Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodník Kouba (nejede do Prahy) – Stručný náčrt akce 7. 3. 2021

Svobodník Kouba (nejede do Prahy) – Stručný náčrt akce 7. 3. 2021

Účel:

Smyslem akce je využít plánovaných demonstrací v Praze 7.3.2021 a zjistit, případně zdokumentovat, zda opatřeními zavedenými v nouzovém stavu (dále jen NS) vláda nepřekračuje oprávnění stanovená ústavním zákonem o Bezpečnosti (110/1998, dále jen BZ) a krizovým zákonem (240/2000, dále jen KZ) neobchází tak Ústavu a v rozporu s Listinou základních Práv a Svobod (Zákon 2/1993 dále jen LZPS) tímto způsobem nezneužívá ustanovení o mezích základních práv a svobod k jiným účelům, než pro které byla stanovena (čl. 4 odst. 4. LZPS) a nevyprazdňuje tak další základní práva a svobody nad rámec možností daných KZ.

KZ totiž umožňuje bez dalších bližších podmínek omezit pouze právo svobody pohybu a pobytu (čl. 14 LZPS vs. § 5 KZ) a částečně též právo pokojně se shromažďovat (čl.19 LZPS vs. § 5 KZ), které však nemůže být zcela znemožněno.

Naopak na základě KZ nelze např. nijak omezit právo sdružovat se, či zakládat politické strany a působit v nich (čl. 20 LZPS odst. 2) ani další politická práva.

Cílem je prověřit, zda prostřednictvím omezení svobody pohybu a pobytu nedochází současně k omezení politických či dalších základních práv.

Pořízená dokumentace může být následně použita v případném řízení před soudy k napadení vládních opatření, pokud k tomu bude zjištěn dostatečný důvod a budeme mít dostatek důkazů.

 

Postup:

Vezmeme si jako vzor svobodníka Koubu, hrdinu filmu „Copak je to za vojáka“ a pokusíme se proniknout skrz okresní uzávěry ze svého bydliště až do Prahy. Na rozdíl od Kouby však naším cílem nebude proniknout v utajní k cíli, ale naopak nechat se zastavit a chytit některou z policejních hlídek.

Vzniklou situaci je potřeba kompletně zdokumentovat – natočit na telefon či jiné zařízení kvalitní video a hlavně srozumitelný zvuk!!! Je vhodné akci podniknout ve dvou či více lidech s tím, že jeden argumentuje a ostatní či všichni včetně argumentujícího natáčejí.

  • Hlídce budou na vyzvání předloženy požadované dokumenty a především čestné prohlášení s účelem cesty „účast na hromadné akci“ (vzor připojen níže), kterou bude míněna účast na demonstraci na Staroměstském nám.
  • Případná argumentace při neakceptování tohoto důvodu hlídkou by měla být:

1) Vládní nařízení v usnesení č. 196 v kapitole „Omezení pohybu osob“ dle výjimky uvedené v článku II. pod bodem č. 8 dovoluje účast na hromadné akci (byť s podmínkou povolení MZ podle bodu IX. – což ovšem není potřeba hlídce říkat, na to nechť si policisté přijdou sami)

2)  Vládní nařízení v usnesení č. 196 v téže kapitole umožňuje účast na hromadných akcích podle zákona 84/1990 O právu shromažďovacím  – tedy demostracích a toto právo omezuje pouze počtem přítomných účastníků a určitými dalšími prováděcími postupy. Tedy nezakazuje ho. Pořádání hromadných akcí dle zákona 84/1990 tedy není omezeno místně – účast na shromáždění není omezena územím okresu.

3) Právo shromažďovací patří k základním právům zmíněným v Listině Základních Práv a Svobod (čl. 19) Listina říká, že právo shromažďovací sice může být za určitých okolností omezeno (což dle vládního usnesení č. 196 je), ale v žádném případě nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. (čl. 19. odst.2).

To je hlavní argument pro případ, že by hlídka operovala tím, že hromadná akce je podmíněna povolením MZ dle bodu IX.

LZPS je ústavním zákonem a má vyšší právní sílu, než Zákon o veřejném zdraví, nebo Zákon o krizovém řízení, natož usnesení vlády či vyhláška ministerstva!!!

4) Krizový Zákon neumožňuje žádným způsobem omezit právo sdružovací (čl. 20 LZPS). Jelikož jsme členy strany Svobodní, která na akci 7.3.2021 na Staroměstském náměstí participuje, naše cesta je současně uplatněním a projevem práva sdružovacího dle čl. 20 odst. 2 LZPS. Využití tohoto práva nemůže státní moc v dané situaci nijak omezovat.

Chovejte se slušně, klidně a vstřícně, nehádejte se a argumentujte tak, aby všechny výše uvedené argumenty určitě v každém případě zazněly.

Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost, že na hlídku skutečně narazíte, využijte tento odkaz s aktuálním přehledem pozice hlídek: https://kontrolnibody.cz/

Pokud se o problematice chcete dozvědět více, doporučuji:

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/pravomoci-vlady-za-nouzoveho-stavu

LZPS: http://zakony.centrum.cz/listina-zakladnich-prav-a-svobod/

BZ: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110

KZ: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240

Zákon o Policii: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273

Aktuální krizové opatření vlády: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

PDF KE STAŽENÍ

 

Autorem argumentace je Jiří Randula

člen Svobodných v Jihomoravském kraji

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Zelená dohoda pro Evropu je eutanazie našeho průmyslu, pronesl ve vysílání CNN Prima NEWS předseda Svobodných Libor Vondráček s tím, že by opatření zrušil. Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) oponoval, že žádné tlačítko k takovému kroku neexistuje. Zdůraznil, že je to prakticky nemožné. Vondráček poté Green Deal ideově připodobnil k čínské kulturní revoluci. „Nechutné přirovnání,“ ohradil se pirátský zákonodárce.

Vondráček by si přál kompletní odstoupení od Zeleného údělu. „Ideální by bylo, kdyby v dalším období Evropské komise nezasedli lidé jako Ursula von der Leyenová nebo Věra Jourová a kdyby budoucí předseda orgánu chtěl celý koncept zrušit. Green Deal je totiž eutanazie našeho průmyslu,“ pronesl šéf Svobodných.

Peksa avšak připomněl, že pod tímto názvem se skrývá zhruba 11 hlavních zákonů a desítky dalších novel. „Jsem pro diskuzi ohledně toho, jak hodláme případně upravit konkrétní jednotlivá opatření. Žádné velké tlačítko ke zrušení Zelené dohody ale neexistuje. Tak to nefunguje,“ zdůraznil europoslanec v pořadu Co na to vaše peněženka.

„Pokud takové tlačítko není, pak zrušme volby, protože takovým tvrzením říkáme lidem, že nemá cenu chodit k volebním urnám,“ namítl Vondráček. „Jde o nejdůležitější předpis za posledních 50 let. Má podobné ambice jako čínská kulturní revoluce, tedy zcela transformovat naše chování,“ dodal.

Proti těmto slovům se však pirátský europoslanec ostře ohradil. „Kulturní revoluce vedla v Číně k desítkám milionům mrtvých v důsledku hladomoru. Takové věci s Green Dealem nesrovnávejte, je to nechutné a neuctivé vůči všem obětem,“ opřel se do Vondráčka.

Peksa a Vondráček dále hovořili o přijetí eura. Více se dozvíte ve videu výše.

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31