná.

Jak budeme s penězi hospodařit?

Jedná se o živé kauzy a výčet příběhů, který se může v průběhu času dále rozšiřovat. Účelové dary na konkrétní příběhy předáme nejpozději do 14 dnů. O využití ostatních finančních prostředků bude podle potřeby rozhodovat komise fondu. Komise se skládá z pěti členů a jejím předsedou je Libor Vondráček, předseda Svobodných a majitel účtu.

Jaké příběhy podpoříme?

Jednotlivé příběhy a formu pomoci konzultujeme s organizátory výzvy restaurací a barů „Chcípl pes“. Organizátoři Chcípl pes vyzývají ostatní kolegy z gastronomie, hotelnictví, navázaných oborů a naše podporovatele z řad občanů a ostatních živnostníků a podnikatelů, aby se aktivně zapojili do podpory jejich požadavků – více info zde: Chcípl pes

Výzva Chcípl pes již eviduje přes 500 zapojených podniků a přes 70 dalších podporovatelů.  Kompletní seznam rebelujících podniků najdete zde: Přehled zapojených podniků.

Do budoucna zvažujeme, že umožníme přispěvatelům zaslání daru na konkrétní příběh nebo alespon na užší množinu provozů – „dar pro Jičínské hospody“.

Znáte další podobné příběhy? Dopis na oslovení podnikatele.

Pokud znáte další příběhy postižených podniků, napište nám na email fond@svobodni.cz příběh nebo alespoň kontakt, pro oslovení můžete použít vzorový dopis:

„Vážení podnikatelé a živnostníci,

v současné covidové době, kdy vás vládní nařízení doslova drtí, jsme se rozhodli zřídit fond na podporu sektoru, který je vládními nařízeními jedním z nejpostiženějších. Situace je vážná, my ji velmi dobře vnímáme, a proto se snažíme pomoci.
Na jednání Svobodných 12. 12. 2020 jsme přijali stanovisko, které odsuzuje chaotický a šikanózní přístup vůči podnikatelům. Domníváme se, že vláda ztrácí každým krokem poslední zbytky důvěry, která je nutná, mají-li být její kroky v boji s epidemií ospravedlnitelné a úspěšné.
Svobodní podporují postižené podnikatele a jejich projevy legitimní občanské neposlušnosti, které se v poslední době objevují především v oblasti gastroslužeb, a pokládají je v aktuální situaci za relevantní zpětnou vazbu, na kterou vláda musí začít brát zřetel.
Proto jsme zároveň rozhodli o zřízení fondu na podporu podnikatelů, kteří jsou za svůj občanský projev postihováni, a vkládáme do něj za Svobodné první vklad ve výši 100 000 Kč.
Pokud máte zájem se o pomoc ucházet, poprosíme vás o stručný příběh, ve kterém se krátce představíte a popíšete, jak moc a v čem vás covidová opatření omezují, jaký mají vliv na váš provoz, jak moc vás existenčně ohrožují, atd. Dále zda jste byli v souvislosti s nedodržováním některých opatření potrestáni ze strany státu sankcemi – udělením pokuty?
Smyslem fondu a pomoci podnikatelům je důrazně dát najevo, že za vámi stojíme a že se vám snažíme pomoci. Situace je dlouhodobě zoufalá. Vláda nezvládá její řešení a dopad nejenom na podnikatele, ale i na širší okruh lidí může být drastický.“

Co když nepadne či bude u soudu zrušena?

Pokud do 1.7.2021 nebude možné fond využít v souladu se smyslem založení fondu, fond může následně darovat libovolnou část prostředků jinému fondu podobného zaměření, až do zániku fondu (např. transparentní účet zřízení sdružením Chcípl Pes určený k pomoci podnikatelům v existenčně nejsložitější situaci).