Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Pražský zastupitel Štampach: Současné vedení Prahy je pro její občany neštěstím

Pražský zastupitel Štampach: Současné vedení Prahy je pro její občany neštěstím

„Vrcholní představitelé našeho hlavního města převážně řeší svoje PR, zahraniční politiku či „klimaplány“ namísto řešení každodenních problémů obyvatel. Snad všichni z nás vidí, jak tragická je situace v dopravě, jedním slovem chaos či dvěma slovy dopravní peklo. Osobně mě velice zklamalo navýšení daně z nemovitosti, které je v příkrém rozporu s našimi prioritami,“ poohlíží se za posledními čtyřmi lety v zastupitelstvu hlavního města Prahy Tomáš Štampach ze Svobodných.

Svobodní mají dva své zástupce v zastupitelstvu hlavního města Praha. Když se ohlédnete za téměř čtyřmi roky své práce, na co jste nejvíce pyšný?

Ano, Svobodní mají v pražském zastupitelstvu 2 své zástupce – mě a kolegu Jiřího Kubíčka, oba jsme členy klubu ODS a z toho je zřejmé, že plníme opoziční roli. No a přiznejme si, že z opozice toho člověk bohužel moc nezmůže. Snažíme se tak konstruktivně podpořit ty návrhy, které mají hlavu a patu a jsou přínosné pro Pražany, u těch méně zdařilých pak kritizovat jejich nesmyslnost. Hodně času pak věnujeme práci ve výborech, kde se na rozdíl od zasedání zastupitelstva věcně debatuje a neodehrává se „divadlo pro média“. Já, jakožto člen kontrolního výboru, se snažím řešit stížnosti lidí, které se v poslední době dotýkají převážně bytové politiky. Kolega Kubíček pak odvádí neocenitelnou práci ve výboru pro IT, kde poukazuje na chyby ve webových aplikacích a rovnou předkládá návrhy na jejich odstranění. Ačkoliv navenek není tato práce a činnost moc viditelná, tak vedením úřadu je velmi pozitivně kvitována. Nejvíce pyšný jsem tak na to, že Pražané zjistili, že se mohou na zástupce Svobodných s důvěrou obrátit a ti jejich problémy aktivně řeší. Dále pak mě těší, ale považuji to za samozřejmé, že za Svobodnými za dobu „účinkování“ v zastupitelstvu hl. m. Prahy není žádná kauza, která by nás zdiskreditovala v očích voličů.   

Je něco, co se vám z vašich předvolebních slibů nepodařilo naplnit?

Jak jsem již uváděl v předchozí odpovědi, jsme v opozici, tudíž náš volební program nelze ve větší míře realizovat. Osobně mě velice zklamalo navýšení daně z nemovitosti, které je v příkrém rozporu s našimi prioritami. Ačkoliv jsem proti tomu hlasitě vystupoval, tak vládnoucí koalice si svojí většinou toto prohlasovala. A pro Pražany to bohužel nebylo jediné zdražení, kterého se od Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil dočkali.  

Mají vlastně Svobodní možnost prosazovat své myšlenky na úrovni komunální politiky? Přeci jenom „ochrana svobody“ není to hlavní, co má v rukou radnice či magistrát.

Ano, máte pravdu, že komunální politika není na první pohled tím, kde lze myšlenky Svobodných prosazovat. Ale když vám řeknu, že Svobodní v komunální politice vycházejí z následujících principů: hospodaření obcí s vyrovnaným rozpočtem, vynakládání financí převážně na veřejné statky – silnice, chodníky či pořádek a čistota v ulicích, nedeformování tržního prostředí podnikatelskými aktivitami obcí, ukládání přebytků hospodaření zásadně konzervativně, maximální transparentnost ve všech aktivitách, tak na druhý pohled je zřejmé, že Svobodní do komunální politiky patří a mají zde prostor, kde a jak realizovat pravicovou politiku. 

Jak vůbec hodnotíte současné vedení pražského magistrátu? Co pirátskému vedení hlavního města vytýkáte nejvíce?

Současné vedení Prahy je pro její občany neštěstím. Vrcholní představitelé našeho hlavního města převážně řeší svoje PR, zahraniční politiku či „klimaplány“ namísto řešení každodenních problémů obyvatel. Snad všichni z nás vidí, jak tragická je situace v dopravě, jedním slovem chaos, či dvěma slovy dopravní peklo. Velmi mě proto mrzí, že vládnoucí koalice odmítá vést s opozicí dialog, že koalice je absolutně hluchá k návrhům opozice např. na zřízení dopravního koordinátora, namísto toho si stále maluje cyklopruhy v ulicích a nepřipravuje žádné strategické dopravní stavby. Celé čtyři roky tak v této oblasti přešlapujeme na místě. A to se samozřejmě netýká jen dopravy, můžeme se podívat na nepořádek v ulicích, bytovou politiku, školství či mládežnický sport. A lidé samozřejmě toto vidí. Piráti absolutně nezvládají řízení hlavního města, jsou nekompetentní, což se odráží v jejich volebních preferencích, které se pohybují na hraně zvolitelnosti do zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Před čtyřmi lety Svobodní kandidovali na společné kandidátce s ODS. Jak se vám tato spolupráce osvědčila?

Za sebe musím říci, že spolupráce s kolegy z ODS je na pražské úrovni velmi dobrá, až přímo vynikající. Za celé čtyři roky jsem nezaznamenal nic, za co bych kolegy z ODS musel pokárat. Vždy se jedná narovinu a fér. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že jsem „jen Svobodný“, tedy nějakého přehlížení od kolegů z ODS. Naopak hned po zvolení do zastupitelstva jsem měl možnost vybrat si výbory, ve kterých bych chtěl působit. Jaký to rozdíl oproti spolupráci se STAN na Praze 22, kdy již kolegovi Koutskému nezbyla jiná možnost, než klub se STAN opustit. Následně se pak stal terčem nevybíravých osobních útoků na FB od svých bývalých klubových kolegů…  

Svobodní se nejen před parlamentními volbami, ale i po nich docela ostře vymezují proti koalici SPOLU, a tedy i vůči ODS. Není v tom trochu paradox?

Přesně tak. Může se to zdát jako schizofrenní situace, ale osobně se snažím oddělovat republikovou a komunální úroveň. Na té komunální úrovni je to spíše o jednotlivých lidech. No a současné i předchozí pražské vedení ODS nazírá na řešení komunálních otázek obdobnou optikou jako Svobodní. Ale jak je to v jiných městech a obcích, nemohu soudit. V rámci republikových témat je pak zřejmé, že ODS ustupuje z čistě pravicových řešení a stává se z ní catch all party. Svobodní tak zcela logicky na toto upozorňují. V poslední době pak jako největší přešlap ODS ve Sněmovně vnímáme podporu pandemickému zákonu, který zcela nepokrytě znamená omezení svobody.    

Jakým způsobem se Svobodní v Praze připravují na letošní komunální volby? Už jste si plácli s ODS, nebo uvažujete o jiné předvolební formaci?

Pražští Svobodní se pochopitelně na letošní komunální volby řádně připravují. Již v prosinci proběhly otevřené primární volby na našeho lídra, kdy členská základna vložila důvěru mé osobě. V polovině března proběhne velká komunální konference pro všechny zájemce z řad Svobodných o komunální politiku. Zároveň probíhají pravidelná pražská setkání s besedou na konkrétní téma, naposledy jsme se věnovali dopravě. Pokud je některému z čtenářů blízká naše filosofie, ať sleduje naše nejbližší události na webu či mě přímo kontaktuje. Určitě Vás rádi mezi sebou uvidíme. Co se pak týče samotných voleb, tak volební strategie se v těchto dnech intenzivně řeší a probíhá mnoho jednání. V tuto chvíli tak nemohu říci nic konkrétního, ani já sám ještě nevím, zda bude pokračovat započatá spolupráce s ODS, nebo zvolíme do voleb jiného koaličního partnera, či se rozhodneme kandidovat samostatně. Všechny varianty mají své plusy a mínusy a je na nás, pražském vedení, abychom vybrali tu optimální, s kterou bude většinově souznít i členská základna.

Jaká situace bude v jednotlivých městských částech? Budete postupovat podle stejného modelu, nebo každá městská část bude mít svou autonomii.

Ve Svobodných si zakládáme na decentralizaci. Tento princip tak uplatňujeme i uvnitř strany, tudíž každá jednotlivá městská část má autonomii a může si rozhodnout o své volební strategii a taktice. V letošním roce bychom rádi postavili naše kandidáty v přibližně 15 městských částech. O spolupráci se Svobodnými v některých z městských částí projevili zájem např. již zmíněná ODS, ale také SPD, Patrioti, Trikolora, Přísaha či různá nezávislá lokální uskupení.

Na jakých prioritách chcete postavit svou kampaň v Praze? Co budou pro vás ty největší předvolební témata?

Toto samozřejmě bude vycházet z toho, v jaké podobě se budou Svobodní komunálních voleb účastnit. Ve všech případech však budeme chtít rozhýbat investiční výstavbu s důrazem na strategické dopravní stavby a parkoviště. V rámci předvolební kampaně bude důležité otevřít i otázku ufinancovatelnosti MHD, která je velkým „Otesánkem“ rozpočtu. Pro každodenní pohodlí Pražanů je zapotřebí zajistit větší pořádek v ulicích a urychlené opravy chodníků. Nesmíme zapomínat ani na kultivaci zelených ploch a odpočinkových míst. Našim živnostníkům bychom rádi usnadnili prodej úpravou tržního řádu. Tak to je jen stručný výběr toho, co Svobodní budou prosazovat a co je zcela v souladu s našimi principy komunální politiky.

Tomáš Štampach, zastupitel Magistrátu hlavního města Prahy

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: Parlamentní listy

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31