MACH: Základní lidské právo na kabelovou televizi

MACH: Základní lidské právo na kabelovou televizi

Paní Hana Rožková byla Vrchním soudem v Olomouci pravomocně odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody za spáchání trestného činu podvodu se škodou přesahující deset milionů korun.

Paní Rožková požádala Vrchní soud o zproštění povinnosti uhradit náklady na vlastní obhajobu s odkazem na to, že je chudá. Vrchní soud její žádosti nevyhověl s odůvodněním, že když si paní Rožková může předplácet kabelovou televizi, mohla by splácet i soudní náklady. (Vrchní soud poznal, že má kabelovou televizi, z bankovního výpisu, kterým paní dokládala svoji chudobu a žádost o bezplatnou obhajobu.)

Paní Rožková ale nechtěla platit náklady na svoji obhajobu, a tak se obrátila na Ústavní soud.

Ústavní soud rozhodnutí Vrchního soudu 19. dubna 2010 zrušil a paní Rožková náklady na obhajobu platit nemusí. Zaplatíme je my.

Od včerejška máte podle rozhodnutí Ústavního soudu právo ne bezplatnou obhajobu, i když jste předplatitelem kabelové televize a i když jste pravomocně odsouzen za podvodné obohacení se o 10 milionů.

A jak k tomuto kurioznímu výroku Ústavní soud dospěl?

Podle Ústavního soudu „Základní právo na nerušený soukromý život ve shodě s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva taktéž chrání právo jedince na identitu a osobní rozvoj.“ Kabelovka je zřejmě podle Ústavního soudu potřebná k osobnímu rozvoji. Řečeno ve zkratce, máte právo na nerušený soukromý život, ergo máte právo na kabelovku. Toto základní lidské právo vám nemůže být upřeno.

Stále si někdo myslí, že je náš Ústavní soud v pořádku?

Petr Mach je předsedou Strany svobodných občanů. Vyšlo na blogu ihned.cz.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31