Koutský: Jsem konzistentní, proto chci tajnou volbu starosty, ve které Zelenku opět nepodpořím

Koutský: Jsem konzistentní, proto chci tajnou volbu starosty, ve které Zelenku opět nepodpořím

Těch pár dní po jednání zastupitelstva naší městské části sleduji, jak se v komunikaci na sociálních sítích i mých kolegů píše o tom, že jsem zrádce, zaprodanec, příznivec opozice, přeběhlík, terorista a možná jsem i placený developery. Překvapuje mě, že se mne mí kolegové nezastanou. Např.: Vojta Zelenka i Kateřina Erbsová mé názory znají moc dobře.

Věděli, jak budu hlasovat v březnu i teď v květnu. Tajná volba v tom nehraje roli, tu budu, jako Svobodný prosazovat v personálních otázkách vždy.

Nikoho jsem nezradil a nepodrazil.

Celou dobu jsem se snažil s kolegy vykomunikovat co nejlepší řešení pro tuto koalici. Přicházel jsem se svými návrhy. Tohle musí potvrdit třeba místostarosta Pavel Kosař. Jistě, že máme různé názory na různé situace, ale jednání nesmí skončit, dokud se nenajde koncensus, je skoro povinností se domluvit, pokud chceme plnit náš společný volební program, pro který jsme od voličů dostali hlasy. Politici musí umět pracovat s lidmi s odlišnými názory. Musí byt zodpovědní především svým voličům. To, že s někým nesouzním, nemůže znamenat definitivní konec jednání. Je třeba stále vyhodnocovat získané informace, které nemusí je být poslouchat příjemné. Nejsme hoši od Bobří řeky, byť by to tak někteří kolegové ve vedení chtěli. Jsme politici zodpovědní za chod naší MČ, která počtem obyvatel předčí i taková města jako jsou Mariánské Lázně, Český Krumlov, Rokycany, Turnov, Poděbrady či Nymburk.

Nabubřeně odstoupit a děj se vůle Boží není znakem odpovědného politika. (Ač příznivcům a svým naslouchačům podsouvají a litují se na sociálních sítích, dokonce i na oficiálních stránkách MČ…)Proč ne Vojtu Zelenku starostou? Především zprávu KV přednesenou na posledním jednání zastupitelstva beru velice vážně. To jsou ta největší pochybení, která poškozují naší MČ nejen na pověsti.

Další: Vojta Zelenka, bývalý starosta s gescí pro investice, se obklopil lidmi, kteří jej vodí jako loutku (architekti). Nechává se jimi manipulovat, ovlivňovat a nepřijímá jiné názory. Takový člověk nemůže být starostou. Proto se vlastně všechny školské investice radikálně zpožďují a jejich cena roste do astronomických výšin. Řekl na Zastupitelstvu: “ Prý zvýšená cena o víc jak 100 % není ničím zvláštním. Je to standard.“ Dětí v Uhříněvsi přibývá a demografický vývoj, na který jsem po celou dobu poukazoval to jasně potvrzuje. Ujišťoval jsem ředitele ZŠ i MŠ na školských komisích, školských radách i pracovních poradách, že máme vše pod kontrolou. Až v říjnu 2020 jsem se postupně začal dozvídat, že investice, se kterými počítáme, nebudou v předpokládané době dokončeny. Investice měl na starosti pan starosta V. Zelenka. Pro mne je to jasné neplnění volebního programu, způsobené manažerským selháním bývalého starosty.

Vyřešení tohoto problému jej nezajímá, raději řeší, jak bude vypadat náměstí Bří. Jandusů za třicet let, cestičky v parku, či barva zábradlí…. a další věci, které do jeho gesce nepatří. Žádá např. vyhlášení konkurzu na ředitele školy, která možná nebude stát ještě v r. 2026. Tyto (ne)schopnosti a i jeho morální vlastnosti (o těch nechci psát, je to osobní) mne přesvědčily o tom, že tento člověk nemůže zastávat tak důležitou funkci, jako je funkce starosty.Zároveň však říkám, že budu do poslední chvíle bojovat a jednat pro udržení původní koalice 14 zastupitelů. V našich řadách je dost osobností, které mohou nahradit Vojtu Zelenku na pozici starosty. A po vzájemné dohodě obměnit i členy rady.

Je třeba být velkorysý, vnímat svou zodpovědnost, přenést se přes věci a situace, které neohrožují plnění volebního programu a chod obce (jsou jen pošramocením ega některých z nás) a dále pracovat pro to, proč vlastně každý z nás do voleb šel.Sociální sítě nejsou místem k řešení politických půtek. Příspěvky nás, zainteresovaných, vnášíme mezi naše voliče a občany MČ nervozitu, nejistotu a zmar. Politická jednání patří do našich kanceláří.

Přímo po březnovém zasedání Zastupitelstva, přesto, jak jsem hlasoval, přišli všichni členové rady za STAN i někteří koaliční zastupitelé vyjádřit svůj pohled na mou osobu tak, že jsem přímý, transparentní a nedělám podrazy.Co se stalo po květnovém zasedání ZMČ? Už nejsem přímý, čitelný? Mohu tedy předpokládat, že naopak od členů Rady a kolegů nebylo vyjádření a podání ruky upřímné, ale účelové? Je to smutné…

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31