Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

SEDLÁČEK: Jak se buduje „efektivní a levný stát“ v Olomouci

SEDLÁČEK: Jak se buduje „efektivní a levný stát“ v Olomouci

Jak jsem již zmínil ve svém článku Olomoucký Aquapark: tisícovka lidí denně aneb jeden velký nesmysl, který je možné si celý přečíst zde, existuje ve smlouvě mezi městem Olomouc a účelovou společností Aquapark Olomouc a.s., kterou tvoří společnost TECPROM a.s. (založená sdružením Arzwanger, Gemo, Skanska) spolu se statutárním městem Olomouc, formulace tzv. „služebného“. Vzhledem k tomu, že význam tohoto pojmu mi není co by ekonomovi z dostupných informací zcela znám a taktéž nebyl zcela specifikován v Koncesní smlouvě ze dne 30.11.2007, bylo tak na čase jej zpětně do Koncesní smlouvy definovat, což se událo až na upozornění daňového poradce a auditora. Zajímavý pojem „roční služebné“ tak konečně dostává svůj význam. Význam, který zcela jistě nebyl hlasitě veřejně proklamován. Proč? K vysvětlení a pochopení pojmu dokládám výňatek z důvodové zprávy, který ponechávám bez úpravy, pouze zvýrazňuji:

Upřesnění definice Ročního Služebného

Koncesionář byl svým daňovým poradcem a auditorem upozorněn, že z pohledu zákona o DPH není ze stávající platné definice Ročního Služebného popsané v Koncesní smlouvě ze dne 30.11.2007 zcela zřejmé, zda-li se jedná o dotaci k ceně (podléhá DPH) nebo o dotaci k hospodářskému výsledku (nepodléhá DPH).

Pro vyloučení všech pochybností Koncesionář navrhuje provést upřesnění definice Ročního Služebného formou Dodatku č. 5 Koncesní smlouvy v následujícím znění:

„Roční Služebné“ znamená částku stanovenou za každý konkrétní rok podle údajů uvedených v příloze č. 9 této Smlouvy; pro vyloučení pochybností Zadavatel a Koncesionář souhlasně uvádějí, že se nejedná o dotaci k ceně, ale o dotaci k výsledku hospodaření určené k pokrytí účetní ztráty společnosti (Koncesionáře), přičemž smluvně odsouhlasené částky uvedené v Příloze č. 9 této Smlouvy určené k pokrytí účetní ztráty jsou považovány za částky maximálně možné.“

Z této definice logicky vyplývá záměr každoroční dotace formou „ročního služebného“ uměle upravit výsledek hospodaření (HV) účelové společnosti Olomouc Aquapark a.s. a ve své podstatě lhát těm, kteří se budou o hospodaření této společnosti pouze okrajově zajímat.

Je nutné si také uvědomit, že podobná zcela účelová dotace, placená z peněz daňových poplatníků a také formou místních poplatků vybraná od obyvatel města Olomouce, „postihne“ pouze jedinou společnost Olomouc Aquapark a.s. Nemám žádných pochyb o tom, že o podobnou „dotaci k hospodářskému výsledku“ by měly zájem i ostatní společnosti, firmy či živnostníci v Olomouci vedoucí účetnictví dle povinností jim ze zákona vyplývající. Bohužel. Tito poctivě platící, odvádějící a zaměstnávající ji nedostanou, pouze ji zaplatí. Z jakého důvodu? Vždyť současné vedení města Olomouce vzešlo z místních voleb v podobě složené z vítězné ODS, která má na své titulní www stránce toto krédo z pera dnešního primátora:

 „…Podnikatelé nám připomínají hlavní pilíř politiky ODS, úctu k soukromému vlastnictví a svobodné hospodářské soutěži. Pracovníci ve veřejném sféře v politických či úřednických pozicích se snaží naplňovat jeden z hlavních cílů ODS, budování efektivního a levného státu.“

Pro pochopení pojmu levný a efektivní stát z dílny olomoucké ODS je v následující tabulce je uvedena suma a rozdělení „ročního služebného“ v průběhu příštích let. Posouzení je na Vás.

 

Kalendářní rok                  Výše ročního „služebného“

2007                                      0

2008                                      843 865

2009                                      29 900 000

2010                                      29 900 000

2011                                      29 900 000

2012                                      29 900 000

2013                                      29 900 000

2014                                      33 000 000

2015                                      33 000 000

2016                                      33 000 000

2017                                      36 000 000

2018                                      36 000 000

2019                                      38 000 000

2020                                      38 000 000

2021                                      39 000 000

2022                                      39 000 000

2023                                      39 900 000

2024                                      39 900 000

2025                                      39 900 000

2026                                      39 900 000

2027                                      39 900 000

2028                                      39 900 000

2029                                      39 900 000

2030                                      39 900 000

2031                                      39 900 000

2032                                      39 900 000

Celkem:                              834 443 865,- Kč

Marek SEDLÁČEK je členem Svobodných a lídrem v Olomouckém kraji
(publikováno na
http://www.mareksedlacek.net)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Zelená dohoda pro Evropu je eutanazie našeho průmyslu, pronesl ve vysílání CNN Prima NEWS předseda Svobodných Libor Vondráček s tím, že by opatření zrušil. Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) oponoval, že žádné tlačítko k takovému kroku neexistuje. Zdůraznil, že je to prakticky nemožné. Vondráček poté Green Deal ideově připodobnil k čínské kulturní revoluci. „Nechutné přirovnání,“ ohradil se pirátský zákonodárce.

Vondráček by si přál kompletní odstoupení od Zeleného údělu. „Ideální by bylo, kdyby v dalším období Evropské komise nezasedli lidé jako Ursula von der Leyenová nebo Věra Jourová a kdyby budoucí předseda orgánu chtěl celý koncept zrušit. Green Deal je totiž eutanazie našeho průmyslu,“ pronesl šéf Svobodných.

Peksa avšak připomněl, že pod tímto názvem se skrývá zhruba 11 hlavních zákonů a desítky dalších novel. „Jsem pro diskuzi ohledně toho, jak hodláme případně upravit konkrétní jednotlivá opatření. Žádné velké tlačítko ke zrušení Zelené dohody ale neexistuje. Tak to nefunguje,“ zdůraznil europoslanec v pořadu Co na to vaše peněženka.

„Pokud takové tlačítko není, pak zrušme volby, protože takovým tvrzením říkáme lidem, že nemá cenu chodit k volebním urnám,“ namítl Vondráček. „Jde o nejdůležitější předpis za posledních 50 let. Má podobné ambice jako čínská kulturní revoluce, tedy zcela transformovat naše chování,“ dodal.

Proti těmto slovům se však pirátský europoslanec ostře ohradil. „Kulturní revoluce vedla v Číně k desítkám milionům mrtvých v důsledku hladomoru. Takové věci s Green Dealem nesrovnávejte, je to nechutné a neuctivé vůči všem obětem,“ opřel se do Vondráčka.

Peksa a Vondráček dále hovořili o přijetí eura. Více se dozvíte ve videu výše.

Oblíbené štítky

Svobodni-31