Roleder: Otevřený dopis vládě

Roleder: Otevřený dopis vládě

Nevážení.

Vyřiďte prosím všem ostatním nemyslícím kolegům z vlády, že se mi ani po celonočním hledání v právních předpisech nepodařilo najít žádnou zákonnou definici sportovce nebo toho, co je to sport, takže jsem zcela zmatený a nejen já, ale i celá veřejnost z toho, kdy si při pohybu v zastavěné části obce s metrem v ruce musím nebo nemusím nasadit roušku. Rád bych tedy, jako jeden z těch, kdo vás za vaši podvratnou činnost proti tomuto národu platí požádal o objasnění této záležitosti v rámci platné legislativy.

Rovněž by bylo dobré přesně stanovit od jaké rychlosti a směru je pohyb či jiná lidmi vykonávaná činnost považována za sport nebo zda na rychlosti a směru pohybu nebo druhu činnosti nezáleží. Zda k provozování sportu potřebuji nějaké náčiní nebo pomůcky (např., když budu při procházce driblovat o zem tenisovým míčkem nebo jiným míčem) nebo postačí, když budu na mobilním telefonu hrát šachy s přítelem jdoucím po opačné straně ulice, když každým dvoustým krokem přeskočím nesené švihadlo nebo budu za chůze koulet obruč, případně očima. Možná postačí, že budu při procházce poponášet hokejovou hůl a „střílet“ povalujícími se kameny na lidi bez roušek nebo respirátorů a napomáhat tak upevňování morálky a důvěry v naší velkomožnou vládu, Andreje Babiše vládce našeho a Jana Hamáčka, slunce naše jasné. Případně mohu hokejovou holí přetáhnout přes hlavu nebo jinou část těla každého odpírače, který se nehodlá semknout s námi ostatními a obětovat společně březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září a říjen a pokud se nepodaří po volbách sestavit vládu bez současných géniů i listopad, prosinec i další čtyři roky našeho života.

By bylo jistě dobré zveřejnit kolik asi tak virů na metr krychlový a v jakých výškách nad zemí venku poletuje, abychom se mohli při „sportování“ bez roušky vyhnout nebezpečným místům.

Dále bych se rád zeptal, jak jsou v souladu s příslušnými právními předpisy označeny a ve venkovním prostoru vymezeny hranice jednotlivých okresů, abych se při pohybu ve tomto prostoru, např. v lese, na louce, při plavbě po vodě, a na řadě dalších míst v nevědomosti nedopustil těžkého zločinu nedovoleného překročení okresní hranice. Jistě, chápu, že to bude jen můj problém a moje vina, protože vám všem je při vymýšlení takových nesmyslů všechno jasné.

Rovněž bych se rád otázal, zda při letu balónem, ultra lehkým letadlem, větroněm, rogalem a dalšími vzdušnými prostředky, při jejichž použití dojde k překročení okresní hranice z povolených důvodů mám zasílat čestná prohlášení PČR předem nebo na hranicích okresu (pokud je zaznamenám) zastavit let a vyčkat příletu policejní helikoptéry za účelem prověření příslušných dokladů.

Věřte, že zodpovězení výše uvedených dotazů je pro všechny občany této země životně důležité a pomůže jim dobře se orientovat v tom, co jste schopni opravdu vážně vyplodit po jistě myšlenkově hodnotném zasedání vlády, tedy v práci, za kterou vás všichni platíme. Stačí odpovědět, smysluplnou komunikaci s ostatními spoluobčany zdarma zajistím.

S neúctou a opovržením

JUDr. Tomáš Roleder

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31