Petr Mach: Obžaloba elektronické evidence tržeb

Petr Mach: Obžaloba elektronické evidence tržeb

Ministr Babiš chce zavést revoluci v evidování tržeb a slibuje si od toho více peněz do státního rozpočtu. Má to ale háček. Mnoho drobných živnostníků prostě zkrachuje a místo vyšších odvodů daní skončí na úřadech práce.

Ministr Babiš předkládá vládě ke schválení návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Slibuje si od toho, že lidé budou platit více na daních, ale zapomíná na to, že kvůli přebujelé byrokracii může jednoduše mnoho podnikatelů pověsit své drobné podnikání na hřebík.

Babiš plánuje od drobných živnostníků a hospodských získat navíc 5,5 miliardy ročně na DPH, 2 miliardy na dani z příjmu právnických osob a 5 miliard na dani z příjmu fyzických osob.*

Ale elektronická evidence bude drahá

Má to ale háček. Stát bude muset vynaložit navíc 370 milionů na investice do technologie, 300 milionů bude stát navíc roční provoz systému. Stát bude muset přijmout 400 nových zaměstnanců, což bude stát ročně asi 400 milionů. Daňoví poplatníci vynaloží tisíce korun na pořízení technologie a stát jim to bude kompenzovat jednorázovou slevou na dani ve výši 5000 korun. Má se to týkat z počátku 200 tisíc podnikatelů a stát tak přijde o 1 miliardu na dani z příjmu. Cenová hladina se má v důsledku zavedení elektronické evidence tržeb zvýšit o 0,2 procenta, takže běžná rodina s ročním příjmem 400 tisíc korun zaplatí navíc za služby při nákupech 800 korun, dohromady to české spotřebitele bude stát 12 miliard. Jinými slovy, celý výnos pro státní rozpočet – koneckonců jak jinak – zaplatí spotřebitelé.*

Ve světle těchto dopadů už není dodatečný výnos na daních tak lákavý.

Mnoho živnostníků prostě skončí

Je tu ale ještě jeden háček. Jak říká ministerstvo v důvodové zprávě, „Eventuální sociální náklady veřejných rozpočtů, v případě existenčního dopadu na část malých podnikatelů, neuvažujeme.“

Jenže dopady na drobné živnostníky existovat budou a ne všichni nový systém přežijí. Některé z nich nový systém posune pod hranici bídy a získají nároky na sociální dávky. Stát jim z jedné kapsy vezme více na daních, ale do druhé kapsy jim nasype více na sociálních dávkách.

V Chorvatsku, které Babišovi slouží jako vzor, stoupla nezaměstnanost po zavedení elektronických pokladen o dva procentní body na rekordních 17 procent. Když se to stejné stane u nás, vzroste počet nezaměstnaných o 50 tisíc.

Dodatečný daňový výnos se zkrátka rozplyne v sociálních výdajích a nákladech na byrokracii a státní rozpočet nezbohatne ani o korunu!

Existuje jednodušší způsob jak získat miliardy do státního rozpočtu: Místo buzerace drobných živnostníků zrušení daňového zvýhodnění biopaliv. To by ale vláda nesměla být ovládaná oligarchou v gigantickém střetu zájmů.

Petr Mach,
předseda Svobodných a poslanec EP

*Všechny údaje cituji z ministerské důvodové zprávy

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9WAMFUGW

Vyšlo na blog.idnes.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31