MACH: Čistá pozice s EU 2008

MACH: Čistá pozice s EU 2008

Největšími čistými plátci do rozpočtů EU byli v roce 2008 Nizozemci, kteří do EU zaplatili v přepočtu na obyvatele o 347 eur (0,96% HDP) více, než kolik z EU získali. Největšími příjemci byli Řekové, kteří dostali v přepočtu na obyvatele o 532 eur více (2,45% HDP), než kolik do EU odvedli. Češi v přepočtu na obyvatele získali o 81 eur (0,57% HDP) více, než kolik odvedli.

Celkovými rekordmany v získávání peněz cizích daňových poplatníků jsou Řekové, kteří od svého vstupu do ES v roce 1981 dostali z rozpočtů ES a EU přes 86 miliard eur čistého. Němci od roku 1976 zaplatili do rozpočtů EU již 254 miliard eur nad rámec toho, co získali.

Údaje vyplývají z monitoringu plateb členských zemí z EU a do EU na http://www.money-go-round.eu/ („evropský penězovod“). Data za rok 2008 byla aktualizována dnes, kdy EU vydala souhrnnou zprávu o platbách do a z rozpočtu EU za rok 2008 (EU Budget 2008 Financial Report.).  Na rozdíl od souhrnné zprávy Evropské komise data na http://www.money-go-round.eu/ zahrnují i přerozdělování skrze Evropskou centrální banku, Evropskou investiční banku a další instituce EU a zahrnují cla placená spotřebiteli do rozpočtu EU. Naopak nejsou zahrnuty administrativní náklady členských států na administrativu evropských dotací a nařízení, platy europoslanců nebo náklady členských zemí na zajištění předsednictví.

Toto přerozdělování považuji za škodlivé. 86 miliard eur, které němečtí daňoví poplatníci poslali za posledních 30 let do Řecka, nikterak pomohlo Řecku k prosperitě. Evropské dotace pokřivují trh, když je někteří podnikatelé dostanou a jiní ne. Evropský penězovod by měl být zrušen a státy a jejich občané by měli hospodařit s vlastními penězi.

Českou republiku paradoxně vyšší evropské dotace dostávají do hlubších deficitů. Aby Česká republika „čerpala“ evropské dotace, musí přidávat z rozpočtu další prostředky na škodlivé dotace, jako jsou tyto nebo tyto. Jsem pro to, aby si Česká republika vyjednala režim „nic do EU neplatit a o nic nežádat“, podobně, jako se v minulosti povedlo vyjednat výjimky z obecných pravidel financování Velké Británii či Rakousku.

Petr MACH je předsedou Svobodných
(článek byl publikován na
http://blog.ihned.cz/mach)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31