Otevřený dopis příslušníkům Policie ČR

Otevřený dopis příslušníkům Policie ČR

Vážení policisté,

Jako předseda nejsilnější mimoparlamentní strany se obracím na ty z vás, kteří se řídí heslem „Pomáhat a chránit“. Na ty, kteří poctivě vykonávají svoji službu a chtějí sloužit lidem.

Možná jste to ani nepostřehli, ale Policie se čím dál více stává nástrojem politického boje. Od původního poslání – dohlížet, aby si lidé neubližovali a nezasahovali do majetku jiných – jste čím dále více využíváni k boji o moc, ovlivňování veřejného mínění, vynucování poslušnosti občanů vůči státní moci a k trestání zločinů bez oběti.

Impulsem k napsání tohoto dopisu byla včerejší poznámka správce Facebookového účtu Policie ČR, ve kterém s rádoby humornou nadsázkou vysvětluje, že „Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu projevu, nikoliv svobodu po projevu“ (viz obrázek níže).

Jsem představitelem strany, která svobodu slova považuje za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti. Svobodu slova totiž nemáme kvůli tomu, abychom si povídali o počasí. Svobodu slova máme proto, aby lidi mohli říkat velmi kontroverzní věci. Jediným omezujícím kritériem může být pouze ohrožení něčího života, zdraví či majetku. Určování jiných mantinelů či relativizaci tohoto ústavního práva správcem vašich sociálních sítí považujeme za alarmující signál pozvolného návratu totality, byť s možná jiným znaménkem, nežli měla ta komunistická.

Proto vás tímto dopisem vyzývám, abyste ať už jako jednotlivci či jako skupiny vyjádřili svůj nesouhlas s relativizací svobody slova a zaslali jej na Odbor tisku a prevence Policejního prezidia ČR, které je za toto skandální vyjádření odpovědné. Sdělte jim, že takováto vyjádření vrhají špatné světlo na vaši záslužnou práci a staví vás proti lidem, kterým jste se rozhodli sloužit. Vyjádřete se jasně, že toto stanovisko není vaším stanoviskem, že Odbor tisku a prevence v tomto nehovoří za vás!

Prosím, předejte tento otevřený dopis vašim kolegům. Zpochybňování svobody slova nesmí být činěno i vaším jménem!

Závěrem bych vám chtěl poděkovat jménem svým i jménem všech svých kolegů za vaši záslužnou práci, kterou vykonáváte ve prospěch všech našich spoluobčanů, popřát méně byrokracie a zlepšení materiálních podmínek výkonu vaší služby.

Děkuji, že pomáháte a chráníte!

V Zašové dne 29.11.2018

Ing. Tomáš Pajonk

Předseda Strany svobodných občanů

www.svobodni.cz

 

Zasláno:

Služebny PČR

Předseda Nezávislého odborového svazu PČR, pplk.. JUDr. Milan Štěpánek (stepanek@nosp.cz)

Odbor tisku a prevence Policejního prezidia ČR (pp.tisk@pcr.cz)

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31