Vondráček: Naši nominanti v Jindřichově Hradci

Vondráček: Naši nominanti v Jindřichově Hradci

Dnes jen připomeneme to, co možná díky debatám o rozhledně trochu zapadlo. Na posledním zastupitelstvu bylo schváleno a odhlasováno personální obsazení poradních orgánů vedení města. Byly obsazeny výbory a komise. Těm vedení může a nemusí naslouchat. Pan starosta primárně zvolil i na tyto orgány stejný povolební klíč, tzn. 2 lidé z ČSSD a ostatní strany po 1 zástupci. Protože i zde se bude hlasovat.

Trochu specifickým výborem je Kontrolní výbor, jehož předsednictví bylo historicky vždy dle zažité zvyklosti přenecháno nejsilnější opoziční straně. Nikoli však letos. Předsednictví, které kromě 500 Kč navíc přináší jednu větší výhodu a to, že předseda může dle potřeby svolávat schůzi výboru, bylo navrhnuto KSČM. JUDr. Vytiska a Mgr. Prokýšek však prokázali notnou dávku politické slušnosti a předsednictví přenechali nám (HSR+S) s vysvětlením, že oni nejsou se dvěma mandáty nejsilnější opoziční stranou, ale že je to HSR+S se čtyřmi mandáty od občanů.

Zkusím jednoduše vysvětlit, k čemu je dobrý kontrolní výbor a jakou službu přináší.

 

Kontrolní výbor je skupinou lidí, kterou mohou a nemusí tvořit jen zvolení zastupitelé. Z podstaty věci, aby nekontrolovali sami sebe, to nesmí být starosta, místostarostové, tajemník, případně někteří pracovníci úřadu. Naopak předsedou musí být člen zastupitelstva, tedy předseda, který prošel politickou soutěží a získal důvěru/mandát voličů. Kontrolní výbor nemůže nikdo úkolovat. Kontrolní výbor se odpovídá jen zastupitelstvu jako nevyššímu a nejdůležitějšímu orgánu obce. Úkolují ho tedy jen zastupitelé tím, že se většinově usnesou na nějakém pověření k prošetření. Návrhy na prošetření však mohou podávat i samotní občané Jindřichova Hradce. Nebo výbor samotný může iniciovat přezkoumání, zda bylo v nějaké záležitosti postupováno správně. Nemůže však věci dělat svévolně. Pověření musí mít vůli většiny zastupitelů při hlasování o takovém usnesení.

Zjednodušeně řečeno, je to kombinace zastupitele jako nejvyššího představitele vůle občanů ve městě a kontrolní funkce, zda pracovníci pověření vedením města postupují správně a v souladu se zákony a vůlí Hradečáků. Může v jistém směru tedy dohlédnout i na ze zákona druhý výbor a to je finanční. Za určitých předpokladů může kontrolovat i záležitosti spojené s firmami zřizovanými městem.

My, jako Hradec Srdcem a Rozumem + Svobodní, chápeme Kontrolní výbor jako službu zastupitelům, aby se mohli rozhodovat na základě skutečných a pravdivých informací. V situaci, kdy půjde o důležité rozhodování, bychom tento servis chtěli zastupitelům poskytovat. Aby se nerozhodovali jen na základě naservírovaných informací z vedení města, ale měli ucelenější informační obrázek o situaci. Obzvláště pokud budou indicie, že je situace nepřehledná, informace neúplné a rozhodování by bylo na vodě. Stejně tak bychom chtěli dohlédnout na to, aby občané nebyli kráceni na svých právech. Aby byl dodržován petiční zákon a důležité podněty od občanů nebyly smeteny ze stolu.

S čím můžeme Hradečákům pomoci a jaké máme kompetenční mantinely si můžete docela srozumitelně přečíst zde

Sám s tím často zápasím, když zjišťuji, kdo by mi mohl nebo měl pomoci, proto i tady trochu umeteme cestičku a uvádíme přehled, na koho je možné se obracet v jednotlivých výborech a komisích (složení se může v čase měnit):

 

Kontrolní Výbor (zřízený povinně ze zákona)

My jsme nominovali a získali předsednictví pro Miladu Petrů, ředitelku místní Hospodářské komory, která má zkušenosti s jednáním na městě, není s nikým nikterak vztahově spjatá, byla lídrem naší kandidátky a jako týmový hráč má naši plnou důvěru, že se této role zhostí profesionálně a odpovědně. Milady profil zde

 

Finanční výbor (zřízený povinně ze zákona)

My jsme nominovali do tohoto výboru Libora Votavu, učitele na FM VŠE, který je erudovaným ekonomem. Každodenně se při přednáškách zabývá otázkami financí a finanční gramotnosti. Protože je původem ze zemědělské rodiny, nikdy neměl problém se zdravým selským uvažováním a dáváním si věcí do souvislostí, aby dávaly nějaký smysl. Liborův profil zde

 

Výbor pro územní plán

My jsme nominovali Felixe Hanka, který má dobré zkušenosti z korporátních realit, posléze založil svou vlastní realitní kancelář a tedy se dobře orientuje v katastru nemovitostí a všech souvislostech. Felixův profil zde

 

Výbor pro rozvoj města

Za HSR+S jsme nominovali Jardu Chalupského, který se v manažerském a projektovém řízení pohybuje celý svůj profesní život, jako Quality Black Belt má jedny z největších zkušeností s řízením kvality v ČR, orientuje se v plánování a strategickém řízení. Navíc je to dobrý vizionář. Jardův profil zde

 

Komise životního prostředí

Honza patří v oblasti přírody k největším kapacitám v ČR, přednáší i na zahraničních univerzitách a pracuje na celosvětových projektech. Volba byla tedy jasná. Honzův profil zde

 

Sportovní komise

  • Jaromír Kopřiva (ČPS/nezávislý) – předseda

Jarka jsme nominovali jménem naší strany my, protože se nám v povolebním vyjednávání líbily jeho zkušenosti a vazby na více klubů/sportů, protože tam působí jako lékař. Tudíž může do financí a rozdělování peněz vnést ucelenější pohled a snad i spravedlivější přístup. Aby důležitou prioritou financování sportu v J.Hradci byly také děti a mládežnické pohybové aktivity. Jarek je nezávislým zastupitelem a my jsme neměli zasvěcenějšího člověka, proto jsme rádi, že jsme mohli pomoci jeho nominaci a členství v komisi.

 

Dopravní komise 

Do dopravy jsme vyslali Vlastu Košnera, který má již zkušenosti ze zastupitelstva z předchozích let, umí věci nastudovat, vidět je v širších souvislostech, číst mezi řádky a tudíž je jako jeden z mála schopen argumentačně oponovat matadorům v dopravě jako je Bohouš Komínek J Vlastův profil zde

 

Komise pro posouzení účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek veřejných zakázek: 

 

V této komisi měl být nezávislý zastupitel Mgr. Ondřej Pumpr (SNK-ED), kterého jsme navrhli a Milada Petrů opět jako zástupce Hospodářské komory, ale vlivem obstrukcí a vykonstruovaných důvodů ČSSD a SNK-ED se tak nestalo.

První důvodem bylo tvrzení, že by tam HSR+S mělo dva členy, což jsme vyvrátili, že Mgr. Pumpr je z SNK-ED.

Druhým vysvětlením bylo, že vlastně SNK-ED by tam mělo 2 členy a to se jim nezdá fair vůči ostatním (u MUDr. Kopřivy to ale ve sportovní komisi nevadilo).

Třetím důvodem, který uvedl na zastupitelstvu pan starosta, byly procesní šumy a nedorozumění.

Ve čtvrtém vysvětlení od pana Buriana jsme se dozvěděli, že o Mgr. Pumprovi se uvažovalo do Finančního výboru, ale pan Nejedlý, paní Langerová, pan Matoušek z SNK-ED tomu nebyli nakloněni.

 

Záznam z druhé části „interpelace“ zde 4min před koncem.

Zároveň je dost dobře možné, že někteří nominovaní a členové výborů o své nominaci ani neví, takže se dají očekávat ještě personální změny.

 

Libor Vondráček

člen Republikového výboru Svobodných

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Ing. Jaroslav Chalupský

Ing. Jaroslav Chalupský

senátor za Svobodné – obvod 15

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31