MACH: Příliš mnoho úředníků

MACH: Příliš mnoho úředníků

Deficit státního rozpočtu se propadá do stovek miliard, Česká republika možná brzy nebude mít dost peněz ani na splácení úroků z dluhů, a politici s tím nic nedělají. Přitom není těžké zjistit, kde se peníze ztrácejí. Podíval jsem se do státních rozpočtů od roku 2000 na výdaje na platy některých úřadů.

Namátkou:

Výdaje na platy 2000 (mil. Kč)

Výdaje na platy
2009 (mil. Kč)

Úřad vlády

141

270

Ministerstvo pro místní rozvoj

93

292

Ministerstvo průmyslu a obchodu

343

781

Ministerstvo životního prostředí

327

708

Ministerstvo zemědělství

1085

2039

Jistě, byla mezitím nějaká inflace. Podíval jsem se tedy na data ČSÚ o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře, abych z výdajů na platy vydělením průměrnou mzdou odhadl počet zaměstnanců těchto úřadů.

Zjistil jsem, že úředníků přibývá. Zjistil jsem také, že se české zemědělství letos neobejde bez 7356 úředníků a místní rozvoj naší země se letos neobejde bez 1053 úředníků. Každý úředník s sebou nese další výdaje na počítače, papíry a hlavně – dotace.

Počet zaměstnanců 2000

Počet zaměstnanců 2009

Úřad vlády

923

974

Ministerstvo pro místní rozvoj

609

1053

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2245

2817

Ministerstvo životního prostředí

2140

2554

Ministerstvo zemědělství

7102

7356

Mám vizi státu, kde se obce rozvíjejí bez 1053 ministerských úředníků a kde 1053 bývalých úředníků ministerstva pro místní rozvoj dělá někde jinde nějakou užitečnou práci. Mám vizi státu, kde se obdělávání půdy a pěstování dobytka obejde bez 7356 úředníků a 7356 bývalých úředníků ministerstva zemědělství dělá někde jinde nějakou užitečnou práci.

Mám vizi státu, který neurčuje produkční kvóty na cukr, ani minimální výkupní ceny mléka ani maximální povolený počet skotu, ani povinné vykazování dojivosti koz.

Mám vizi státu s podstatně nižšími daněmi – státu bez všelijakých regionálních dotací. Více peněz by rovnou zůstalo občanům a obcím.

Možná si čtenář říká, že nárůst úředníků, předpisů, regulací a dotací souvisí s naším členstvím v EU a že moje vize státu je s dnešní EU neslučitelná. Pak musím říci, že takový čtenář má do značné míry pravdu.

Petr Mach je předsedou Svobodných a leader v Praze. Vyšlo na blogu.ihned.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31